Mensen zijn tevreden over fysiotherapie en oefentherapie, zeker als de behandeling heeft geholpen. Dan zijn negen van elke tien patiënten positief over de resultaten. Het merendeel van de patiënten geeft een acht of hoger als beoordeling aan de fysiotherapeut. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim negenduizend mensen uit het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

De Patiëntenfederatie constateert op basis van het onderzoek dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de therapeut en praktijk. En dat zij een goed contact met de therapeut, de expertise van de therapeut en het resultaat van de behandeling belangrijk vinden. Maar dat daarover op dit moment nog niet genoeg informatie beschikbaar is, zeker niet op het niveau van individuele praktijken. Informatie over kwaliteit en expertise is belangrijk want het helpt mensen  bij de keuze voor een passende praktijk en of behandeling. Deze transparantie is nodig, zodat kwaliteitsinformatie ook kan worden vergeleken, zegt de federatie.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de deelnemers van wie de behandeling is afgerond zegt dat de behandeling heeft gebracht wat ze ervan hadden verwacht, bijvoorbeeld meer bewegen of minder pijn. Een op de drie gaat naar de fysiotherapeut om van alle klachten af te komen. Dat helpt bij iets meer dan de helft van deze groep. De meesten merken al tijdens de behandeling dat de klachten verminderen.

Samen Beslissen

Daarbij valt op dat mensen die met de fysiotherapeut beslissen over de behandeling (Samen Beslissen) positiever zijn dan de groep die niet meedacht over de behandeling. 87 procent van de deelnemers maakte vooraf afspraken met de therapeut over de doelen van de behandeling. 94% is hier positief over. Als de therapeut of de deelnemer de doelen bepaalt en dit dus niet in samenspraak gaat, is 71% tot 79% hier tevreden over.

Deelnemers die met hun therapeut de doelen bepalen, zijn het meest positief over het resultaat van de behandeling. Zij geven gemiddeld een 7,7 en 62% geeft een 8 of hoger.

Toch is niet iedereen tevreden over de behandeling. Een klein deel stopt tijdens de behandeling of haakt later af. Dat komt omdat de behandeling niet aanslaat of omdat de kosten niet worden vergoed uit de (aanvullende) verzekering.

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut varieert. Zo’n eenderde van de deelnemers heeft relatief weinig afspraken gehad (negen of minder), bijna een kwart had 41 of meer afspraken. Bij de laatste groep gaat het vaak om mensen die behandeld worden voor een chronische klacht of aandoening.

Zeven op de tien deelnemers vinden het aantal behandelingen voor hun klacht precies goed, 12% vindt dit weinig. Deelnemers bij wie de behandeling afgerond is, vinden het aantal vaker precies goed (82%), 7% in deze groep vindt dit te weinig.

Deelnemers die vinden dat ze te weinig behandelingen kregen, geven vaak als reden dat ze wel meer behandelingen zouden willen, maar dat dit niet vergoed wordt door de verzekering. Ook corona wordt regelmatig genoemd in de toelichtingen: het aantal behandelingen of de duur van een behandeling is teruggeschroefd sinds corona. Mensen met een chronische aandoening zijn het meest van mening dat het aantal behandelingen onvoldoende is (15%).

Veel mensen hebben last van te weinig behandelingen. 92% heeft in enige mate nadelige gevolgen, 82% zelfs in redelijke (52%) tot sterke (30%) mate. Ze hebben vaker meer pijn en minder bewegingsmogelijkheden. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid en kwaliteit van leven. Vooral  deelnemers die eerder gestopt zijn met de behandeling en te weinig behandelingen hebben gehad, hebben daar last van.

Praktijk

Ongeveer negen op de tien mensen zijn tevreden over zowel de praktijk als de fysio- en/of oefentherapeut, zes op de tien mensen zelfs zeer tevreden. 84% van de deelnemers geeft hetzelfde oordeel voor praktijk en therapeut. Veel mensen denken bij de praktijk dan ook vooral aan de therapeut(en) die zij hebben gehad. Mensen zijn o.a. tevreden als zij goed persoonlijk contact hebben met hun therapeut en de behandeling het gewenste resultaat heeft.

Mensen vinden met name goed contact met de therapeut, de expertise van de therapeut en het resultaat van de behandeling belangrijk in hun behandeling. Negen van de tien deelnemers is (zeer) tevreden over het contact met en de expertise van de therapeut. Driekwart is (zeer) tevreden over het resultaat van de behandeling. Mensen die niet tevreden zijn over het resultaat geven onder meer aan dat de behandeling niet werkte of dat klachten niet weggingen of in sommige gevallen zelfs verergerden. Maar ook wordt aangegeven dat dit niet altijd aan de therapeut of therapie ligt, maar aan de complexheid van hun klacht of een tekort aan vergoede behandelingen.

Rapporten Patiëntenfederatie

Patiëntenmonitor Fysiotherapie en Oefentherapie (PDF) augustus 2022

Rapport meldactie Fysiotherapie en Oefentherapie (PDF) 2022 augustus 2022

Zorgkaart Nederland

Voor de vierde keer reikt ZorgkaartNederland begin december de ZorgkaartNederland Top uit: een lijst van de 10 best gewaardeerde zorgorganisaties uit één sector, zonder volgorde. Fysiotherapiepraktijken doen ook dit jaar weer mee.

Positieve punten

In de waarderingen voor de momenteel best scorende praktijken valt een aantal dingen op. Onderstaande onderwerpen worden door inzenders vaak genoemd:

  • Vriendelijkheid
  • Duidelijkheid
  • Serieus genomen worden
  • Deskundigheid
  • Goede begeleiding, zowel in de praktijk als thuis

Dit blijk ook uit deze twee waarderingen:

“Er wordt binnen deze praktijk goed geluisterd naar de zorgvraag en met alle inzet geprobeerd om de klachten op een professionele manier te behandelen. Empathie en deskundigheid  zijn denk ik hun sleutelwoorden.”

“Zeer prettige ervaring; goede deskundigheid en begeleiding. De klacht van de knie wordt direct serieus genomen, en er wordt direct een plan gemaakt.”

Kritische noot

Ondanks de hoge cijfers zijn er tussen de waarderingen ook verbeterpunten te vinden. Patiënten geven de volgende zaken aan:

  • Betere tijdsbewaking: afspraken op tijd laten beginnen en op tijd laten stoppen
  • Meer tijd per behandeling is wenselijk, net als ruimere openingstijden
  • Betere telefonische bereikbaarheid, voorkeur voor direct nummer i.p.v. een centrale lijn.

Een voorbeeld van wat beter kan:
“Langere tijd qua behandeling per keer. Ik vind persoonlijk 20 minuten wel erg kort. Je hebt en zeker misschien voor wat oudere mensen niet veel tijd om je zelf om te kleden. Dit gaat wel van je behandeling af.”

Gemiddelde score: 9,3

Het gemiddelde cijfer wordt samengesteld uit de cijfers voor verschillende onderdelen. Met een gemiddelde van 9,3 kan het natuurlijk niet anders dat deze onderdelen ook goed uit de bus komen.