Fysiotherapeuten willen correct declareren, maar dit lukt niet altijd. Dit beeld komt voort uit zestien diepte-interviews door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de manier waarop fysiotherapeuten omgaan met declaratieregels. Ook een aantal bedrijfsbezoeken bij praktijken wijzen hier op. De NZa vindt de uitkomsten zorgelijk. Als fysiotherapeuten behandelingen niet juist in rekening brengen, raakt dat de consument. De zorgkosten lopen op en daarmee komt de betaalbaarheid onder druk. De NZa werkt samen met de beroepsorganisatie KNGF en de zorgverzekeraars aan een actieplan.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Zestien fysiotherapeuten en praktijkhouders zijn geïnterviewd over hun bereidheid de regels voor het declareren van zorg na te leven (link naar rapport). En zo niet, waarom niet. Door deze diepte-interviews heeft de NZa meer inzicht gekregen in de beweegredenen en factoren die een rol spelen in hun declaratiegedrag.

De belangrijkste conclusies uit het kwalitatieve onderzoek:

 • fysiotherapeuten bevestigen dat fout declareren voorkomt;
 • dit komt omdat ze de (details van) de regels onvoldoende kennen;
 • fysiotherapeuten vinden dat ze van de regels kunnen afwijken als ze vinden dat ze recht hebben op een hogere vergoeding;
 • fysiotherapeuten vinden de regels van zorgverzekeraars te strikt en de gestelde eisen niet altijd reëel;
 • fysiotherapeuten willen de patiënt helpen, desnoods in eigen tijd. In het belang van een goede relatie houden ze zich niet altijd aan de regels. Soms zetten mondige patiënten behandelaars onder druk om in individuele gevallen van regels af te wijken.

Praktijkbezoeken

De NZa doet systematisch onderzoek naar de toepassing van declaratieregels. In dat bredere kader focust de toezichthouder nu op het goed in rekening brengen van fysiotherapiebehandelingen. In het hele land vinden bedrijfsbezoeken plaats en wordt de administratie doorgenomen. Tot nu toe kregen vier praktijken na een bezoek door de NZa een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Plan van aanpak

Op basis van de uitkomsten werkt de NZa samen met de beroepsorganisatie KNGF en de zorgverzekeraars aan een plan van aanpak. De verbetervoorstellen richten zich op drie pijlers: meer kennis en opleiding, minder administratieve lasten en betere voorlichting aan patiënten. Het actieplan zal na de zomer klaar zijn.

Enkele quotes uit het onderzoek

 • “Het is gewoon makkelijk geld verdienen op deze manier. Ik kan er niets mooiers van maken.”
 • “Zorgverzekeraars verplichten ons om enquêtes uit te zetten. Dat kost ons geld en als mensen het niet willen invullen, verliezen we ons contract. Het is veel werk en het zegt uiteindelijk zo weinig. Ik kan mij hier zo boos om maken.”
 • “Als ik mij helemaal correct aan de regels houd, dan zouden wij heel veel patiënten verliezen en hebben we veel minder omzet. Ik zou willen dat ik andere keuzes kon maken, maar in deze buurt gaat dat echt niet.”
 • “Een behandeling is bij ons dertig minuten. Als ik een uur behandel, dan werk ik twee keer dertig minuten en declareer ik ook twee behandelingen.”
 • “Wat het meest opvallend is veranderd de afgelopen jaren, is dat de verhouding qua tijd die je besteedt aan je patiënten en aan je administratie heel anders is komen te liggen.”
 • “Als pluspraktijk krijg je een hogere vergoeding maar het gaat alleen om extra administratie en dat gaat volledig van je behandeltijd af. Dat voelt echt niet goed.”
Advertentie:bezoek fysiovacature.nl