Vandaag is de Geschilleninstantie zorgcontracten in het leven geroepen. Deze instantie kan optreden als bemiddelaar tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder wanneer zij er tijdens hun contractbesprekingen niet uitkomen. Het doel is om een gang naar de rechter te vermijden. Dat scheelt veel tijd en geld, en is ook gericht op het voortzetten van de samenwerking.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

“Goede contracten en goede werkrelaties komt de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg ten goede. De Geschilleninstantie zorgcontracten kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, ” aldus minister Edith Schippers (VWS).

Maar liefst 25 zorgpartijen hebben gezamenlijk, onder coördinatie van Zorgverzekeraars Nederland, gewerkt aan de totstandkoming van deze instantie. Er zijn procedures ontwikkeld voor mediation, bindend advies en arbitrage. De uitvoering wordt ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

De geschilleninstantie start vanaf heden met de behandeling van geschillen over de contractering binnen de curatieve zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering binnen de langdurige zorg aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

‘Kwaliteit loont’

In de brief ꞌKwaliteit loontꞌ van 6 februari 2015 heeft minister Schippers een pakket van maatregelen aangekondigd dat moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van zorg , een sterkere positie van de patiënt en het herstellen van het evenwicht in de zorgsector. Geschilbeslechting voor de zorgcontractering is een belangrijke maatregel die moet leiden tot versnelling en verbetering van het contracteerproces tussen zorgaanbieders en verzekeraars. Voor geschillen tussen patiënten en zorgverleners en tussen verzekerden en verzekeraars bestaan al geschilleninstanties. Met de oprichting van de Geschilleninstantie zorgcontracten is nu de hele driehoek van verzekerden/patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars voorzien van laagdrempelige regelingen voor het afhandelen van geschillen en klachten.

Lees meer

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl