Preventietraining “Vallen Verleden Tijd” succesvol

27

Door deelname aan de preventietraining “Vallen Verleden Tijd” neemt het aantal valincidenten bij ouderen af met maar liefst 46 procent. Jaarlijks vallen ongeveer een miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In 50.000 gevallen (5 procent) heeft dit een botbreuk tot gevolg. Met subsidie van ZonMw, ontwikkelde Vivian Weerdesteyn de training bij de Sint Maartenskliniek en deed onderzoek naar het effect ervan. In de training oefenen deelnemers op een hindernisbaan waar allerlei valrisico’s uit het dagelijks leven zijn nagebootst en leren ze judo-valtechnieken. Vivian Weerdesteyn promoveerde op 6 december op haar onderzoek.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Eén op de drie senioren van 65 jaar of ouder valt minimaal één keer per jaar. De totale maatschappelijke kosten veroorzaakt door valincidenten bedragen naar schatting 300 miljoen euro op jaarbasis. Naast de medische gevolgen heeft het vallen ook ingrijpende psychosociale gevolgen. Zo zullen ouderen uit angst voor vallen, minder snel activiteiten ondernemen met als gevolg een verslechtering in de algehele lichamelijke conditie en algeheel welbevinden.

Door deelname aan de valpreventietraining “Vallen Verleden Tijd” nam het aantal valincidenten af met maar liefst 46 procent. Om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van deze grote voordelen, zijn inmiddels ruim 300 fysiotherapeuten uit heel Nederland opgeleid om deze training in hun eigen omgeving te kunnen aanbieden. Als vervolg op dit promotieonderzoek start de Sint Maartenskliniek een groot onderzoek naar het effect van valpreventie bij mensen met osteoporose.

Bron: ZonMw

3 REACTIES

  1. Voor andere geïnteresseerden, dit is de reactie die ik kreeg:

    Hartelijk dank voor uw interesse in het valpreventieprogramma ‘Vallen Verleden Tijd’, dat op de Sint Maartenskliniek te Nijmegen is ontwikkeld met financiele steun van ZonMW. Omdat wij in de afgelopen jaren vele verzoeken hebben ontvangen om inhoudelijke kennis m.b.t. het programma over te dragen hebben wij in samenwerking met het Nederlands Paramedisch Instituut de cursus ‘Valpreventie en Valtraining’ ontwikkeld. In deze cursus voor fysiotherapeuten (en oefentherapeuten) worden zowel de theoretische achtergrond als de praktijkvaardigheden van het ‘Vallen Verleden Tijd’ programma aan de orde gesteld. De organisatie van de cursus is in handen van het NPI (zie – link –). De ontwikkelaars van het ‘Vallen Verleden Tijd’ programma zijn bij deze cursus betrokken als docenten, waarmee de kwaliteit van de kennisoverdracht gewaarborgd is. Voor verdere informatie over de cursus verwijs ik graag door naar het NPI.

Reacties zijn gesloten.