Fydee roept zorgverleners en patiënten op in beweging te komen

Op deze manier dwingen verzekeraars hun verzekerden zorg te consumeren bij gecontracteerde zorgverleners die de 'hang yourself' methode ondergaan.

185

Zonder dat politiek Den Haag het ziet/wil zien, hebben zorgverzekeraars totale macht. Dit komt tot uiting in de door zorgverzekeraars aangeboden contracten naar fysiotherapiepraktijken. De eisen die in deze contracten gesteld worden, staan in schril contrast met de tijd die een fysiotherapeut heeft voor zijn klant en hetgeen een fysiotherapeut betaald krijgt per behandeling. Dit komt tot uiting in het volgende voorbeeld: een patiënt heeft binnen zijn of haar aanvullende verzekering recht op bijvoorbeeld 20 behandelingen. De fysiotherapeut wordt door de zorgverzekeraar gedwongen om maximaal 12 behandelingen uit te voeren.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De ‘hang yourself’ methode

Er wordt door zorgverzekeraars niet alleen ‘geknepen’ op het aantal behandelingen die een fysiotherapeut maximaal per patiënt mag geven, maar er worden ook absurde eisen gesteld aan zaken rondom behandelingen.

De zaken die moeten worden vastgelegd in het Elektronisch Fysiotherapeutisch Patiëntendossier zijn veel en tijdrovend.

In de polisvoorwaarden van de patiënt staat dat deze recht heeft op 45 minuten
direct patiëntgebonden tijd bij het eerste consult. Door de administratieve eisen heeft de fysiotherapeut nog maar 15 minuten de tijd.
In de eventuele vervolgbehandelingen is de fysiotherapeut verplicht vragenlijsten en tests af te nemen die onnodig zijn in het behandelproces. Hiermee wordt de patiënt onnodig belast en is er minder tijd voor de behandeling / begeleiding.
Behandel je als fysiotherapeut gemiddeld teveel per patiënt, dan krijg je een extreem heftige audit waarin je als fysiotherapeut verplicht wordt inzicht te geven in alle patiëntendossiers aanwezig in de praktijk. Een auditor toetst alle dossier op het wel of niet naleven van de absurde verslagleggingregels die gesteld zijn door de verzekeraars.

Marc Hoogers, fysiotherapeut uit Goes, verwoordt bovenstaande treffend:

‘De zorgkosten stijgen, de verzekeringspremie stijgt en het inkomen van de meeste mensen daalt. Mijn patiënten willen waar voor hun verzekeringspremie en willen hun behandeling wel zelf betalen, maar kunnen dit niet. Hoe kan ik zonder een contract met een zorgverzekeraar als
mijn patiënten mijn zorg niet kunnen betalen?’

Maatregelen

Fydee Nederland, een brancheorganisatie van ruim 200 fysiotherapiepraktijken in Nederland, zoekt de komende 2,5 maand de publiciteit op om verandering teweeg te brengen in de aangeboden contracten van zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten.

Tevens wil Fydee Nederland verandering brengen in de hoogte van de vergoeding van een verzekeraar aan haar verzekerde ten aanzien van niet gecontracteerde zorg. In veel gevallen vergoeden verzekeraars 50% van de ingediende nota’s ten aanzien van niet! gecontracteerde zorg door hun verzekerden.

Op deze manier dwingen verzekeraars hun verzekerden zorg te consumeren bij gecontracteerde zorgverleners die de ‘hang yourself’ methode ondergaan.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

64 REACTIES

 1. Was fydee ook niet de organisatie die je helpt bij het verkrijgen van plus certificaten?

 2. Een heel goed initiatief!, maar volgens mij weinig hoopvol. Hoelang zijn wij (lees de fysiotherapeuten ) al aan het strijden voor een beetje meer vergoeding en minder admin?? Er ligt simpelweg teveel macht bij de verzekeraars. hier zou de overheid eens iets aan moeten veranderen, het hele systeem zit volgens mij niet helemaal lekker in elkaar.
  Maar desalniettemin toch een goed initiatief!

 3. Ja! Samen met de oefentherapeuten cesar / mensendieck en alle werkers in de 1 e lijnszorg protest tegen het in ” loondienst” zijn van de zorgverzekeraars op het moment dat je contracten tekent . immers dezelfde zorgverzekeraar roept op tot marktwerking en vrij ondernemersschap!! hoe bizar kan het zijn.! Wijzelf laten ons aan banden leggen terwijl wij willen bewegen! Een audit laat niet meer zien dan of je wel braaf je administratieve kunstjes hebt verricht . Gedresseerde aapjes zijn we ipv volwassen opererende mensen.
  Zoek contact met patientenorganisaties en ” zorg geen markt” ,de kritiese groep 1 e lijns zorgverleners die al geruime tijd bezig zijn de krachten te bundelen tegen dit zorgstelsel. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Succes allen! Marleen van Vessem

  • Eerder vernam ik dat het economise fenomeen ” marktwerking ” aan een aantal criteria moet voldoen.
   Er is , na onderzoek, bewezen dat wb de aanpak van marktwerking in de zorg, niet aan deze criteria wordt voldaan.

   Een econoom studeerde af op dit onderwerp en bij het aanbieden van de petitie “alarmfase rood, fysiotherapie in nood”aan minister Schippers ( Den Haag) kwam dit ter sprake.

   Wie weet hier meer van en / of was ook hierbij aanwezig?en is dit ook niet de ingang tot het in beweging krijgen van het kromme zorgstelsel?

 4. Het slaat nergens meer op. Liefde voor je vak wordt aardig de kop ingedrukt.
  zorg maar dat deze vragen bij de minister op het lijstje komen. En vooral ook bij de kamerleden van alle partijen die zorg in hun portefeuille hebben. Dan pas worden er vragen gesteld die leiden tot acties die verandering kunnen brengen.
  KNGF blijft hopelijk ook zijn best doen.
  En de media telt zeker: breng ditzelfde verhaal maar eens onder de aandacht bij bv nieuwsuur of ander actualiteitenprogramma.

 5. Ja zeker is het tijd om bij bv het programma” radar ” op de buis dit aan de orde te gaan stellen.
  Wie kan dit tot stand brengen ?
  SP en afgevaardigden alle 1 e lijnszorgverleners en patiënten organisaties samen?

  Wie start om de bevolking te informeren over de corrupte gang van zaken ( met een mooi woord heet dat ” beheers model”)

  Dat ik kwaliteiten heb spreekt uit het feit dat ik aan Alle eisen voldoe die de beroepsgroep mij voorschrijft.

  Wie zijn die zorgverzekeraars dan wel dat zij willen bepalen of ik kwaliteit heb?
  Hebben zij het recht daar wel toe? Juridisch gezien?!
  Wie zoekt dat eens uit? Vanuit de politiek….

  Wat is de positie en de invloed van de NZA ( Ned. Zorg Autoriteit) en de NMA( Ned.Mededings Autoriteit
  op de zorgverzekeraars ?

