Sinds 2014 is er een geleidelijke stijging te zien in het gebruik van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Ten opzichte van 2017 lijkt deze trend af te vlakken. Zowel in 2017 als 2018 kwam ruim de helft van de patiënten (56,5%) via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut. Dit blijkt uit de jaar- en trendcijfers over 2018 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Patiënten die in 2018 bij de fysiotherapeut kwamen, kregen gemiddeld negen behandelingen.
De klachten die fysiotherapeuten behandelen zijn zeer divers. Met 5,9% van het totaal aantal patiënten die de fysiotherapeut bezocht, zijn lagerugklachten de meest voorkomende aandoening, gevolgd door nekklachten met 5,1%.

Het gemiddelde aantal behandelingen reguliere fysiotherapie daalde in 2018 licht ten opzichte van 2017 van gemiddeld 10,3 naar 9,4 behandelingen (tabel 4). Sinds 2011 is het aandeel patiënten dat uitsluitend een screening heeft ondergaan gegroeid van 3,6% in 2011 naar 4,9% in 2015. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is hierover geen informatie beschikbaar voor 2016, 2017 en 2018.

Nivel jaarcijfers 2018

Fysiotherapie: behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich vooral richt op de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Via een proces van klinische beoordeling komen fysiotherapeuten tot een specifieke fysiotherapeutische diagnose. Op basis hiervan worden verschillende therapeutische en/of preventieve interventies bepaald en uitgevoerd, zoals oefentherapie, mobilisaties van gewrichten, massagetherapie en fysische therapie. Fysiotherapie is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Jaarcijfers 2018

Het Nivel heeft gebruikgemaakt van de zorggegevens van 29.326 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 350 fysiotherapeuten werkzaam in 57 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. In het rapport worden de fysiotherapiecijfers met die van voorgaande jaren vergeleken.

De cijfers geven inzicht in de populatie van patiënten die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces in de fysiotherapiepraktijk, de zorginhoud en de zorgevaluatie. De gegevens in het rapport beperken zich tot de reguliere fysiotherapie. Specialisaties, zoals bijvoorbeeld manuele therapie of sportfysiotherapie, worden buiten beschouwing gelaten.

- Advertentie -