Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars*. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag laten weten aan betrokken branche- en beroepsorganisaties.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Zij stellen daarmee zeker dat verzekerden, ook na de coronacrisis, de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Een groot deel van de betrokken zorgaanbieders heeft de afgelopen weken namelijk geen of minder zorg kunnen verlenen. Zij kunnen daardoor ook geen of minder zorgkosten declareren bij de zorgverzekeraars, terwijl hun kosten wel doorlopen. De zorgverzekeraars hebben samen afgesproken ter overbrugging een bijdrage te leveren aan de doorlopende kosten. Het gaat dan om personeelskosten (zoals de Rijksoverheid dat voor andere ondernemers regelt bij de NOW-regeling), maar ook om huur, afschrijvingen en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Dirk Jan van den Berg, voorzitter van ZN: “Zorgaanbieders zoals wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en kraamverzorgenden spannen zich dagelijks in voor verzekerden. Daar hebben we veel waardering voor. We willen hen en alle andere zorgaanbieders helpen de coronacrisis goed door te komen. We hebben daarom het zorgvuldig afgewogen besluit genomen om de door corona misgelopen omzet te vergoeden. Zorgverzekeraars vinden het verantwoord om met collectief opgebracht premiegeld een goede regeling voor zorgaanbieders te treffen en zo te garanderen dat verzekerden ook ná de crisis weer terecht kunnen bij zorgaanbieders.”

Zorgverzekeraars lieten 5 april al weten gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders in mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar, financieel te gaan ondersteunen met een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Veel zorgaanbieders met acute financiële problemen kunnen sinds april al een vooruitbetaling aanvragen, zodat zij toch hun rekeningen kunnen betalen en hun bedrijf voortzetten. Nu presenteren de zorgverzekeraars de uitwerking. Vanaf 15 mei wordt deze gefaseerd opengesteld voor verschillende groepen zorgaanbieders.

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. Zorgaanbieders die na de crisis weer hun normale (volledige) omzet hebben, krijgen deze volledig vergoed conform de afspraken die ze daarover hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die niet in staat zijn gemiste omzet in te halen, hebben over het hele jaar door de regeling toch een bijna volledige omzet.

Zorgverzekeraars verwachten wel dat zorgverleners waar mogelijk inhaalzorg gaan leveren. Alleen zo is er voldoende capaciteit om de wachtlijsten niet onnodig te laten oplopen. Op het moment dat zorgaanbieders de niet-verleende zorg gaan inhalen bovenop de reguliere zorg, geldt daarvoor een aangepaste vergoeding. Dat is ook logisch omdat anders dubbel betaald zou worden voor zorg en de zorgkosten (en dus de zorgpremies) verder zouden stijgen.

Eerder troffen de zorgverzekeraars al regelingen voor huisartsen en de zorgkantoren voor aanbieders in de langdurige zorg. Uitgezonderd van de vandaag aangekondigde regeling zijn ook: zorgorganisaties met een omzet groter dan tien miljoen euro, zoals de algemene ziekenhuizen en de umc’s, categorale instellingen, leden van Revalidatie Nederland en een aantal andere grote instellingen, bijvoorbeeld in de ggz en wijkverpleging. De zorgverzekeraars treffen voor deze zorgaanbieders een aparte regeling, die op 1 juli gereed is en met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart.

Namens de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en umc’s maken ZN, NVZ en NFU goede vorderingen in het overleg over de financiële afspraken die voor 2020 en volgende jaren noodzakelijk zijn in verband met de gevolgen van corona. Onlangs zijn hiervoor al bevoorschottingsafspraken gepubliceerd. Het gezamenlijke streven is om de hoofdlijn van de financiële regeling uiterlijk op 1 juni af te ronden op basis van de afspraak om zowel de extra kosten als de omzetderving als gevolg van de coronacrisis afdoende te dekken. De regeling zal in juli operationeel zijn en ingaan met terugwerkende kracht naar 1 maart. De NZa borgt dat de regelgeving faciliterend is om de gemaakte afspraken met minimale administratieve belasting te verwerken. Naast de bevoorschottingsregeling voor algemene ziekenhuizen en umc’s komen de zorgverzekeraars op korte termijn ook met een bevoorschottingsregeling voor categorale instellingen en revalidatie-instellingen.

*Dit is een gezamenlijke regeling van alle zorgverzekeraars met uitzondering van 2 kleine zorgverzekeraars. iptiQ heeft over deelname aan de regeling nog geen besluit genomen en Eucare kiest voor een eigen, afwijkende regeling

Update 21:00u

Op Skipr meldt Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten namens Zorgverzekeraars Nederland dat ‘het gros’ van de beroepsgroepen boven de 80 procent zit, zoals fysiotherapeuten, de wijkverpleging, kraamzorg en tandartsen.

“Zorgaanbieders kunnen die continuïteitsbijdrage aanvragen en hoeven die niet terug te betalen”, benadrukt Van Houten. Als ze een deel van hun zorgverlening wel kunnen voortzetten (tandartsen en fysio’s hebben hun werk weer gedeeltelijk hervat), krijgen ze daar gewoon 100 procent van de declaratie vergoed. De rest van hun voorspelde omzet komt dus tegen een percentage van 75 tot 87 procent als continuïteitsbijdrage. Dat zijn volgens Van Houten ‘hoge percentages’. “In de komende maanden kun je maximaal 3 procent van je jaaromzet hierbij mislopen.”

Lees ook de antwoorden op de veelgestelde vragen over de continuïteitsbijdrage van ZN.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

2 REACTIES

 1. Wie kan de bijdrage aanvragen?
  De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Hier kunt u vinden om welke zorgaanbieders het precies gaat. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

  Fasering
  Om de aanvragen goed te kunnen verwerken, hebben we (net zoals bij de vooruitbetaling) een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data kunnen aanvragen worden ingediend:

  vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.

  Hoe kan de continuïteitsbijdrage aangevraagd worden?
  Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  een aansluiting bij VECOZO
  een persoonlijk certificaat van VECOZO

  Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkomt u bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

  Meer info via Zorgverzekeraars Nederland

Reacties zijn gesloten.