De meeste mensen (50-74%) hebben sinds de uitbraak van het coronavirus geen reden gehad om contact op te nemen met de huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Van de mensen die wel behoefte hadden aan contact, heeft de meerderheid de zorgverlener gewoon bezocht of digitaal of telefonisch contact gehad. Een klein deel heeft als gevolg van corona zorg gemeden of uitgesteld. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het mijden of uitstellen van zorg kan enerzijds negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid, anderzijds kunnen de gezondheidsproblemen later vanzelf overgaan waardoor de zorg onnodig zou zijn geweest. In november 2020 is binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzocht hoeveel mensen in verband met corona zorg hebben gemeden of uitgesteld en welke gevolgen dit volgens hen had voor hun gezondheid.

Merendeel had geen reden om contact op te nemen met zorgverlener

Ongeveer driekwart (74%) van de respondenten had geen behoefte aan contact met de fysiotherapeut. Eén op de vijf (21%) respondenten heeft de fysiotherapeut gewoon bezocht en 1% is digitaal behandeld. Vanwege corona heeft 5% van de respondenten geen contact opgenomen met de fysiotherapeut. Als reden gaven respondenten aan dat ze geen afspraak konden maken bij hun fysiotherapiepraktijk: “Mijn inziens was alleen een fysieke behandeling zinvol en dat mocht toen niet” of “In het begin van de crisis mocht ik niet komen omdat ik in een risicogroep zit, daarna moest de praktijk dicht, nu ga ik weer”.

Voor de huisarts gaf 50% van de mensen aan geen behoefte te hebben aan contact, bij de fysiotherapeut lag dit op 74% en bij de medisch specialist op 65%. Een deel heeft de huisarts (42%), fysiotherapeut (22%) of medisch specialist (22%) gewoon bezocht of heeft digitaal of telefonisch contact gehad. De overige groep heeft zorg van de huisarts (8%, N=48), fysiotherapeut (5%, N=35) of medisch specialist (4%, N=27) uitgesteld of gemeden. Mensen noemden hiervoor onder andere als reden dat ze de zorg niet wilden belasten of dat het niet mogelijk was om een afspraak te maken.

Percentage antwoorden op de vraag ‘Is het sinds de uitbraak van het coronavirus voorgekomen dat u contact had willen opnemen met de huisarts, fysiotherapeut of medisch specialist, maar dit vanwege corona niet heeft gedaan?’ (N=654-663, gewogen). Meer weten? Open de gehele factsheet.

Contact met zorgverlener tijdens coronacrisis

Meeste mensen die zorg hebben gemeden of uitgesteld vinden dit achteraf geen goede beslissing

Van de 48 respondenten die geen contact hebben opgenomen met de huisarts, vinden 24 dit achteraf gezien geen goede beslissing voor hun gezondheid. Voor de fysiotherapeut gaven 23 van de 35 respondenten dit aan en voor de medisch specialist waren dit er 12 van de 27.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.