Jaarcijfers 2012 en trendcijfers fysiotherapie 2008-2012

50

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep fysiotherapie. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheidsprobleem, de behandeling en de evaluatie van de behandeling weergegeven van patiënten die behandeld zijn in de algemene, eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Onderscheid wordt gemaakt in gegevens over het kalenderjaar 2012 en trendgegevens over de kalenderjaren 2008 tot en met 2012.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

In dit rapport worden resultaten omtrent het aantal behandelingen en de behandelduur zowel weergegeven per kalenderjaar als per behandelepisode; een behandelepisode kan over meerdere kalenderjaren uitgespreid zijn.

LiPZ is een netwerk van circa 30 extramurale fysiotherapiepraktijken, 40 praktijken voor oefentherapie Cesar/Mensendieck en circa 30 praktijken voor diëtetiek. Het exacte aantal deelnemende praktijken wisselt per jaar en daardoor schommelt eveneens het aantal patiënten per jaar.

Download het rapport over fysiotherapie in PDF
Download het rapport over oefentherapie in PDF
Bron: Nivel

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

1 REACTIE

  1. “de ontstaanswijze van de klacht geregistreerd ” sinds halverwege 2010
    een pracht initiatief. In mijn ogen is het verslag 2012 een voorbeeld voor veel therapeuten.
    En dan komt voor mij persoonlijk de vraag of er aan de ontstaanswijze van de klacht iets kan worden gesleuteld. Voor mij als logopedist is vastgesteld dat de ontstaanswijze van de logopedische problemen vaak in het milieu ligt. En daar zijn ouders, die voor ouderschap geen opleiding hebben. Met enkele uitzonderingen. Echte vermindering van problemen ( 61,6 en 37,7)zou wel eens kunnen plaats vinden door leren opvoeden net zoals je wiskunde en maatschappijleer voor je kiezen krijgt als puber.

Reacties zijn gesloten.