Fysiotherapeuten kunnen gebruik maken van verschillende meetinstrumenten om de gezondheidstoestand van een patiënt te beoordelen of veranderingen in specifieke klachten vast te stellen. Voor een groot deel van de patiënten die fysiotherapie kregen na COVID-19 blijkt het echter niet mogelijk om op basis van de in het dossier geregistreerde resultaten van deze meetinstrumenten veranderingen in de gezondheidstoestand over de tijd te kunnen vaststellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de geregistreerde meetinstrumenten bij fysiotherapie na COVID-19 binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Patiënten die na COVID-19 klachten blijven ervaren kunnen verwezen worden naar paramedische zorgverleners, waaronder de fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan meetinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een vragenlijst of looptest, inzetten om meer inzicht te krijgen in de ernst van de klachten bij aanvang van de behandeling en het verloop ervan gedurende de behandeling. In dit onderzoek werd er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gekeken hoe vaak de aanbevolen meetinstrumenten uit de standpunten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de richtlijnen voor de landelijke ParaCov-studie werden geregistreerd.

Gezondheidssituatie patiënt wordt niet consequent geregistreerd tijdens behandeling

Bij ongeveer de helft van de patiënten (55%) werd minimaal één meetinstrument meerdere malen door de fysiotherapeut ingezet gedurende de behandeling na COVID-19. Het meetinstrument ‘patiënt specifieke klachten’ (PSK) werd hiervoor het meest gebruikt. Voor iets minder dan de helft van de patiënten werden specifieke meetinstrumenten echter maar één keer gebruikt om de gezondheidssituatie te bepalen. Voor dit deel van de patiënten kunnen eventuele veranderingen in hun klachten daarom niet worden geëvalueerd.

Activiteit, spierkracht, conditie en vermoeidheid van patiënt meest gemeten

Meetinstrumenten kunnen worden ingedeeld in specifieke domeinen, zoals testen voor spierkracht of fysiek functioneren. Domeinen als activiteit, spierkracht, conditie en vermoeidheid werden door fysiotherapeuten het meest getest. Daarnaast gebruikten zij ook vaak meetinstrumenten over pijn en benauwdheid tijdens de herstelzorg na COVID-19. Deze meetinstrumenten stonden echter niet in de lijst met aanbevelingen.