Het aantal kinderen dat een ongeluk tijdens de gymles krijgt waar medische hulp voor nodig is, neemt toe.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

In 2014 zijn 28.500 kinderen van 4 tot en met 18 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling nadat ze letsel hadden opgelopen door een ongeval of geweld op school. In de meeste gevallen ging het om scholieren in het primair onderwijs (PO; gedefinieerd als leeftijdsgroep 4-12 jaar) (62%, 17.700), ongeveer anderhalf keer zoveel als in het voortgezet onderwijs (VO; 13- 18 jaar) (38%, 10.800). Uitgaande van 40 lesweken zijn dat 440 (PO) respectievelijk 270 (VO) SEH-bezoeken per week van leerlingen die letsel hebben opgelopen op school.

Figuur 1 VeiligheidNLOp jaarbasis kregen nog eens duizend kinderen na een valpartij medische hulp op het schoolplein. Daarbij komt het regelmatig voor dat kinderen een vinger of pols breken.

Bang om te vallen

Volgens onderzoeker van VeiligheidNL Hedy Goossens is de oorzaak dat kinderen niet leren hoe ze een val moeten breken. “Ze worden bang om te vallen. Angst brengt verkramping met zich mee, wat de kans op een breuk kan vergroten.”

Daarnaast zouden ouders steeds voorzichtiger worden, waardoor kinderen minder het risico van het spelen kunnen ontdekken. Ook zou de motoriek van kinderen door de jaren heen achteruit zijn gegaan.

Jongens ernstiger letsel

Jongens worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan meisjes, een aanwijzing dat zij vaker dan meisjes ernstig letsel oplopen. En hoe jonger de leerling hoe vaker een ziekenhuisopname. Dit doet vermoeden dat de jongere leerlingen ernstigere letsels oplopen. Daarnaast zou het ook zo kunnen zijn dat jongere kinderen eerder voor de zekerheid worden opgenomen in het ziekenhuis dan oudere kinderen. Dit zal niet spelen bij het verschil tussen jongens en meisjes.

Voordelen van goed bewegingsonderwijs

Middels het filmpje hieronder willen we nogmaals de positieve effecten de gymles op school benadrukken.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl