Het kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de vereniging FysioTopics slaan de handen ineen. Beide organisaties, die zich binnen de fysiotherapie bezighouden met kwaliteitsverbetering hebben de intentie om in 2021 te komen tot een intensieve samenwerking. Stichting Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 800 fysiotherapielocaties en ongeveer 7.000 fysiotherapeuten in Nederland.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Samenwerken aan een stevig kwaliteitsfundament

Samenwerken aan één stevig kwaliteitsfundament is een logische stap. Beide organisaties zijn geruime tijd intensief met elkaar in gesprek en zetten zich al jaren in voor het bevorderen van kwaliteit vanuit een verschillend perspectief. Het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie geeft hier vorm aan middels het benoemen, beoordelen en registreren van kwaliteit van ongeveer 500 aangesloten praktijken en meer dan 5.000 therapeuten. Het register heeft een onafhankelijk positie. Daarnaast investeert het Keurmerk in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten om aan kwaliteit te kunnen werken. De praktijken van FysioTopics ontwikkelen en werken met vastgestelde zorgplannen, voor o.a. rugpijn, nekpijn, schouderpijn, knieartrose, heupartrose, COPD en orthopedische aandoeningen. Ruim 130.000 patiënten hebben reeds gebruik gemaakt van één van deze zorgplannen.

De fysiotherapie van de toekomst

Naast het verbeteren van kwaliteit, door onder andere het kwaliteitsregister en het werken met hoogwaardige zorgplannen, zetten beide organisaties zich in voor de positie van de fysiotherapie binnen het zorglandschap. Als relevante gesprekspartner van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid geven zij invulling aan het landelijke beleid rondom kwaliteit en de richting naar de toekomst. Een rol die met de toenemende vergrijzing, chronische ziekten, stijgende zorgkosten en meer aandacht voor preventie juist de komende jaren van essentieel belang is.

Praktisch organiseren

De komende maanden gebruiken het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics om de inhoud en mogelijkheden van een samenwerking te verkennen en uit te werken. Hiervoor is gezamenlijk een intentieverklaring getekend. Een overkoepelende projectgroep is benoemd voor de organisatie van dit traject. In deze groep zitten afgevaardigden van de besturen van het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl