Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd over wat het begrip passende zorg betekent voor de aanspraak op fysio- en oefentherapeutische zorg. Het rapport beschrijft een route die het mogelijk maakt om langs de principes van passende zorg een toekomstige aanspraak in de basisverzekering vorm te geven. Het is nog geen eindadvies, maar de weg daarnaartoe. Van partijen wordt veel inzet verwacht om de randvoorwaarden in te vullen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Op weg naar passende fysio- en oefentherapie

Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het leven van mensen en oog heeft voor de maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. De hele zorgsector en samenleving moeten aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Met grote vraagstukken op het vlak van mensgerichtheid, houdbaarheid en duurzaamheid. De verandering van manier van vergoeden van eerstelijns fysio- en oefentherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beweging naar passende zorg, omdat:

  • het zwaardere zorg voor patiënten kan voorkomen;
  • de zorg waar mogelijk dicht bij de patiënt kan worden gegeven, namelijk in de eerste lijn bij de fysiotherapeut in plaats van in de duurdere tweede lijn in het ziekenhuis, omdat fysio- en oefentherapie daar nu wel wordt vergoed vanuit de basisverzekering;
  • een goed vergoedingssysteem zorgverzekeraars stimuleert om passende zorg in te kopen.

3 randvoorwaarden, eindadvies en definitief besluit

Het huidige adviesrapport beschrijft wat er allemaal moet gebeuren voordat het Zorginstituut een eindadvies kan geven aan de minister van VWS om bepaalde fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket van de zorgverzekering te vergoeden. Grondigheid en goede afspraken zijn noodzakelijk, want het gaat om de voorbereiding van een verreikend politiek besluit om onderdelen van de fysio- en oefentherapie te vergoeden uit het basispakket. Voordat het Zorginstituut een eindadvies kan uitbrengen moeten partijen eerst 3 randvoorwaarden invullen:

  1. De ontwikkeling van een ‘Kwaliteitskader fysio- en oefentherapeutische zorg’, waarin zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars samen de kwaliteitseisen voor goede zorg vastleggen en dat aansluit op het ‘Kader Passende zorg’.
  2. Fysio- en oefentherapeutische zorg moet waardegedreven zijn. Hiervoor is inzicht nodig in de effectiviteit van behandelingen en de gezondheidswinst voor patiënten.
  3. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt een advies op over passende bekostiging van eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg.

Partijen van het Bestuurlijk Overleg Fysio- en Oefentherapie werken samen met overheidspartijen aan de invulling van de randvoorwaarden in 2023. Op zijn vroegst eind 2023 stelt het Zorginstituut het eindadvies op. Daarna moet de Tweede Kamer het uiteindelijke besluit nemen om de inrichting van de aanspraak op fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket van de zorgverzekering te wijzigen.

Dit advies aan MinVWS wordt uitgebracht naar aanleiding van het verzoek om te operationaliseren wat het begrip ‘passende zorg’ betekent voor de aanspraak op fysio- en oefentherapeutische zorg in de basisverzekering door de volgende samenwerkende partijen.
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)