Het Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 16 april aanstaande in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) heeft als titel:”Vallen en Valpreventie bij Dementie”

De bijeenkomst vindt woensdag 16 april aanstaande plaats van 19.00 – 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het azM. Toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Inleiders deze avond zijn dr. Jacques Neyens, onderzoeker Universiteit Maastricht en drs. Han Vissers, fysiotherapeut, De Landrijt Eindhoven

Vallen komt in alle leeftijdsgroepen voor

Onder een val wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de patiënt onbedoeld op de grond of een lager niveau terechtkomt. Betrekkelijk veel valincidenten doen zich voor onder de groep ouderen. Ouderen in verpleeghuizen hebben een extra hoge kans op vallen; met name psychogeriatrische patiënten lopen een relatief groot risico. De cognitieve functiestoornissen, de veel voorkomende gedragsstoornissen en bijkomende morbiditeit onder deze groep verklaren de hoge valkans.

Sterk verhoogd riscio

Ruim 80% van deze groep patiënten lijdt aan een of andere vorm van dementie. Bij patiënten met een dementiesyndroom neemt de motoriek geleidelijk af tot uiteindelijk een volledige immobiliteit ontstaat. Tijdens dat proces is er een verhoogde kans op vallen. Bovendien hebben patiënten met dementie een minder goed overzicht op valgevaarlijke situaties. Ook een depressie gaat vaak gepaard met een algehele remming van de motoriek.

Het is niet zozeer de hoge incidentie van valincidenten op zich die zorgwekkend is, maar de combinatie van een hoge incidentie met een verhoogd risico op letsel als gevolg van vallen onder deze groep. Valincidenten kunnen aanzienlijke fysieke gevolgen hebben zoals een heupfractuur of ander ernstig letsel. Daarnaast is gebleken dat, wanneer eenmaal een heupfractuur heeft plaatsgevonden, de kans om hieraan te overlijden onder deze groep relatief groot is.

Fysieke en psychische gevolgen

Naast deze gevolgen op fysiek vlak, kunnen valincidenten psychische gevolgen met zich meebrengen zoals angst om te vallen, depressiviteit, gevoelens van hulpeloosheid en sociaal isolement. Ze kunnen derhalve een aanzienlijk negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van de getroffen cliënten. Daarnaast stijgt na valpartijen die zich voordoen in een intramurale setting, zeker als deze resulteren in een heupfractuur, vaak de zorgzwaarte van de patiënt en een verhoging van de werkdruk bij het verzorgend personeel.

De Dialogen rond Dementie zijn geënt op semi-wetenschappelijk onderzoek en zijn bedoeld voor professionals, opleidingen en eenieder die is geïnteresseerd in verschillende aspecten van dementie. De bijeenkomsten zijn telkens opgebouwd uit inleidingen door professionals, daarna is er gelegenheid voor het publiek tot het stellen van vragen en aansluitend de mogelijkheid tot discussiëren.

Bron: AZM

2 REACTIES

  1. Toevallig vorige week een MasterClass gehad op de Hogeschool Utrecht door Joost van Hoof over de invloed van licht op het gedrag, slaapstoornissen (de biologische klok) en het humeur van patienten én personeel onder invloed van verschillende hoeveelheden/soorten licht.

    Het licht is een belangrijk facet waar je als zorgmanager ook aandacht aan zou moeten besteden. Hier een – link –

Reacties zijn gesloten.