  Verdelen en heersen is een oude ” truc”.
  Als het zorgstelsel dit te weeg brengt zijn wij en de cliënten/ patiënten de dupe..
  Laten we ons uit elkaar trekken ?
  Top praktijken versus eenmans praktijken…
  Gecontracteerden versus niet gecontracteerden…
  Fysioos versus Oefentherapeuten
  Verschillenden stromingen binnen de fysiotherapie tegen elkaar
  Verschillende stromingen binnen de oefentherapie tegen elkaar
  2e lijns zorg versus 1 e lijns zorg

  Wie weet er meer ; ik pleit voor snelheid van handelen w.b. informeren van cliënten ( vooral ook via de media) over de chaos die gecreëerd wordt ten nadele van goede geïnspireerde zorg!

 6. ‘de absurde verslagleggingregels die gesteld zijn door de verzekeraars’ zijn niet door de zorgverzekeraars maar door de administratieve bollebozen van het KNGF vastgesteld (richtlijn verslaglegging 2011). Daarnaast had het KNGF de opdracht/ uitdaging om de kwaliteit van de fysiotherapie inzichtelijk te maken. Zij kwam met het geldverslindende en mislukte brouwsel ‘Kwalify’.
  Het KNGF heeft in deze dus in alle opzichten gefaald en laat het nog steeds afweten. Gevolg is dat de zorgverzekeraars ‘de kwaliteit en doelmatigheid van het fysiotherapeutisch handelen’ inzichtelijk maakt door audits die de praktijk ook nog eens zelf moeten betalen.
  De eisen zijn zwaar; de administratieve handelingen zijn in veel opzichten doorgeslagen maar ik raad een ieder toch aan een audit te laten uitvoeren omdat dat toch de praktijk naar een hoger kwalitatief plan tilt.

  • Beste collega’s,

   De overheid wil 2 dingen bereiken. Goede kwalitatieve zorg zo goedkoop mogelijk. Dat is de opdracht voor de zorgverzekeraars. Zo goedkoop mogelijk gaat ze prima af. kwaliteit???? Zolang de zorgverleners niet roepen dat ze geen kwaliteit zorg meer kunnen leveren is er geen reden om de systematiek te veranderen. En patienten waarderen de fysiotherapeutische zorg steeds goed, dus ook al geen signaal voor verandering.
   Welke zelfstandige ondernemer durft nu te zeggen, dat hij geen kwaliteit meer kan leveren????? Want dan stop je nek zelf in de strop…….
   Straks bepalen de patienten of je in het CKR thuis hoort (PROM’s) en een negatieve beoordeling leidt weer tot tariefsdaling…..

   KNGF wake up….
   Stop met overeenkomsten met zorgverzekeraars. Leg de nota neer waar hij hoort, bij de patient. Bij lage restitutie gaat de patient vanzelf naar een andere zorgverzekeraar. Kunnen wij weer ons richten op datgene waar we ooit goed in waren: zorgverlenen.

 7. Fysiotherapie praktijken zijn nogal bang om de ‘boot’ te missen en gaan in zee met de contracten van de verkeraar.
  Je kan ook gewoon voor minder geld werken dus geen plus praktijk zijn. En hier juist bewust voor kiezen. Ik denk dat klanten het waarderen hoor die krijgen dus wel de volle aandacht ipv administratie

 8. De meeste reacties die ik lees gaan over de fysiotherapeut en zijn administratie. Dit kan ik me volledig voorstellen.
  Maar wat met betrekking tot de verzekerde. Die neemt een pakket af met x-aantal behandelingen en betaald daarvoor. Echter als de fysiotherapeut dit uitvoert wordt hij/zij ‘benadeeld’. Maar als de therapeut zich houdt aan het aantal van 12 dan wordt naar mijn mening de patient door de verzekeraar voor gek gehouden.

 9. ingrid,
  ik begrijp echt niet wat je schrijft. dat ligt aan mij natuurlijk, 60+.
  eerst is het x vervolgens wordt het 12. bij x behandelingen wordt hij/zij benadeeld: wie is hij/zij, de ft of de pt? als ft 12 keer behandelt wordt pt door verzekeraar voor de gek gehouden.
  dit is wiskunde op hoog niveau. twee vergelijkingen met drie onbekenden: niet oplosbaar.
  wil je het nog eens uitleggen?
  dank je.
  frans

  • De grote onbekende (of juist bekende) is de verzekeraar die de FT in zijn greep heeft. Als de fysiotherapeut geeft wat een patient soms nodig heeft (meer dan 12 behandelingen) wordt hij afgestraft. Dit terwijl er nog steeds patienten zijn die zich juist aanvullend verzekeren om indien nodig meer dan 12 behandelingen te krijgen.

   • ingrid,
    een ft geeft bij het eerste contact in overleg met pt aan hoeveel behandelingen er vanuit de av worden vergoed in zijn of haar situatie. wanneer dat duidelijk is bij ft en pt weten beiden dat er na de twaalfde behandeling geen vergoeding meer is vanuit de av en dat pt de volgende behandelingen zelf moet betalen.
    pt kan besluiten het bij 12 behandelingen te houden of toch zelf de knip te trekken.
    het is aan de pt om zich voldoende aanvullend te verzekeren. in de komende maanden voltrekt zich opnieuw het ritueel van het wel of niet, en in welke mate en vorm, afsluiten van aanvullende verzekeringen.
    dat er steeds meer mensen zich niet aanvullend verzekeren is duidelijk. dat kent vele oorzaken of redenen. afgezien van de steeds groter worden groep mensen die het gewoon niet meer in de knip heeft, zijn er ook groepen mensen die calculeren en zich bij het calculeren laten leiden door de waan van de dag (ik mankeer niks, zie eens hoe gezond ik ben), of door de wijsneuzen van independer. het is bij een aanvullende ziektekostenverzekering net als bij een brandverzekering: je weet nooit wanneer en in welke mate het noodlot toeslaat. en wanneer het huis in brand staat is verzekeren niet meer mogelijk. niet verzekerd, dan niets uitgekeerd. van afstraffen is geen sprake.
    frans

    • Frans, het gaat in deze casus niet over wat een patient KAN en WIL afsluiten. Heel interessant en zeker een discussie waard, met gaat er volgens mij hierom in welke spagaat de fysiotherapeut zit.
     Probeer het maar eens op een rij te krijgen.
     Voor de doelmatigheid die de verzekeraar oplegt zou een fysiotherapeut eigenlijk niet meer moeten behandelen dan 12 keer.
     Een patient heeft meer dan 12 behandelingen nodig en is daarvoor verzekerd of wil dit zelf bij betalen.
     Als de FT zo meerdere patienten heeft die hij toch meer dan 12 behandelingen geeft is hij niet meer doelmatig en wordt hij gekort door de verzekeraar.
     En dan heb ik het nog niet over alle administratie die fysiotherapeut moet bijhouden (in eigen tijd of in behandeltijd van de patient???????).

     P.S. ik ben geen therapuet maar een gelukkige patient met een therapeut die wel meer dan 12 bahandelingen per jaar wil geven.
     Heb meerdere fysiotherapeuten in mijn sociale kring die ik hoor klagen over de enorme spagaat waar ze in zitten.

     Marleen hieronder begrijpt volgens mij wat ik bedoel.

