Bevel voor fysiotherapeut Lammertink uit Ermelo

46

De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 10 oktober 2013 fysiotherapeut Lammertink, werkzaam in Ermelo het bevel gegeven om geen werkzaamheden als fysiotherapeut te verrichten. De inspectie heeft het bevel opgelegd omdat zij een melding heeft ontvangen omtrent alcoholgebruik vlak voor of tijdens de behandeling van patiënten. Dit heeft er toe geleid dat de IGZ geen vertrouwen heeft in verantwoorde zorgverlening.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Vanwege de aard en ernst van de melding heeft de IGZ gesprekken gevoerd met de fysiotherapeut in het kader van haar onderzoek. Gezien de aard van de melding en aangezien hij zich naar de inspectie niet transparant en toetsbaar heeft opgesteld, kan de inspectie niet uitgaan van verantwoorde zorgverlening.

Het bevel houdt in dat Lammertink met onmiddellijke ingang geen werkzaamheden als fysiotherapeut mag verrichten totdat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat hij in staat is om verantwoorde zorg te verlenen.

Bron: IGZ

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

2 REACTIES

  1. Hoewel ik niets wil goed praten en ook niet kan ( en wil) oordelen vind ik het niet netjes dat de volledige naam van deze collega wordt gepubliceerd. Zowel voor collega’s als familie vind ik dit confronterend en onnodig

  2. Ik ben het met Cees eens, pedofielen, verkrachters en anderen mogen NIET met naam genoemd worden. Niet voordat de feiten zijn getoetst en zelfs niet na veroordeling!!
    Maar onze beroepsethiek staat vast op een hoger nivo dan de rechterlijke macht…
    Zetten we onszelf niet (weer) te kijk..?

Reacties zijn gesloten.