Coöperatie VGZ heeft op 31 maart het inkoopbeleid paramedische zorg voor 2020 gepubliceerd. Een aantal opvallende highlights: het tarief wordt verhoogd, de PREM niet meer verplicht gesteld en er komt één landelijke behandelindex.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het inkoopbeleid van VGZ. Dat leidde tot intensieve gesprekken met paramedische zorgaanbieders en de beroepsverenigingen. Dat gebeurde onder meer tijdens bijeenkomsten onder de noemer ‘Zorgaanbieders aan het woord’.

Verhoging tarieven

De beloning van paramedische zorgaanbieders en de ontwikkeling van de tarieven kwam ook regelmatig ter sprake. In 2020 verhoogt de verzekeraar daarom de tarieven voor paramedische zorg. De tarieven voor fysiotherapie gaan omhoog met gemiddeld 5 procent en die voor de overige paramedische zorgaanbieders met gemiddeld 3 procent.

PREM in 2020 niet meer verplicht

Naar aanleiding van de input van fysiotherapeuten is er door VGZ voor gekozen om in 2020 het uitzetten van de PREM-vragenlijst niet meer als verplichting op te nemen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst fysiotherapie.

Wel blijft het uitvragen van patiëntervaringen van belang om als zorgaanbieder inzicht te krijgen in de zorgverlening. VGZ volgt de landelijke ontwikkelingen om patiënttevredenheid transparant te maken via Zorgkaart Nederland. In 2021 past de zorgverzekeraar het beleid hierop aan.

Overstap naar één landelijke behandelindex

Zorgverzekeraars werken samen met Vektis aan één behandelindex per praktijk, gebaseerd op de data van vrijwel alle verzekeraars (CZ, De Friesland, Eno, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid). Hierdoor heeft de fysiotherapiepraktijk in één keer inzicht in de praktijkvariatie voor vrijwel alle patiënten. Er zijn nog enkele stappen nodig om deze “landelijke” behandelindex af te ronden. Het is de intentie van VGZ om voor de contractering 2020 over te stappen op deze aangepaste behandelindex, maar een definitief besluit daarover kan pas in juni 2019 worden genomen. Wij informeren de zorgaanbieders daarom uiterlijk in juli 2019 over de toepassing van de behandelindex bij de inkoop van fysiotherapie 2020.

De behandelindex geeft inzicht in hoe het gemiddeld aantal behandelingen van een praktijk zich verhoudt tot het gemiddeld aantal behandelingen van alle fysiotherapiepraktijken met een gelijksoortige populatie. Dit geeft een indicatie van de cijfermatige doelmatigheid van de geleverde zorg van een praktijk ten opzichte van andere praktijken.

Bij het bepalen van de behandelindex wordt rekening gehouden met een aantal populatiekenmerken waar een praktijk geen directe invloed op heeft, zoals de leeftijd, de aandoening en de verzekeringsgrondslag van de populatie patiënten die in een praktijk worden behandeld. De behandelindex zegt sec niets over de kwaliteit van de geleverde zorg, maar biedt wel inzicht in praktijkvariatie en is een maat voor de cijfermatige doelmatigheid.

Geen spiegelinformatie over 2018 in april

Normaliter ontvangen zorgaanbieders in april spiegelinformatie over een geheel jaar. In juni 2019 verwacht VGZ de zorgaanbieders verder te informeren over de verandering naar één landelijke behandelindex. Tot die tijd wordt er nog geen spiegelinformatie verstuurd over 2018.

Dit bericht is ingezonden door Coöperatie VGZ

- Advertentie -