Werkgeversvereniging WVF en Vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben vandaag overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het principeakkoord voor de Cao Eerstelijn Fysiotherapie 2023-2024. Na een langdurige cao-loze periode komt er met een uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor de hele sector eindelijk zekerheid en helderheid over arbeidsvoorwaarden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket moet het aantrekkelijk maken om als fysio in de eerste lijn te willen blijven werken en voor afgestudeerde fysio’s om voor de eerste lijn te kiezen. De ambitie van partijen is dat deze cao zal gaan gelden voor alle fysiotherapeuten in dienstverband in de eerste lijn. Dit brengt de sector de gewenste rust en duidelijkheid.

Volledig nieuw arbeidsvoorwaardenpakket

De nieuwe cao omvat een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket voor eerstelijns fysiotherapeuten. De cao-afspraken zijn gebaseerd op het visiedocument van de partijen. Het visiedocument kon in 2020 rekenen op de instemming van de achterbannen. Sindsdien is veelvuldig overlegd om de afspraken uit te werken.

In de nieuwe cao zijn onder meer afspraken gemaakt over:

  • Salariëring en loonontwikkeling
  • Arbeidsduur
  • Pensioen
  • Scholing
  • Wachtdagen en loondoorbetaling bij ziekte
  • Vakantie en verlof.

In de cao-tekst is ook aandacht voor een overgangsperiode. Na twintig jaar zonder cao is ruimte nodig om de cao in te voeren. Daarom is sprake van een overgangsperiode. Zo is in de cao een overgangsregeling en dispensatieregeling opgenomen. Daarnaast ontwikkelen partijen op dit moment hulpmiddelen om werkgevers en werknemers te ondersteunen.

Zorgvuldigheid voorop

Omdat de nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken impact hebben op de huidige arbeidsvoorwaarden trekken partijen komende tijd eerst het land in om de inhoud van het principeakkoord toe te lichten. Op grond van de cao krijgt iedere fysio straks een nieuwe arbeidsovereenkomst. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de transitie plaatsvindt, wordt ingegaan op de tools die beschikbaar komen en is ruimte om vragen te beantwoorden.

Stemming

De bijeenkomsten worden gevolgd door een ledenraadpleging in het voorjaar, zodat de leden van FDV kunnen aangeven of ze zich kunnen vinden in de gemaakte cao-afspraken. De stem van de achterbannen is doorslaggevend of het principeakkoord daadwerkelijk omgezet kan worden in de nieuwe Cao Eerstelijn Fysiotherapie.

Toolkit communicatie

De nieuwe cao bestaat uit vele pagina’s waarin ook juridische termen voorkomen. Daarom geeft Fysiovakbond FDV in samenwerking met FBZ tekst en uitleg bij de cao. Een handige factsheet, samenvattende artikelen per arbeidsvoorwaarde en korte uitlegvideo’s zorgen ervoor dat fysiowerknemers eenvoudig kunnen nagaan wat de cao voor hen betekent. Verder kunnen leden binnenkort een webinar van Fysiovakbond FDV bekijken waarin een en ander wordt uitgelegd. uitleggen. Fysio’s kunnen nu al de uitgebreide FAQ bekijken met antwoorden op veel gestelde vragen.

Over de cao-partijen

Cao-partijen zijn Vakbond FBZ en Werkgeversvereniging WVF. FDV heeft zich bij Vakbond FBZ aangesloten voor het behartigen van de werknemersbelangen van hun achterban in de eerstelijn. FBZ onderhandelt samen met FDV aan de cao-tafel over arbeidsvoorwaarden voor deze beroepsgroep.

Toelichtingsvideo over de werkweek

Meer weten?

Bekijk de inhoud van het principeakkoord voor de nieuwe cao. (Het PDF mist momenteel nog twee bijlagen)
Wat zit er zoal in de nieuwe cao? Bekijk de factsheet van FDV met de belangrijkste punten en toelichting.
Info voor fysiowerknemers: fysiovakbond.nl
Info voor fysiopraktijkhouders: https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/

Factsheet