fysiovakbond FDV

Misschien heb je in de ‘digitale wandelgangen’ al gehoord dat er wordt gewerkt aan een nieuwe cao voor fysiotherapeuten in de eerste lijn. De laatste jaren is er bijvoorbeeld veel te doen geweest over de loondoorbetaling tijdens vakantie. Een nieuwe cao zorgt voor duidelijke, heldere afspraken. Zodat jij je als fysio-werknemer geen zorgen meer hoeft te maken over de loondoorbetaling tijdens vakantie, over scholingsmogelijkheden of je pensioenopbouw.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Wat doet Fysiovakbond FDV?

Voorop staat het afspreken van goede en eenduidige arbeidsvoorwaarden voor fysiotherapeuten in de eerste lijn. Dit willen we bereiken via een nieuwe Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Als werknemer is het lastig om uit te vogelen wat je rechten precies zijn. Wij willen daarbij helpen door voor iedereen heldere afspraken te maken.

Ook vinden we het belangrijk dat jij goed en veilig je werk kan doen. Op onze website beantwoorden we bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde vragen van werknemers over corona. Maar je vindt er ook FAQ’s over de nieuwe cao en ander relevant arbeidsrecht.

Voorbereiding Cao Eerste Lijn Fysiotherapie

Afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet richting een nieuwe Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Er is  nog genoeg werk aan de winkel voordat het zover is. Speerpunten van Fysiovakbond FDV zijn:

  • Financiële afspraken over o.a. loonontwikkeling, pensioen en loondoorbetaling tijdens vakantie en ziekte.
  • Vergoedingen van scholing en ontwikkeling.
  • Een functieomschrijving die recht aan jouw takenpakket en verantwoordelijkheden.

Lees de uitgebreide toelichting als je meer wilt weten.

We voeren frequent overleg met werkgeversvereniging WVF en stap voor stap verschijnen de teksten op papier. We betrekken experts om bijvoorbeeld thema’s als functiewaardering en pensioenen inhoudelijk uit te diepen. Gedurende de cao-onderhandelingen zijn ook adviseurs en arbeidsjuristen betrokken om ons als cao-partijen bij te staan. Als Fysiovakbond FDV stellen we ons deskundig en constructief op om een goed mogelijk arbeidsvoorwaardelijk pakket tot stand te brengen.

Ons belangrijkste doel: een normatieve cao die recht doet aan ons vak

Onze drive is te zorgen dat er een cao komt met arbeidsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met fysiotherapeuten in de tweede lijn die bijvoorbeeld onder de Cao Ziekenhuizen of Cao VVT vallen. Want net als iedere andere fysio ervaren we dat een professionele cao voor onze beroepsgroep heel hard nodig is. Zodat jij als fysio beschikt over de randvoorwaarden die je nodig hebt om goed te kunnen zorgen voor je patiënten. En waarmee elke fysio in de eerste lijn kan rekenen op dezelfde professionele arbeidsvoorwaarden, met ruimte om in het voordeel van de werknemer aanvullende afspraken te maken.

Blijf up-to-date van het laatste cao-nieuws

Als de cao er eenmaal is, willen wij ervoor zorgen dat die op termijn van toepassing worden op alle fysio’s. We kunnen ons voorstellen dat je inhoudelijk op de hoogte wil blijven. Ook als je niet via het lidmaatschap bij KNGF bij ons bent aangesloten kan je op de hoogte blijven door je eenvoudig aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. We zijn blij met ieders betrokkenheid en stellen het op prijs als je collega’s hierop attendeert. Een cao is namelijk belangrijk voor ons allemaal. Voor meer informatie kijk je op www.fysiovakbond.nl.

Tip van de redactie: meer over de Cao voor de (startende) fysiotherapeut vind je hier.

- Advertentie -