Circa 35% van de volwassen Nederlanders heeft onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat wil zeggen dat zij onvoldoende of beperkt in staat zijn om informatie over gezondheid en gezondheidszorg te vinden, te begrijpen en te gebruiken voor het nemen van beslissingen ten aanzien van de eigen gezondheid en zorg.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden vinden het vaak lastig om hun weg te vinden in de zorg en om te communiceren met zorgverleners.

Ook zijn ze minder goed in staat om te gaan met gezondheid en ziekte en hebben ze over het algemeen slechtere gezondheidsuitkomsten. Daarmee zijn gezondheidsvaardigheden een belangrijke determinant van gezondheidsverschillen.

Gezondheidsvaardigheden
* Per jaar gewogen naar de leeftijd- en geslachtsverdeling in de Nederlandse bevolking. Bron: Nivel

Gezondheidsvaardigheden zijn niet gelijk verdeeld in de bevolking, met name ouderen en mensen met een lager opleidingsniveau hebben vaker onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden.

Ouderen, mensen met een lagere opleiding en mensen met een slechtere ervaren gezondheid hebben vaker te maken met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden dan respectievelijk jongeren, mensen die hoger opgeleid zijn, en mensen die hun gezondheid als beter ervaren. Ook regionaal zijn er verschillen: mensen woonachtig in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben relatief vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Algemeen geldt dat onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voorkomen bij groepen in onze samenleving die al kwetsbaarder zijn in fysiek, sociaal en maatschappelijk opzicht. Onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen er aan bijdragen dat de gezondheidsverschillen nog verder toenemen.