 10. Met bovenstaand verhaal zouden we in radar de absurditeit van het systeem kunnen aan kaarten .
  Een polis afsluiten en niet kunnen krijgen waar je voor hebt betaald is pure diefstal.
  Patiënt en therapeut worden beiden benadeeld .
  De een kan niet het max aantal behandelingen afnemen waarvoor de dure polis is afgesloten omdat de ander ( therapeut) benadeelt wordt als hij/zij dit aanbiedt.. de laatste trekt zich vervolgens ( te vroeg) terug om niet over het landelijke gemiddelde te komen..
  Wie bepaald hier nu wat goed is om de klacht van de patiënt op langere termijn op te lossen… Juist ; de zorgverzekeraars!

  • Gelukkig zijn er ook therapeuten die zich niet volledig laten ringeloren door de verzekeraar, maar zijn doelmatigheid staat wel…… en daarmee ook zijn inkomen.

 11. Beste allen,

  De fysiotherapie is een slappe beroepsgroep,te stug orgaan en te groot om als groep nee te zeggen tegen de contracten. Grotere praktijken gaan bij het niet tekenen van contracten vele patiënten mislopen en moeten dus personeel ontslaan.

  Ik zelf werk zonder contracten, vraag hogere tarieven en zonder verplichtingen, heerlijk! In de praktijk staat een pinautomaat waar de factuur wordt voldaan.

  Wat ik jammer vind is dat veel beroepsgenoten lopen te klagen over de zorgverzekeraars en zelf geen actie (durven te) nemen.

  Ik heb sinds ik voor mezelf ben begonnen het plezier weer terug gevonden in het vak!

  • richard,
   ik werk met contracten, vraag een normaal tarief, en met inspanningsverplichtingen naar de patient. ik vind het heerlijk om met mensen te werken in een praktijk die zich bevindt in een wijk met een minder gelukkige postcode. in mijn praktijk is geen pinapparaat aanwezig, omdat ik het niet zo chique vind om mensen na het beluisteren van hun soms ellendige situatie te verzoeken nog even te pinnen….maar dat is een keuze.
   je openingszin vind ik erg kort door de bocht. het is opmerkelijk dat meer dan 95% van de beroepsgroep (je collega fysiotherapeuten) te “slappe hap” is door geen nee te zeggen tegen contracten. opmerkelijk in die zin dat iemand met een masteropleiding deze conclusie trekt: een dergelijk getal heeft weinig meer met toeval te maken. dus of de beroepsgroep bestaat slechts uit slappelingen, of we benoemen de factoren die aan het nee zeggen ten grondslag liggen.

 12. Lijkt me heerlijk Richard: geen verzekeraar-sores en gewoon via de restitutieregeling werken. Mensen mogen fijn zelf zorgen dat ze het terug krijgen van hun verzekeraar.
  Alleen aardig belachelijk dat men dan komend jaar nog maar 50% vergoed zal krijgen.
  Er zijn helaas veel mensen die wel zouden willen, maar het dan niet meer zelf kunnen betalen. En je wilt toch graag mensen met een kleine portemonee blijven helpen neem ik aan. Loop jij daar niet tegenaan dan?

 13. Ja , geweldig zonder contract werken ; echter er ligt een wetsvoorstel om alle niet gecontracteerden 0 euro te gaan vergoeden!

  zo veel vrijheid wordt ons dus niet gegund.
  vrijheid geeft veel voldoening maar je bent niet meer controleerbaar dus: aan de ketting!
  m.a.w.let even op voor 2014 als je denkt nog steeds een deel vergoed te krijgen..

  wie weet meer over dit wetsvoorstel en wie bepalen de wet in deze?

  groet, Marleen

 14. Zover ik weet verandert er niks wat betreft de restitutietarieven. In het plan van het kabinet (2014) zijn hierover geen wijzigingen aangebracht.

  De zorgverzekeraar mag zelf bepalen welk tarief ze willen uitkeren met niet gecontracteerde zorg. Dit verschilt per zorgverzekeraar.

  Ik heb een praktijk voor sportfysiotherapie, dit is wel een doelgroep die bereid is er meer voor te doen. Bij sommige doelgroepen zeker wat lastiger.

  Ik geef sporters/ clienten het advies zich voor komend jaar goed te laten informeren, zelf heb ik hier een sturende rol in. Bij een goede uitleg begrijpen mensen de keuze voor het niet afsluiten van een contract. Gisteren stond op NU.nl weer een artikel dat ze verwachten dat ongeveer 2 miljoen nederlanders gaan switchen van zorgverzekeraar! Hier moeten we ons voordeel mee doen :)

  Ik ben er wel van overtuigd dat als de kwaliteit (het totaalpakket) goed is, zijn cliënten zeker bereid iets extra’s te betalen.

 15. Ik ben te laf om geen contract aan te gaan.
  Dit verklaar ik als volgt:
  ALs ik als enige geen contract aan ga, gaan patienten naar een ander en heb ik helemaal geen inkomsten.
  De grootste laffaard is echter het KNGF, deze heeft onderhandelingen gehouden omtrent de randvoorwaarden van contracten 2014.

  ZIE HIER : http://www.fysionet.nl/actueel/nieuwsoverzicht/handreiking-contract-2014.html

  Daarnaast dienen organisaties als Fydee namens hun 200 praktijken gewoon de rechter op te zoeken. Die is de enige die het tij van machteloosheid kan keren.

  ZIE HIER : http://www.fysionet.nl/actueel/nieuwsoverzicht/handreiking-contract-2014.html
  -ik citeer :Deze gesprekken en onderhandelingen hebben o.a. als doel randvoorwaarden te realiseren waarbinnen fysiotherapie door fysiotherapeuten (optimaal) kan worden uitgevoerd.

  Mijn advies: laat uw personeel massaal hun lidmaatschap opzeggen van het KNGF. Dit kan gewoon zonder consequenties gebeuren. Als eigenaar dien je waarschijnlijk wel lid te blijven helaas.

  • Nee, als eigenaar kun je ook gewoon je lidmaatschap opzeggen bij KNGF. Ik ben eigenaar en al jaren geen lid meer omdat lidmaatschap voor mij al jaren geen meerwaarde geeft!

