Na drie dagen met een nieuwe knie naar huis

137

De Sint Maartenskliniek in Woerden is afgelopen week gestart met de invoering van een nieuw hersteltraject voor patiënten die een knieprothese krijgen. Dankzij deze behandelmethode staan patiënten die een nieuwe knie hebben gekregen, twee tot vier uur na de operatie alweer naast hun bed en kunnen zij na drie dagen naar huis. Hiermee wordt de gebruikelijke herstelperiode aanzienlijk verminderd.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Vorig jaar is deze methodiek in de Nijmeegse locatie van de Sint Maartenskliniek geïntroduceerd. Vanwege de goede resultaten is begin dit jaar gestart met de introductie van deze nieuwe behandelmethode binnen de Sint Maartenskliniek Woerden. Sinds 2 september worden alle patiënten voor een knieprothese behandeld volgens de nieuwe methodiek.

Psychologisch effect

Orthopedisch chirurg Dr. Sander Spruijt: “Het basisidee van deze nieuwe behandelmethode is een andere ‘mindset’. Patiënten zijn niet ziek, maar net geopereerd. Dit betekent dat je patiënten begeleidt en stimuleert en niet ‘verzorgt’. We stimuleren patiënten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen herstel. Patiënten krijgen een nieuwe knie waardoor ze een tijdelijke beperking hebben, maar ze zijn niet ziek. Voorheen werd gekozen voor een langdurig werkende anesthesie, waardoor men één tot twee dagen na de operatie nog aan bed was gekluisterd. Met behulp van een andere vorm van anesthesie en aansluitend pijnbeleid, staat de patiënt na een paar uur alweer naast het bed. Dat heeft ook een belangrijk psychologisch effect: hoe sneller patiënten op de been zijn, des te prettiger ze zich voelen en des te sneller ze weer zelfstandig worden. Dit nieuwe hersteltraject vermindert ook risico’s op complicaties zoals doorliggen en luchtweginfecties. Vanuit de ervaringen van onze collega’s in Nijmegen, zagen we ook dat patiënten tevredener zijn bij het ontslag. Ze zijn sneller weer op de been met meer spierkracht omdat ze minder lang in bed hebben gelegen en men vindt het fijn om eerder naar huis te kunnen.”

Dezelfde zorg in minder dagen

Om patiënten snel op de been te krijgen, moest een aantal onderdelen rond de behandeling worden veranderd. Zo is de anesthesie tijdens de operatie aangepast, waardoor patiënten sneller weer hun been kunnen gebruiken. De pijnmedicatie rond de operatie is ook aangepast om een adequate pijnstilling te krijgen. Deze medicatie wordt al vóór de operatie gestart. Door deze maatregelen wordt de veel voorkomende misselijkheid na de operatie fors verminderd. Bovendien krijgen patiënten al uit voorzorg medicijnen tegen misselijkheid toegediend. De fysiotherapeut en de verpleegkundigen zijn de eerste dagen intensiever met de patiënt bezig. Ze geven namelijk dezelfde zorg in minder dagen. Bovendien is de voorlichting over de operatie en nabehandeling nog meer toegespitst op het feit dat de patiënt niet ziek is en zelf een belangrijke rol heeft in het eigen herstel. “De nadruk ligt op wat men wel kan en niet op wat men (nog) niet kan”, aldus Dr. Spruijt.

Ontslagcriteria

Eén belangrijk aspect is niet gewijzigd, aldus Dr. Spruijt: “De ontslagcriteria voor patiënten zijn er nog steeds op gericht dat een patiënt zich met vertrouwen thuis zo goed mogelijk kan redden en dat de pijn goed onder controle is. Het team van verpleging, fysiotherapie en zaalarts bekijkt samen met de patiënt twee keer per dag of men naar huis kan. Wij doen ons best om een patiënt na twee nachten verblijf in het ziekenhuis op een vertrouwde manier naar huis te begeleiden. Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat patiënten niet alleen sneller naar huis kunnen, maar ook beter. Een win-win-situatie dus.”

Bron: Sint Maartenskliniek

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl