NZa stelt negen prestaties vast voor ParkinsonNet

1374

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor negen activiteiten van ParkinsonNet een prestatie vastgesteld. Hierdoor kunnen deze ondersteunende activiteiten bij Parkinsonzorg voortaan bekostigd worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Het is de eerste keer dat de NZa een zelfstandige prestatie vaststelt voor de ondersteuning van netwerkzorg.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Mooie samenwerking

Sommige activiteiten ter ondersteuning van netwerkzorg kunnen niet goed worden bekostigd. Dit komt doordat zij niet toe te rekenen zijn aan een patiënt. Zij worden vaak gefinancierd met behulp van een subsidie of tijdelijke bekostiging. De ondersteunende diensten van ParkinsonNet leveren aantoonbaar een bijdrage aan de zorg voor Parkinsonpatiënten. Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en ParkinsonNet gevraagd om een meer structurele oplossing. Samen met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland hebben we gekeken of dit mogelijk was via de Adz-regeling (algemene diensten zorg). Hierin staat dat ondersteunende activiteiten van partijen die zelf geen patiënten zorg leveren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat de activiteiten zorgaanbieders ondersteunen bij het leveren van de zorg en dat zij rechtstreeks ten goede komen aan patiënten die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn.

Het Zorginstituut heeft getoetst of de negen activiteiten van ParkinsonNet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Vervolgens heeft de NZa een uitvoeringstoets gedaan en na een aanwijzing van het ministerie van VWS een prestatie vastgesteld. De beleidsregel gaat in per 1 januari 2023. De prestatie is vastgesteld voor ParkinsonNet maar ook andere aanbieders van de beschreven ondersteunende diensten kunnen hier eventueel gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat ze hier afspraken over maken met de zorgverzekeraars.

BRONNZa
Vorig artikelBaarmoeder behouden bij verzakking blijkt beter dan verwijderen
Volgend artikelHoe je specifieke orthopedische testen het beste kunt inzetten