 16. Beste Rob, beste Fydee en beste collega’s
  Ik ben het er mee eens dat de verzekeraars te veel macht hebben en dat we relatief te weinig tijd hebben om de verslaglegging bij een nieuwe patiënt op orde te brengen , maar ik wil even ingaan op de aard en inhoud van bovenstaand bericht van Fydee.
  Ik lees en ervaar een verhaal dat vooral gericht is op de onderbuik gevoelens van vele collega’s, die ik deels wel kan begrijpen.
  Echter, er staan pertinente onwaarheden in het bericht.
  Quote: “er worden ook absurde eisen gesteld aan zaken rondom behandelingen.”
  Absoluut onjuist : ze vragen hetzelfde als staat in de Richtlijn Verslaglegging van ons KNGF. Kortom : doodgewoon fysiotherapeutische handelen. Niets meer en niets minder.
  Quote: “In de eventuele vervolgbehandelingen is de fysiotherapeut verplicht vragenlijsten en tests af te nemen die onnodig zijn in het behandelproces. Hiermee wordt de patiënt onnodig belast en is er minder tijd voor de behandeling / begeleiding.”
  Ook hiervoor geldt dat dit normaal fysiotherapeutisch handelen is en ook gebaseerd op de richtlijn verslaglegging. Je hanteert enkele meetinstrumenten in onderzoek en in doelstelling en evalueert hierop om het verloop van je behandeling te kunnen beheren. Ben je op de goede weg, etc. Dit heet doelgericht en doeltreffend handelen en leidt tot doelmatig handelen. Iets wat ook de patiënt ten goede komt zodat je geen 12 zittingen nodig hebt. IK vind 12 zittingen namelijk veel.
  Quote: “Behandel je als fysiotherapeut gemiddeld teveel per patiënt, dan krijg je een extreem heftige audit waarin je als fysiotherapeut verplicht wordt inzicht te geven in alle patiëntendossiers aanwezig in de praktijk.”
  Dit slaat he-le-maal nergens op !
  De beheersaudit waar men het hier over heeft toetst op het hanteren van de basispunten uit de richtlijn verslaglegging. Doodgewoon fysiotherapeutisch basis handelen dus , waaronder dus ook smart vastleggen van gegevens, behandelplan en doelstelling + evaluaties valt.
  Nogmaals: gewoon fysiotherapeutisch handelen zoals je beroepscode van je vraagt/verlangt.
  Tevens: aangezien de beheersaudit niet door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd ( alleen Achmea cs en CZ-groep) wordt alleen gekeken naar dossiers van de zorgverzekeraar die de beheersaudit heeft aangevraagd !
  N.B.: men verwart de beheersaudit met de Plusaudit. Van deze laatste kun je het gevoel hebben/krijgen dat het extreem heftig is : alle basis + conditionele + alle plus punten uit de richtlijn en nog iets meer zijn verplicht evanals richtlijngebruik en +/- protocollair werken. MAAR: er is geen enkele verplichting te gaan voor Plus. Het is de vrije keuze van praktijken dit te doen en een hoger tarief te vangen.
  Quote: “absurde verslagleggingregels die gesteld zijn door de verzekeraars.”
  Zoals bovenstaand gemeld: niks niet absurd.
  Maar ook: het betreft de Richtlijn Verslaglegging die geldt voor alle fysiotherapeuten en deze wordt niet gesteld door de zorgverzekeraars maar door onze eigen beroepsgroep, dus er wordt niets excessiefs verlangd door niemand.
  Quote: “De fysiotherapeut wordt door de zorgverzekeraar gedwongen om maximaal 12 behandelingen uit te voeren.”
  Ik weet niet zeker of dit niet juist is, maar IK heb er nog nooit van gehoord en ik kom op veel praktijken in het land, spreek dus veel collega’s. Als het al bestaat zal het van een individuele zorgverzekeraar zijn en/of mogelijk aan geselecteerde fysiotherapeuten opgelegd. In dat laatste geval zal er een reden voor zijn ….. .
  Het moge duidelijk zijn dat ik de “hang yourself” methode een onzin verhaal vind.
  Tenslotte: zorgverzekeraars mogen geen winst maken en zijn verplicht optimale zorg te garanderen aan hun verzekerden. En de regering heeft hen belast met het beheersen van de kosten van de zorg en dus ook die van de zorgleveranciers.
  Ik vind het overigens jammer dat er onder de vele reagerende collega’s niemand is die het verhaal kritisch bekijkt. Het richten op de onderbuik werkt dus goed (wat we bijvoorbeeld ook in de politiek zien).
  Ik hecht aan correcte informatie zeker als het een onderwerp betreft dat in zijn aard breed gedragen en ervaren wordt. Vandaar deze reactie.
  Peter Roques.
  Ter info:
  Ik ben fysiotherapeut , lead auditor HKZ-audits , senior auditor HCA Plus en Beheersaudits en kwaliteit coördinator.

  • Apart dat er niemand reageert op het bericht van Peter, hierboven.

   Hoe zou dat toch komen? Geen goed verweer of tegenargumenten?

   Aan de andere kant er us een uitgebreid document beschikbaar met onderbouwde argumentatie in contrast tot wat Peter beweert.

   Fysiotherapie in nood ,…… Is de titel.

  • Marcel, Hier een reactie op het schrijven van Peter Roques:
   U bekijkt zaken teveel van 1 kant en geeft onjuiste info.

   1) Zorgverzekeraars hebben veel te veel macht, dat geeft de onderbuikgevoelens ook weer.

   2) Zorgverzekeraars mogen geen winst maken. Klopt niet. 1 keer googlen levert dit op : http://www.nu.nl/economie/3395280/zorgverzekeraars-maakten-14-miljard-winst.html of deze http://www.prizewize.nl/zorgverzekering/nieuws/winst-zorgverzekeraars/
   Er wordt echter ook niets gezegd over de hoogte van salarissen en bonussen. Alle overige winst verdwijnt dus mogelijk voor een deel via die weg.

   3)Zorgverzekeraars zijn verplicht optimale zorg voor hun verzekerden te garanderen. In theorie leuk bedacht, de praktijk is heel anders.Op dze website zegt men onder andere het volgende http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/goed-bestuur-in-de-zorg . a) Misbruik maken van machtspositie. b) zorgaanbieders uit financiele problemen houden, hier slaat men de spijker op haar kop, door te stellen dat tarieven die zorgverzekeraars vaststellen, bepalen ! niet meegaan met inflatie en huurprijzen.
   Audits zijn er om de tarieven te differentieren en zo de kosten laag te houden voor het overgrote deel van de praktijken, met name de kleinere praktijken. Auditkosten zijn enorm hoog en tijdrovend.

   4)Regering heeft de zorgverzekeraars belast met het beheersen van de kosten. Dit is helemaal juist. Jammer dat de NMA hier in meegaat. Als praktijk kun je haast niet zonder contract. Vraag 1000 praktijken waarom je geen contract zou tekenen bijvoorbeeld bij Achmea. Verwacht wordt dat de meesten hetzelfde antwoord zullen geven.

   5) Het is zeer naief om te denken dat het niet tekenen van een contract geen HANG YOURSELF methode is. Uitleg vind u o.a. terug in de andere punten.

   6) Met niks niet absurd (Senior auditor) geeft u aan dat het wel absurd is. Het is ook absurd, omdat er steeds meer regels bijverzonnen worden de laatste jaren,terwijl de tarieven gewoon stilstaan of in 5 jaar achteruit zijn gegaan. Achmea voorop en deze krijgt dan ook een dikke onvoldoende voor 2014. VGZ heeft de tarieven gelukkig wel iets verhoogd voor 2014 en deze scoort aanmerkelijk hoger.

   7) Het KNGF scoort ook niet echt goed binnen de fysio, daar leden steeds kritischer geluiden laten horen in verband met hun handelen. Het verzinen van allerhande regels waarover u spreekt, komt met name af van dit KNGF. Het is de vraag of leden daar wel achter staan. U gaat voorbij aan de tijd die het kost, die het meer is gaan kosten ten opzichte van zeg eens 10 jaar geleden, dit alles zonder vergoeding.

