Verzekerden van Zilveren Kruis hoeven voor een verwijsbriefje voor diverse soorten zorg vanaf volgend jaar niet meer naar de huisarts. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg. En hebben zorgverleners meer tijd beschikbaar voor andere patiënten. Ook mogen meer zorgverleners verwijsbriefjes schrijven.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Ria Dijkstra van Zilveren Kruis: “Elke verwijzing die we kunnen schrappen betekent meer tijd voor zorg voor onze verzekerden. Daar zetten wij ons, samen met het zorgveld, elke dag voor in. Met deze wijzigingen voor komend jaar zetten we weer een stap in de goede richting.” Voor pedicurezorg bij een diabetische voet, huidverzorging, en bewegen in extra verwarmd water bij reuma vervallen de verwijsbriefjes. Voor beweegprogramma’s en fysiotherapeutische nazorg is een bewijs van diagnose voldoende.*

Meer verwijzers toegevoegd

Daarnaast erkent Zilveren Kruis vanaf 2021 een aantal extra zorgverleners als verwijzer. Zo mag de orthoptist verwijzen naar de oogarts en de klinisch technoloog naar medisch specialistische zorg. Algemeen fysiotherapeuten en pijnconsulenten met een trans-therapie gerichte opleiding worden toegevoegd als verwijzers naar trans-therapie.

Stap in de goede richting

Zorgverzekeraars hebben de ambitie zorgverleners te faciliteren zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg en de tijd voor administratieve handelingen zo beperkt mogelijk is. Zilveren Kruis vindt dat zorgverleners in de eerste plaats tijd en aandacht voor patiëntenzorg moeten hebben. De noodzakelijke administratie mag dit niet in de weg staan. Zilveren Kruis zet hier samen met onder andere huisartsen en andere zorgverleners, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders op in.

* Onder huidverzorging valt: acnébehandeling, camouflagelessen, en elektrische, IPL-of laserbehandeling. Bij fysiotherapeutische nazorg geldt ook de invoer van een maximale vergoedingstermijn.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl