Toepassing van VR-oplossingen zoals Corpus VR biedt grote kansen voor fysiotherapeuten. Toch is het gebruik van deze technologie nog lang niet vanzelfsprekend. En dat is een gemiste kans, vindt Geert van Baggem, mede-eigenaar van de fysioo fysiotherapeuten en directielid van het landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken Fys’Optima. “Met de innovatieve technieken die we tot onze beschikking hebben, en dan noem ik binnen de fysiotherapie specifiek Virtual Reality, boek je winst op ieder terrein.”

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

De fysiotherapie heeft te maken met serieuze uitdagingen. Zoals het personeelstekort en het bekostigingsmodel. Bovendien is het feit dat hybride en digitale zorg binnen de fysiotherapie eigenlijk nog in de kinderschoenen staat een aardige hobbel op weg naar efficiëntere trajecten. Het bestaan van wearables, VR en andere innovaties is weliswaar redelijk bekend, blijkt ook uit recent onderzoek, maar de voordelen die de slimme inzet ervan oplevert, zijn dat minder. Laat staan dat de bijbehorende regie-shift al breed gedragen wordt.

Meer weten? Schrijf je in voor een gratis Workshop!

Binnen de fysiotherapie is hybride en digitale zorg al langer een gesprekspunt. “Digitaal als het kan, fysiek als het moet”, zoals van Baggem de visie van de beleidsmakers daarop formuleert. Zeker bij een verdienmodel zoals dat van de fysiotherapeut, waarin wordt afgerekend per zitting, is een hogere efficiëntie voor een behandelaar of praktijk tegenwoordig haast een voorwaarde om te kunnen overleven. “En dat schept een vreemde situatie. Wij willen onze patiënten met zo weinig mogelijk behandelingen weer in de benen krijgen, maar hebben zo veel mogelijk behandelingen nodig om onze praktijk draaiende te houden. Dus alles wat het behandeltraject voor de patiënt versnelt en de behandelaar tegelijkertijd ook nog eens flinke tijdwinst oplevert, zoals de inzet van innovaties als VR, geeft ons handvatten om onze uitdagingen aan te gaan.”

Kiki Coppelmans

Een van die VR-innovaties is Corpus VR, een oefenplatform voor fysio-, ergo- en neurotherapie. De oplossing kan toegepast worden voor fysieke revalidatie, pijnverlichting en ontspanning. Er kan uit een breed scala aan oefeningen gekozen worden, gericht op het hoofd, de nek en schouders. Het platform maakt gebruik van de kracht van Virtual Reality om de patiënt te laten focussen op hun persoonlijke doelen. Dit wordt gedaan door de patiënt in een spelomgeving te plaatsen waarin de oefeningen worden uitgevoerd. De therapeut kan de oefeningen en de intensiteit in real-time monitoren.

Meer weten? Schrijf je in voor een gratis Workshop!

Real-time feedback

Geert van Baggem
Geert van Baggem

Door VR in zijn therapie te integreren, maakt de fysiotherapeut van ‘traditioneel handwerk’ volgens Van Baggem wetenschap. De patiënt volgt zijn therapie in de VR-wereld die specifiek voor zijn oefendoelen zijn klaargezet, en de behandelaar ziet de feedback van de oefeningen meteen in het dashboard, via de sensoren op die patiënt. Om de behandeling te optimaliseren, past de behandelaar op basis van die real-time feedback de moeilijkheidsgraad van de oefening heel eenvoudig aan. Bovendien verbetert de inzet van dergelijke nieuwe technologieën het klinisch redeneren aanzienlijk.
Zoals iedere fysiotherapeut weet, geldt voor iedere klacht bij een patiënt dat die gemaskeerd zou kunnen worden door bijvoorbeeld verouderingssymptomen, de aanwezigheid van een andere pathologie of het effect van medicatie. De inzet van Virtual Reality helpt de therapeut om van subjectieve beleving naar echte bewijslast te gaan. Dankzij de technologie zijn immers meer, betere en nauwkeurigere inzichten mogelijk, waardoor de behandelaar realistischer inzicht krijgt in de voortgang van zijn patiënt.
Van Baggem is ervan overtuigd dat de fysiotherapie, en eigenlijk de hele zorgsector, nog meer vanuit de zorginhoud moet gaan denken en minder vanuit de financiële kaders. “En dat is niet vervelend bedoeld naar overheden of andere financiers toe. Maar de tijden, technieken en mogelijkheden zijn veranderd, terwijl wij nog steeds in dezelfde bewegingsruimte werken. En daar zijn we veelal zelf schuldig aan.” Hij doelt erop dat de behandelaar meer de taak van ‘behandelregisseur’ moet claimen en minder tijdrovend handwerk moet verrichten, zoals administratie. “Met de innovatieve technieken die we tot onze beschikking hebben, en dan noem ik binnen de fysiotherapie specifiek weer Virtual Reality, boek je winst op ieder terrein. Tijd, behandeleffect, beleving voor de patiënt, noem maar op. Als je die technieken slim inzet en je organisatie erop inricht, dan kun je als behandelaar meer regisseren en de behandeling meer overlaten aan de patiënt en aan de technologie.”

Gratis workshop over VR in fysiotherapie en revalidatie

Benieuwd wat er mogelijk is met Virtual Reality? Op maandag 12 juni staat de eerstvolgende workshop van Corpus VR over ‘VR in fysiotherapie en revalidatie’ gepland in het Enraf-Nonius Experience Lab in Amersfoort van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis.

Tijdens de workshop wordt er o.a. antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is de theorie achter Corpus VR?
  • Wat zijn de voordelen van het gebruik van Virtual Reality in je behandeling?
  • Wat zijn de trainingseffecten op mobiliteit, bewegingsangst, coördinatie en stabiliteit
  • Hoe voer je een behandeling uit met Corpus VR voor a-specifieke nekklachten?
  • Voor welke doelgroepen is Virtual Reality nog meer inzetbaar?
  • Hoe meet en zie je de voortgang van de behandeling terug?
  • Hoe train je op een veilige en verantwoorde manier in de praktijk en thuis?

Meer informatie en inschrijven