   8) Dan spreekt u ook nog over “een hoger tarief vangen”. Het is hier geen viswedstrijd dacht ik. U bekijkt de zaak vanuit een bepaald perspectief heb ik de indruk, maar niet vanuit het totaalplaatje als onderneming. Het vangen kost veel geld, en heeft niets van doen met een goede fysiotherapeut. Dit stel ik als volgt vast. Binnen een grote praktijk werken 15 fysiotherapeuten. Dor het hogere tarief gaat u er van uit dat alle 15 fysiotherapeuten op een hoger niveau werken dan iemand die geen plusaudit heeft. Dit is pertinent onjuist. Gemiddeld zou het misschien zou kunnen zijn, maar stel dat ik net die ene fysiotherapeut krijgt die toch iets onder de maat werkt tegen een hoger tarief. De beste zorg die wettelijk door een verzekeraar gegarandeert moet worden loop ik dan wel mooi mis.

   9) Er zijn nog steeds verzekeraars die hun nieuwe tarieven voor 2014 aanleveren zonder codes ervoor te vermelden, een kleine moeite om de administratieve rompslomp te vereenvoudigen.

   Ik hecht ook aan correcte informatie, maar wel passend binnen de ondernemingsgeest, u heeft neem ik aan geen onderneming, maar bent werknemer bij een organisatie die betaald wordt door het in stand houden en bevorderen van het auditsysteem, dat maakt ook het verschil in denken.
   Zelf ben ik niet werkzaam in de gezondheidszorg, ook geen ondernemer, maar bekijk processen kritisch. Zie binnen de gehele maatschappij een enorme toename van de papieren rompslomp en regelgeving, het verzinnen van nieuwe regels, we verzuipen er in.

   Het had anders gekund door geen tariefdifferentatie toe te passen, geen auditors die geld kosten, het is ook niet aangetoond dat dit een positief effect heeft op de kosten binnen de fysiotherapie. Indien dit wel zo is , zie ik graag een onafhankelijk rapport.

   Geen overkoepelende organisaties om samenwerkingsverbanden te moeten hebben, die in mijn ogen alleen maar ontstaan zijn uit onmacht van praktijken richting zorgverzekeraars en die iedere maand per fysio veel geld kosten.
   Als verzekeraars geen winstoogmerk zouden hebben, kunnen we net zo goed terug naar een staatspolis, salarissen zijn dan begrensd, geen bonussen en we besparen aanzienlijk. Concurrentie vindt dan lokaal plaats, zoals oorspronkelijk de bedoeling was binnen de fysiotherapie met de vrije tarieven. Helaas zijn de tarieven nooit vrij geworden, maar bepald door de zorgverzekeraars.Overigens, zoals eerder gezegd, geloof ik niet dat een verzekeraar geen winstoogmerk heeft.

   • Ik zou op een en ander kunnen reageren en weerleggen en bewijzen dat u zeer selectief citeert uit artikelen waar ook andere opmerkingen instaan.
    Dat zou ik en dat wil ik ook graag(!) doen ware het niet dat ik niet verder wens te communiceren met lui die een hele hoop commentaar hebben maar dat ondertussen wel doen onder de noemer Mister Criticus o.i.d. !

    Zo iemand noem ik een lafaard.

    Kom op en maak je bekend !

    Peter Roques.

 17. Het bericht is goedgekeurd en geplaatst door de moderator van deze site.
  Het is aan u, of u wel of niet wilt reageren.
  Stel dat ik me Jan Klaas had genoemd, had dat voor u een reden geweest om dan wel te reageren. Ik vind dat een vreemde redenering.
  Overigens, in mijn ogen zegt een (verzonnen) naam helemaal niets over de inhoud van mijn schrijven.
  Zelf wil ik nog wel één keer reageren op uw opmerking betreffende het selectief citeren:
  Betreffende winstoogmerk verwijs ik naar een website, en aldus wordt op dit punt niet selectief geciteerd, maar blijkt juist uw informatie op dit punt niet geheel de werkelijkheid.
  Verder respecteer ik uw standpunt en beschouw de discussie tussen ons dan ook maar als gesloten.
  Met vriendelijke groet,
  Mister Criticus

 18. Mensen, wat een geklaag! Een derde wil zelfs stoppen. We hebben toch een prachtig vak! 90% van de mensheid heeft wel eens rugklachten. Adipositas en DMII nemen snel toe in ons land. M.a.w. de wereld ligt aan onze handen (en PC).
  Probeer nou eens het vak voor jezelf en je collega’s leuk te maken. Daarbij hoort ook een stukje inzichtelijkheid (metingen) naar het effect van jouw therapie of waarom jouw therapie niet helpt. Met een vas, psk (vaak door de pt online in te vullen) begin je al anders aan een therapie traject. Voorts een simpele meting. Verder houd je bij wat je per behandeling doet. Plus of geen plus. het maakt je werk leuk en inzichtelijk. De plussers kunnen in de avonduren hun dossiers oppoetsen (en vragen lijsten invullen wat trouwens strafbaar is). Ik werk als niet plusser (de mevrouw van de audit vondt 5x ssmart formuleren nog te weinig). Strafkorting etc.. Niet leuk. Maar mijn vak laat ik door niemand verstieren. KNGF? Zorgverzekeraars? Daar hoef je niets van te verwachten.

 19. Wie niet aan de bel trekt, bereikt niets.
  Vakbonden zijn er ook niet voor niets.
  Samen sta je sterker dan alleen.
  Mister Criticus

 20. Nog even een kritische blik omtrent de tarieven:

  JAAR;VGZ:ACHMEA:CZ:MULTIZORG:MENZIS

 21. Nog even een kritische blik omtrent de tarieven: behandelingscode 1000, niet zijnde gouden rand contract.

  JAAR; VGZ: ACHMEA: CZ: MULTIZORG: MENZIS:
  2009 28,00 28,00 27,80 27,50 27,50
  2010 28,00 27,75 28,10 27,75 27,50
  2011 28,34 27,75 28,10 28,00 29,00
  2012 28,34 28,00 28,10 28,25 29,00
  2013 28,34 28,00 28,10 28,45 29,30
  2014 28,91 28,00 28,10 28,65 29,60
  Stijging: 3,25% 0,00% 1,08% 4,18% 7,64%

  Achmea is de laagste in tarief en kent geen tariefverhoging toe sinds 2009.
  Menzis begon als laagste, maar is inmiddels de hoogste. Blijkbaar weet men hier de fysiotherapeut(e) op waarde in te schatten.

  Wat vindt u?

 22. Blijf er bij dat het 28,91 is. 32 Euro bij VGZ is gemiddeld misschien, maar in eerder bericht vermeld ik tarieven voor behandelingscode 1000, dat heb ik er ook bijgezet !

 23. Precies! Achmea en CZ weten de FT op waarde te schatten. Niet dus? Met of zonder vakbonden. Je hoeft er niets van te verwachten. Gewoon dus je vak zo goed mogelijk (en meetbaar) profileren. Vooralsnog bezuinigen CZ (behandelindex) en Achmea (verzwaarde audits) op de FT want daar is makkelijk geld te halen. Waardering? Nee, niet echt. ‘Er zijn teveel pluspraktijken’ ,Ze werken niet doelmatig’ Het enige wat telt is nog minder behandelingen per indicatie (‘maatwerkafspraken’). Hoe meer plus hoe meer maatwerk. Niet aan mee doen maar gewoon goed en leuk blijven werken.

 24. Inderdaad, niets te verwachten, maar het is tijd voor verandering, opstaan en er tegenaan gaan dus. Maar vakbonden die zich inlaten met zekeringspolissen is inderdaad onzin.
  Met vakbonden wordt bedoelt, zonder vakbonden waren werknemers nog steeds de “slaven”op de werkvloer. In dit geval zijn de “slaven” de therapeuten die braaf doen wat Den Haag samen met de zorgverzekeraars bekonkelen.
  Ik merk dat maar weinig therapeuten voor zichzelf opkomen hier, men vindt het wel best wat er gaande is.
  De contracten zijn afgesloten dus even rust en eind van het jaar weer veel mopperen totdat iedereen braaf weer getekend heeft. In mijn ogen een verkeerd denkbeeld.
  Geen tariefverhoging betekend ook dat medewerkers geen of heel weinig loonsverhoging kunnen krijgen. Huren gaan wel omhoog, evenals veel andere kosten.
  Werkgevers fysio; heeft u uw personeel dit jaar 2% loonsverhoging gegeven, buiten de loonschaalperiodieken om, en hoe zat het de jaren daarvoor. Als u deze vaag met nee beantwoord dan wordt het tijd om
  een vuist te maken samen, anders word je ondergesneeuwd door eerdergenoemden.
  Mister Criticus

 25. Er zijn redelijk wat mensen die hier reageren op onderwerpen echter worden die reacties door een klein deel van de ber.groep gelezen!

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat realistiche en onderbouwde kritiek ook wordt vernomen cq gehoord door het kngf?

  Door naar ledenvergaderingen te gaan ? Dan blijf je een enkeling tussen duizend(en) collega’s !

  Mischien heeft de eigenaar van de site een idee?

  • marcel,
   het is niet zo dat wanneer je naar de ledenvergadering gaat dat op zich al voldoende is. wil je gehoord worden dan kun je bij je rgf agendapunten aanleveren. agendapunten waarin jij je realistische en onderbouwde punten kunt inbrengen. er is niemand die je daarvan kan en zal weerhouden.
   in de praktijk blijkt echter dat punten die op fysioforum en fysionetwerken tot heftige discussies leiden, zelden of nooit in een rlv ter sprake komen. het is vaak muisstil en de leden zijn eerder toehoorder dan deelnemer aan de vergadering.
   probeer het eens. mail je bestuur met een goed doortimmerd agendapunt en kijk eens wat er mee gebeurt. let vooral op de reacties van de andere aanwezigen. wellicht veel discussie……
   succes

  • Beste Marcel,
   – “Er zijn redelijk wat mensen die hier reageren… ”
   Ik zie er hier maar een paar : nog geen handvol.
   – “realistische en onderbouwde kritiek”
   Gezien het aantal reacties lijkt me dat nogal mee te vallen !
   – “Fysiotherapie in nood”: daar zit meen ik die collega achter die in een regionaal tv-programma figureerde en een reumapatiënte liet vertellen dat ze continu 2-3x per week fysiotherapie nodig had en anders niet meer voort zou kunnen. Diezelfde collega die streeft naar zoveel mogelijk mensen aan de onbeperkt fysiotherapie aanvullende verzekering te krijgen. (Eerlijk gezegd is dit een patiëntengroep, waar ik echt niet op zit te wachten. ) Ik weet niet of wij als beroepsgroep nu wel blij moeten zijn met dit soort initiatieven (en doordrammerij).

   – Ik ervaar hier veel onderbuik overheersend gedrag + uitlatingen.Fysiotherapeuten zijn goed geschoolde mensen en moeten toch verstandig kunnen denken en handelen en daarmee niet afdalen tot het bedenkelijke niveau van “onderbuikers”.
   De opmerking “Door naar ledenvergaderingen te gaan ? Dan blijf je een enkeling tussen duizend(en) collega’s !” lijkt gelukkig toch wel te bevestigen dat fysiotherapeuten boven het niveau van onderbuikers uitsteken. De uitzonderingen bevestigen immers de regel !
   Was dat in de politiek ook maar zo, maar daartoe vormen wij fysiotherapeuten weer een te kleine groep.
   Peter Roques.

   • Beste Peter nou doe je precies hetzelfde als waar je anderen op aanspreekt nl citeren.

    Ik schrijf Er zijn redelijk wat mensen die hier reageren op onderwerpen echter worden die reacties door een klein deel van de ber.groep gelezen!

    onderwerpen = meervoud dus …… het gaat natuurlijk niet over alleen dit onderwerp anders had ik wel enkelvoud gebruikt.

    De rest hoef ik je toch niet uit te leggen hoop ik.

  • Naar mijn mening zouden collega’s zich beter moeten organiseren en profileren. Dit komt op internet en offline nu een beetje op gang maar dat zouden we nog meer moeten doen.

   Het lijkt alsof we nog steeds wachten op een sterke leider (het KNGF?) maar die geeft steeds vaker aan dat we het toch echt zelf moeten doen.

   Tja en als we dan niks doen, dan gebeurt er ook niks. Maar we blijven natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor de situatie.

   Dus kom in aktie! Organiseer, informeer en laat je horen.
   Kijk ook eens hoe andere beroepen in de eerstelijn dit doen en leer daarvan.

 26. Ik snap van de heer Roques zijn taalgebruik helemaal niets, of in ieder geval heel weinig.
  Uitspraken :
  -Redelijk wat mensen versus maar een paar.
  -Een fysiotherapeut (senior auditor ?) die bepaalde patientengroepen wil uitsluiten of zo gezegd, “er niet op zit te wachten”. Dat vind ik zeer bedenkelijke uitspraken.
  Het KNGF zegt hier eerder over : http://www.defysiotherapeut.com/aandoeningen/reuma.html
  En het reumafonds zegt hier eerder over :
  http://www.reumafonds.nl/actueel/dossier/meldpunt-fysiotherapie

  Overigens ook een positief kritiekpuntje:
  Het ledenvergadering advies vind ik wel een goede opmerking.

  Onderbuikgevoelens moeten overigens ook altijd geuit kunnen worden, anders krijg je er nog buikpijn van…..

  Mister Criticus

 27. Rob,

  Ik ben het helemaal met je eens.
  a) het KNGF doet veel te weinig.
  b) de sterke leider ontbreekt

  Maar hoe wil je in actie komen …. dat resultaat oplevert is de grote vraag.

  • “Het KNGF doet veel te weinig”

   Het KNGF doet heel hard zijn best ten behoeve van haar leden/broodheren maar wordt daarbij ingeperkt door diverse wet- en regelgeving en instanties die niet meewerken en – laten we dat vooral niet uit het oog verliezen – door een kwakkelende economie waar de diverse regeringen allemaal op reageren door een keihard snoeibeleid, waar – helaas – ook fysiotherapie onder lijdt ondanks bestaande bewijslast van kosten besparende mogelijkheden van fysiotherapie.
   De fysiotherapie heeft er tot nu toe nog niet zoveel last van gehad c.q. is tot nu toe buiten beeld gebleven, maar de laatste 2 jaren gaan ook wij dat voelen omdat de achteruitgang voor de mensen echt voelbaar is geworden leidend tot bezuinigen op verzekeringen. De burger gaat meer calculeren.
   Daarnaast is er een achterban waarvan een deel altijd wantrouwend is en tegenwerkt en daarmee de geplande route van het beleid weer doorkruist en dus alles vertraagt dan wel verhindert. Dit omdat – zoals gebruikelijk – de slapende meerderheid zich nergens mee bezig houd zodra ze de praktijkruimte verlaten en dan kan de mopperende minderheid toch zijn zin door drijven.

