Reumapatiënten in de problemen zonder fysiotherapie

30

Mensen met reuma lijden fysiek en mentaal onder de gevolgen van de bezuiniging op fysiotherapie. Door minder fysiotherapiebehandelingen hebben zij meer pijn, gebruiken ze meer medicijnen en zijn ze vaker afhankelijk van hulp uit hun omgeving. Dit blijkt uit vervolgonderzoek van het Meldpunt Fysiotherapie.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Aan het vervolgonderzoek deden bijna 1700 deelnemers van het Meldpunt Fysiotherapie van het Reumafonds mee. Bij veel mensen zorgen de eigen kosten van fysiotherapiebehandelingen voor grote problemen. Uit de cijfers van onderzoeksbureau Motivaction blijkt, dat voor 78% van de respondenten die minder of geen fysiotherapie volgen, de eigen kosten een grote drempel zijn om voldoende fysiotherapie te krijgen.

Zorgwekkend

‘Zorgwekkend is dat mensen met reuma op fysiotherapiebehandelingen gaan bezuinigen vanwege de kosten. Met alle gevolgen van dien’, licht Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds, toe. ‘Ze stellen fysiotherapiebehandelingen uit en ervaren daardoor meer pijn, stijfheid en vermoeidheid. Door hun verergerde klachten zijn ze meer afhankelijk van hun omgeving voor dagelijkse activiteiten als het huishouden en boodschappen doen.’

Persoonlijke gevolgen

Voor 93%* van de respondenten die dit jaar minder fysiotherapie heeft gehad, hebben de bezuinigingen veel effect op hun leven. Zo heeft maar liefst 80% meer fysieke klachten, 16% heeft daardoor minder sociale contacten, 12% zegt meer psychische klachten te hebben en 5% heeft zich vaker ziek gemeld op het werk. Nog eens 5% is minder gaan werken of is zelfs gestopt. Ruim een derde heeft meer andere zorg nodig.

Verschuiving

Ridderbos: ‘We zijn ervan geschrokken dat zo veel mensen op zoek moeten naar andere zorg om hun klachten te bestrijden. Zo gebruikt 62% van die groep meer medicijnen en zegt 56% vaker naar een specialist te gaan. Voor 15% van hen is (meer) thuiszorg nodig. Daarnaast maakt 34% meer gebruik van hulpmiddelen, zoals een stok of rollator. De grote vraag is dan ook of de bezuiniging wel echt een bezuiniging is, zeker als je bedenkt dat mensen zich vaker ziek melden op het werk of zelfs arbeidsongeschikt raken.’

Geen alternatief

Uit het onderzoek blijkt ook dat 83% van de mensen die onvoldoende fysiotherapie krijgen, zelf meer is gaan bewegen. Sport en beweging, zoals fietsen en wandelen, kan helpen om de klachten te verminderen. Toch is dit voor de meeste mensen geen vervanger voor fysiotherapie. Klachten nemen juist toe door gebrek aan fysiotherapie.

Bewijzen

Het Meldpunt Fysiotherapie kwam er begin 2012 nadat de vergoeding van fysiotherapie voor een aantal vormen van reuma geschrapt was uit het basispakket. Het College voor zorgverzekeringen (CvZ) zegt dat de effectiviteit van langdurige fysiotherapie bij reuma niet bewezen is. Ridderbos: ‘Het Reumafonds wil samen met de beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) bewijzen dat dergelijke therapie wel zinvol is. We hebben daarom besloten tot gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Ook gaat het Reumafonds met de politiek in gesprek om te laten zien hoe slecht de bezuiniging op fysiotherapie uitpakt voor mensen met reuma.’

*Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die geen onbeperkt aanvullende verzekering hebben. Het Meldpunt Fysiotherapie was ook opengesteld voor mensen die beperkt zijn in de aanvullende verzekeringen.

Bron: reumafonds.nl

- Advertentie -