Schippers en Van Rijn strijden tegen verspilling in de zorg

22

Eergisteravond hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hun Programma Verspilling in de Zorg gelanceerd. Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg onder druk en tast de solidariteit aan. Daarom intensiveren de bewindslieden, samen met iedereen die zorg gebruikt, zorgproducten maakt of zorg verleent, de strijd tegen verspilling.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Meldpunt verspilling in de zorg

De kern van het programma is het meldpunt ‘Verspilling in de Zorg’. Op www.verspillingindezorg.nl kan iedereen vanaf zaterdagavond 25 mei melding doen van verspilling en daarvoor eventueel oplossingen aandragen. Doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen in waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen hiervoor te bedenken zijn. Op basis van de meldingen die bij het meldpunt binnenkomen ondernemen de bewindslieden, samen met het veld, concrete acties om verspilling terug te dringen. Het meldpunt zal de hele kabinetsperiode geopend blijven.

Wie kan er melden?

Iedereen. Het meldpunt is gericht op alle mensen die met de zorg te maken hebben, cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners.

Wat kunt u melden?

Elke vorm van verspilling in de zorg kan gemeld worden. Gedacht kan worden aan verspilling van geneesmiddelen of hulpmiddelen, verspilling binnen een zorgverleningstraject of binnen een zorginstelling. Kortom: alle zorgkosten die gemaakt worden, zonder dat het voor de cliënt of patiënt iets oplevert.

Wat gebeurt er met een melding?

Achter het meldpunt wordt een samenwerkingsverband van verschillende veldpartijen ingericht. Hieraan doen patiëntenorganisaties, mantelzorgers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en producenten mee. Zij gaan zich, in vier themagroepen, ontfermen over de binnengekomen meldingen en zoeken naar concrete oplossingen. Twee themagroepen bijten het spits af: 1) Genees- en hulpmiddelen en 2) Langdurige zorg. Na de zomer zullen de themagroepen Geestelijke Gezondheidszorg en Ziekenhuiszorg van start gaan. Vanwege het verwachte grote aantal meldingen is het niet mogelijk elke melding individueel te behandelen. Daarom zullen alle meldingen die binnenkomen bij het meldpunt worden gecategoriseerd. Op die manier kan gekeken worden over welke soort verspilling de meeste meldingen gedaan worden. Daardoor kan gedurende de tijd blijken dat een bepaalde vorm van verspilling meer aandacht behoeft, of de ander juist minder.

Hoe blijft de melder op de hoogte van de vorderingen?

Iedereen die een melding doet bij het Meldpunt Verspilling in de zorg, doet dit anoniem. Daarom volgt er geen individuele terugkoppeling naar de melder. Wel kan de melder na de afronding van de melding zich inschrijven voor een nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van hoe (met behulp van de meldingen) de verspilling in de zorg wordt teruggedrongen. Daarnaast zullen de bewindslieden de Tweede Kamer regelmatig informeren over de vorderingen. Voor sommige verspillingen is misschien geen oplossing mogelijk, bijvoorbeeld omdat de oplossing duurder is dan de verspilling zelf. Dat zal dan ook goed uitgelegd worden.

Bron: MinVWS

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl