Rien van der Dussen

In iets meer dan 10 jaar tijd is GoFysio uitgegroeid van een eenmanspraktijk met één locatie naar 21 vestigingen met meer dan 60 medewerkers en groeit nog steeds! Praktijkeigenaar Rien van der Dussen is begin dit jaar lid geworden van de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF). Dit is een hele bewuste keuze geweest. De praktijk heeft veel personeel en Rien vindt het belangrijk dat alles goed is geregeld. “Wil je vooruit komen in de zorg en de fysiotherapie, dan moet je je ook als ondernemer opstellen. Personeelsbeleid is hier een belangrijk onderdeel van. Hoe kunnen wij onze medewerkers een goede en vertrouwde werkomgeving bieden?”

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Groei vraagt om focus

“GoFysio is hard gegroeid de afgelopen jaren. Dat betekent dat ik als praktijkeigenaar een andere rol heb gekregen binnen de organisatie en niet meer overal zelf mee bezig kan zijn. Ik behandel nu haast niet meer zelf. Ik bekijk de organisatie nu meer vanuit een ondernemersbril in plaats vanuit een zorgverlenersbril. Waar gaat de markt naartoe? Waar liggen kansen? Wat zijn belangrijke technische ontwikkelingen? Welke partijen kunnen een bijdrage leveren aan onze groeiambities? Ik wil fysiotherapie op een andere manier inzetten en vormgeven. Fysiotherapie zal één van onze diensten worden, maar zeker niet de enige. Wat is er nodig om rustig en duurzaam te blijven groeien de komende jaren?”

Aansluiten bij netwerken

“Ik sluit mij aan bij netwerken die mij werk uit handen kunnen nemen, verder kunnen brengen en ervoor zorgen dat ik mij kan focussen op het behalen van onze doelen. Om deze reden ben ik bijvoorbeeld lid geworden van FysioTopics. Bij dit netwerk zijn veel soortgelijke praktijken aangesloten die ook veel waarde hechten aan innovatie en vooruitgang. Zo ben ik lid geworden van de WVF, omdat ik het belangrijk vind dat mijn personeelsbeleid goed geregeld is. Ik heb zelf de tijd niet meer om achter alle wettelijke rechten en plichten aan te gaan en om nu overal een medewerker voor aan te stellen, is financieel ook niet haalbaar.”

De beste therapeuten vraagt om de beste werkomgeving

“Ik vind het heel belangrijk dat mijn medewerkers zich prettig voelen in de organisatie. Wij zijn op zoek naar de BESTE therapeuten. Zij functioneren echter alleen maar op hun best als zij in een goed werkklimaat werkzaam zijn. Een stuk zekerheid en waardering is hierbij heel belangrijk. Het salaris is natuurlijk ook belangrijk maar zeker niet het allerbelangrijkste. Wij hebben vaak zelf moeten experimenteren hoe wij nu deze werkomgeving konden bieden. Inmiddels hebben wij al allerlei structuren uitgeprobeerd. Ook hebben wij onze arbeidscontracten laten toetsen door juristen. Het zou naar mijn idee veel beter zijn als er een CAO is en dat ik op de vorming daarvan, middels mijn lidmaatschap van de WVF, enigszins invloed op kan uitoefenen.

Nieuwe CAO

“Vanuit deze gedachtegang, is het naar mijn idee alleen maar heel goed als er een nieuwe CAO komt, zolang er maar ruimte is voor individuele invulling. Iedere praktijk is anders. Er moet ruimte zijn voor ondernemerschap. Ruimte in de loonschalen en ruimte in de secundaire arbeidsvoorwaarden.”

Angst mag niet leidend zijn

“Werkgevers die vanuit angst voor een nieuwe CAO geen lid worden van de WVF, moeten niet achteraf gaan klagen. Je kunt beter zorgen dat je aan de voorkant betrokken bent, dan achteraf zeggen dat je het er niet mee eens bent. Er is nu te veel onrust in de fysiotherapie. Dit is niet goed voor onze beroepsgroep. Er wordt te veel geklaagd en te weinig ondernomen. Als praktijkeigenaar en werkgever ligt een groot deel van het succes van je praktijk bij jezelf. Of het nu gaat om verdienmodellen, kwaliteitsmanagement, marketing of personeelsbeleid. Alles moet goed geregeld zijn. Als je alles zelf in de hand wilt houden, remt dit ook groei. Ik heb er vertrouwen in dat een bestuur van een vereniging zoals de WVF, wat bestaat uit werkgevers in de fysiotherapie, er zit om onze belangen te vertegenwoordigen.”

Juridisch dichtgetimmerd

“Dat gezegd hebbende, verwacht ik van de WVF dat wij als leden wel ruimte voor inspraak krijgen. Tevens vind ik dat zij onze oren en ogen moeten zijn op dit gebied. Dat de WVF dus heel goed op de hoogte is van alle laatste juridische rechten en plichten en hier hun leden goed over informeren, zodat wij daar ons voordeel mee kunnen doen en ook de juiste stappen in kunnen nemen.  Als praktijkeigenaar kun je niet alle regelgeving zelf in de gaten houden, daar heb je geen tijd voor. Ik wil echter wel weten wat er speelt en dat alles juridisch nog klopt. Nu las ik bijvoorbeeld zelf in het FinancieelDagblad dat er volgend jaar een gemiddelde loonstijging verwacht wordt van 2,5% tot 3%. Dit lijkt mij in de fysiotherapie niet mogelijk. Ik zie namelijk de tariefstijging niet 2,5 tot 3% stijgen, dus kun je dit ook niet 1-op-1 doorvertalen. Deze constateringsrol, maar ook de doorvertalingsrol naar de fysiotherapie ligt naar mijn idee bij de WVF. Als er genoeg draagvlak is, kunnen zij deze rol ook makkelijker vervullen.”

Vooruitstrevende praktijken

“Ik ben tot nu toe heel enthousiast over de intenties van de WVF. Ik denk dat zij met goede zaken bezig zijn. Ik hoop dat vooral vooruitstrevende praktijken zich willen binden aan de WVF. Wij moeten met zijn allen voorwaarts. Daarbij hoort het nemen van meer risico en meer lef tonen. FysioHolland is een voorbeeld van een onderscheidend concept, maar zo zie ik ons ook als onderscheidend. Alleen op een andere manier. De WVF is gebaat bij praktijkeigenaren die een frisse en innovatieve kijk hebben op de fysiotherapie. Als je dat bij elkaar kunt brengen, kom je met elkaar verder. Met zijn allen vooral positief erin blijven staan. Niet alleen klagen, maar ook daadwerkelijk stappen zetten.

Koppeling KNGF

“Vanuit de wetenschap dat er met draagvlak veel meer bereikt kan worden, ben ik voor de koppeling met het KNGF. Ik vind het heel goed dat er een vereniging is specifiek voor werkgevers, net als dat er een vereniging is specifiek voor werknemers. Als werkgevers staan wij sterker als geheel dan iedere werkgever afzonderlijk. Een vereniging met een groot draagvlak maakt dat mogelijk. Wil je vooruitgang en meepraten? Dan zul je lid moeten zijn!”

Oproep: “Werkgevers ga vooral stemmen 29 juni, omdat je daar ook voordeel aan hebt.”

Auteur: Kirsten Baane, FysioPromotor