   Geen enkele instantie waar ook ter wereld kan ooit alle leden tevreden stellen en dat geldt ook voor KNGF.

 28. Tja, nu voel ik me toch gedwongen te reageren.

  @Marcel:
  enkelvoud of meervoud: het blijft nog steeds niet meer dan een handje vol mensen, die nog steeds sterk in de minderheid zijn.

  @mc:
  “Een fysiotherapeut (senior auditor ?) die bepaalde patientengroepen wil uitsluiten of zo gezegd, “er niet op zit te wachten”. Dat vind ik zeer bedenkelijke uitspraken.”
  Ik begrijp dat jij hier bovenop springt, want ik heb niet duidelijk gemaakt dat ik bedoel dat ik niet zit te wachten op mensen die zich onbeperkt voor fysiotherapie verzekeren en dat ik het niet over reumapatienten heb.
  Onder de onbeperkt verzekerden zit een hoog percentage mensen die afhankelijk zijn/ denken te zijn van fysiotherapie. Dat zijn ze geworden door hun onvermogen te aanvaarden dat ze bepaalde chronische – vaak aspecifieke – pijn ervaren in combinatie met behandeling door een fysiotherapeut die dat versterkt. Versterken door geen goede doelgerichte, doeltreffende en doelmatige doelstelling te bepalen en maar steeds door blijven gaan met behandelingen omdat patiënt niet pijnvrij is. En ook nooit zal worden.
  Sommige “ondernemers” zullen dat zakelijk gezien als prima beoordelen, maar een fysiotherapeut doet zijn werk vanuit kwaliteit perspectief pas echt goed als hij patiënten zo weinig mogelijk behandelt en ziet. Dat is het kromme van dit beroep.

  Overigens begrijp ik niet waarom je iedere keer weer dat “senior auditor” moet noemen: daar ben ik echt geen ander mens en/of fysiotherapeut door. Het is gewoon werk dat ik ook doe.

  En ja: ik ondersteun kwaliteitsbeleid en kwaliteits denken van harte en gemotiveerd ! Ik ben er van overtuigd dat de fysiotherapie er beter van wordt ook als de werkgelegenheid er mogelijk niet van toeneemt.
  Door dat kwaliteits denken en doen is wetenschappelijke onderbouwing op gang gekomen en daarmee een stroom van nieuwe fysiotherapeutische aangrijpingspunten. Daarnaast zijn er heel wat weg gevallen.
  Beide tot mijn genoegen !

 29. Competenties is het modewoord van het eerste decennium van deze eeuw.
  Binnen en buiten de fysiotherapie. Daarmee kunnen weer allerlei randbedrijfjes hun brood verdienen.
  Indien je en vervolgopleiding volgt, dien je aan te tonen wat je bijvoorbeeld 25 jaar geleden gedaan hebt, dat slaat totaal door. geldverslindende papierwinkels noem ik het.
  Het KNGF bevordert het vele papierwerk.
  Dat fysiotherapie de afgelopen jaren niet buiten schot is gebleven van de regeringsacties moge duidelijk zijn.
  Ze waren als eerste proefkonijn in de vrije tarieven.
  Dit ging zo goed dat men er nooit op terug is gekomen.
  Tandartsen pakten het anders aan en werden direct teruggefloten.
  Ofwel, de fysiotherapeuten, lees KNGF, die dit wilden kregen een koekje van eigen deeg. Zie de eerdere tarievenlijsten van diverse verzekeraars. Meer werk voor minder.
  Mister Criticus

 30. @P een fysiotherapeut doet zijn werk vanuit kwaliteit perspectief pas echt goed als hij patiënten zo weinig mogelijk behandelt en ziet

  Je bedoelt het mischien goed maar een niet onderbouwde uitspraak als dit is gegeneraliseerde onzin – is totaal ongenuanceerd en mist elk raakvlak met de realiteit.

  Het zegt net zoveel als wanneer ik zou antwoorden: Dan hebben we geen audits nodig. Maar een systeem van 1 tot 2 zittingen per pat./jaar maakt niet uit wat je doet want het gaat om zo weinig mogelijk pat. contact dat is pas echt kwaliteit.
  Dat is net zulke onzin.

  Chronische a specifieke pijnklachten zijn multifactorieel en complex vwb hun verklaringsmodel, je doet deze patienten ernstig tekort door ze te vertellen dat ze pas echt goede fysiotherapie krijgen als ze het minste aantal zittingen ontvangen. Als het gaat over kwaliteit dan moeten we het hebben over wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapie.

  Het zou goed zijn om de pseudo wetenschappelijke therapievormen op onderbouwing en effect te beoordelen. En deze niet meer acrediteren.

 31. @ Marcel

  “Chronische a specifieke pijnklachten zijn multifactorieel en complex vwb hun verklaringsmodel, je doet deze patienten ernstig tekort door ze te vertellen dat ze pas echt goede fysiotherapie krijgen als ze het minste aantal zittingen ontvangen. Als het gaat over kwaliteit dan moeten we het hebben over wetenschappelijk onderbouwde fysiotherapie.”

  ​Wetenschappelijk onderbouwd is er genoeg betreffende de verklaring voor chronische pijnklachten. Ook dat fysiotherapie – en andere zaken idem – niet helpt tegen de pijn.
  Als de doelstelling van de behandelend fysiotherapeut bij deze categorie patiënten is om op VASpijn=0 uit te komen (of: wordt er wel een doel gesteld en afgesproken?)​ heeft hij/zij iets niet helemaal goed begrepen en wordt de patiënt een niet realistisch perspectief geboden dat in strijd is met de R uit SMART. Van deze wijze van “fysiotherapie” bedrijven moeten wij af en daar wil IK me van distantiëren.
  Het neigt naar pappen en nathouden en dat is geen fysiotherapie (n.m.m.) ondanks dat het goed is voor de agenda.
  Het is dit soort handelen dat niet doelmatig, doelgericht en doeltreffend is dat tot veel overbodige fysiotherapiekosten leidt waarop de hele fysiotherapeutische gemeenschap wordt afgerekend.

  • @P

   Er is voldoende bewijs dat fysiotherapie pijn verminderd. Van de therapievorm pijneducatie bv. is overtuigend aangetoond dat dit ervaren pijn verminderd, question. Vas, objectief dmv. fMRI studies daar is geen speld tussen te krijgen, en middels functietesten.
   Zie bv. Moseley et al

   Op dit terrein loopt de fysiotherapie in Nederland behoorlijk achter, de groep collega’s die zich blijvend in deze materie verdiept door het lezen en leren van vakliteratuur cq. Wetensch. Publicatie,s, scholing etc. daar niet bij gerekend.

   Dat zoals je zegt uit willen komen op vas=0 is niet realistisch dat moge duidelijk zijn dat getuigt van gebrekkige kennis en inzicht.
   Het niet conform de R uit smart als verklaring noemen is meer iets (reden) voor studenten fysiotherapie.

   Tunnel visie en reductionisme (soms tot het kinderlijke af) dat is het gevaar voor de fysiotherapie en ook voor manuele therapie.
   Vooral tunnelvisie, getuige pseudowetenschappelijk onderbouwde cursussen die geaccredtiteerd zijn!?

 32. Chronische pijnbestrijding : Wat een onzin dat fysiotherapie niet zou helpen tegen chronische pijnklachten.
  – In onderstaande link zegt men dat binnen een samenwerkingsverband tussen arts, psycholoog, FYSIOTHERAPEUT, ergotherapeut en maatschappelijk werkende het doel van de behandeling is dat de persoon uiteindelijk weer naar vermogen functioneert op diverse levensgebieden. Niet altijd zal dat geheel zonder pijn zijn, maar nooit moet de pijn meer zo’n rol spelen als vóór de behandeling.
  http://www.erasmusmc.nl/revalidatie/reva/speciaal1/351755/
  Hier hecht ik persoonlijk veel meer waarde aan dan aan een koele, koude en kille benadering van mensen die om hulp vragen.
  Een goede fysiotherapeut(e) kan de problemen onderkennen en daar op de juiste wijze op inspelen.
  Inmiddels zijn er bij de heer Roquies al tenminste 2 groepen afgevallen waarvoor fysiotherapie niet meer nodig zou zijn;
  De reumapatienten en nu dus ook de mensen met chronische pijnklachten.

  Misschien slecht voor het behandelgemiddelde..?
  Overigens blijken toppraktijken soms langer te behandelen dan andere praktijken.
  Meester Criticus, alias Jan Klaas

  • allen,
   scroll nog eens naar het begin van de discussie, waar begint het mee en kijk waar het uiteindelijk in verzandt. er wordt van alles bijgehaald, men springt van de hak op de tak, pro’s en contra’s, geloof en bewijs.
   vervelend genoeg, het mondt uit in waar we als groep sterk in zijn, of is dat nu juist onze zwakte?
   en de fydee-praktijken, tja, daar is het weer stil.

 33. We zijn in beweging Frans. Is dat niet de titel? Fora zijn er voor discussie wat houdt de gemoederen bezig wat beweegt de fysio, vandaar.

 34. Een laatste reactie.
  @ Frans: je hebt gelijk.
  @ allen: Aan mijn oorspronkelijke bericht hieromtrent hoef ik nmm. weinig te wijzigen. Alles wat er werd tegen ingebracht was niet meer dan niet willen accepteren dat iemand er ook anders in kan staan. Het komt er wat mij betreft op neer dat hier vooral negativistisch ingestelde mensen de boventoon voeren.
  Afgeven op de beroepsorganisatie en roepen om een sterke leider:dat is iets dat altijd gebeurt in crisistijden, maar meestal niet door de heffe des volks. Zie de wereld geschiedenis.
  Teken van zwakte n.m.m. !

  @ beide heren die mijn opmerkingen maar niet goed willen lezen.
  Ik heb nooit geschreven dat ik reumapatiënten en chronisch a-specifieke pijnpatiënten niet wil behandelen – in tegendeel.
  Ik betoog alleen (nav. hetgeen er geroepen werd over langdurig behandelen van RA-patiënten) dat dat niet eindeloos moet gebeuren. Helaas zijn er nog veel collega’s die dat wel doen en de patiënten en niet realistisch perspectief voorschotelen, ze daarmee afhankelijk maken van fysiotherapie. En dat is slecht voor de hele beroepsgroep.
  Fysiotherapie dient doelgericht, doeltreffend, doelmatig en realistisch (de R uit smart Marcel!….) te zijn, hetgeen weliswaar een stokpaardje van mij is maar helemaal niet uit mijn duim gezogen.
  Staat gewoon in richtlijnen e.d. .

  Verder mopperen jullie maar door ipv. je energie in iets zinvols en positiefs te steken .

  Ad finitum.

 35. Soms komen dingen zo beroerd uit iemands ….teksten…
  Gelukkig zijn we het hier niet eens met hetgeen beweerd wordt.
  Wie sprak er niet van schoenmaker houd je bij je leest, nu lees ik ineens iets over wereldgeschiedenis en de heffe des volks. Ware het niet dat in tijden van crisis de kerken volstroomden door het volk om de leider, in dit geval bv de dominee, te horen……
  Een goede leider is altijd noodzakelijk, in goede en slechte tijden, alleen in slechte tijden valt het vaker op als de juiste leider ontbreekt. Het kan dus best voortvloeien uit een verleden met hoogconjctuur, daar waar juist de mogelijkheiod bestaan had om je te profileren. Bedrijven gaan vaak naar de knoppen door in goede tijden teveelonzinnige dingen uit te voeren. Lees hier-richtlijnen-audits-enz.

  De kern van dit alles is dat er opgepast moet worden dat fysiotherapie niet uitgebuit wordt door de macht van verzekeraars en politiek, ondersteund door onder andere audit organisaties. De grote leider in dit geval, waartegen wel degelijk in opstand dient te worden gekomen door een sterke sparringpartner.
  Het is niet voor niets dat mensen nadenken om hun KNGF lidmaatschap op te zeggen. Niet voor niets raadpleegt het KNGF meer dan ooit haar leden welke koers gevaren dient te worden.
  Kritisch zijn wordt wel degelijk beloond, het is alleen een weg van de lange adem. Als je uitsluitend nastreeft wat er in de richtlijnen staat, denk je zelf niet of onvoldoende meer na waarmee je mee bezig bent, kind kan de was doen. Als je niet kritisch bent verandert er niets.
  Een groep heeft altijd verschillende karakters nodig, 1 daarvan is iemand die kritisch naar dingen kijkt. Begrijp je dat niet, dan hoor je niet thuis in een managementfunctie. Ik ga het ook niet verder uitleggen.
  Kritiek op iemands uitspraken of teksten geven is heel iets anders dan mopperen. Het komt voort uit uitspraken waar je niet achter wil en kunt staan. Discussie is zinvol, men leert beter kennen wat er leeft, daar kun je iets mee doen….of niet natuurlijk.
  Mister Criticus alias Jan Klaas

 36. Onderzoek van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap naar de kwaliteit en waarden van fysiotherapeuten zonder contract. Klik op naam voor de link naar het onderzoek.

  • Meteen de petitie getekend, Keuzevrijheid in de Zorg.

   Onderzoek naar mate van effectiviteit van de plus versus de niet plus praktijk. Vraagstelling: is het behandelresultaat (domein bepalen) van plus praktijken beter dan ,…..

 37. Heer of mevrouw Keesenberg,

  Het kan ook zijn dat er praktijken zijn die deels wel, en deels geen contract hebben met zorgverzekeraars.
  Het is me niet geheel duidelijk of u die groep ook wilt onderzoeken.
  Zo kan ik me voorstellen dat praktijken geen contract met bv Achema wensen af te sluiten,maar wel bv met Menzis.
  Gezien vanuit een altijd positief kritische houding.
  Mister Criticus

 38. Mister Criticus,

  Goed punt! Alle fysiotherapeuten die bewust met bepaalde zorgverzekeraars geen contract wensen af te sluiten zijn welkom voor het onderzoek. Stuur dit bericht dus gaarne door naar fysiotherapeuten die bekend zijn volgens deze methodiek te werken.

  Dank en hartelijke groet,

  Martin Keesenberg

Reacties zijn gesloten.