De SKF heeft een resultaatindex, en de visuele weergave ervan in een grafiek, ontwikkeld voor de eerstelijns fysiotherapie. Met de resultaatindex kunnen de opbrengsten van de zorg voor de patiënt worden afgezet tegen de kosten. In een tijd waarin de kosten van de gezondheidszorg dreigen te ontsporen en de beweging naar ‘passende zorg’ wordt gezien als een oplossing voor dit probleem, is een instrument dat de baten van de zorg in kaart brengt in relatie tot de kosten van grote meerwaarde.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Doordat een grote groep fysiotherapeuten in het Keurmerk al verscheidene jaren routinematig behandeluitkomsten verzameld, werd het mogelijk om dit instrument voor de Fysiotherapie al te ontwikkelen. Voorlopig is het doel van de resultaatindex fysiotherapeuten inzicht te verlenen in de kwaliteit van zorg om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. Op de korte termijn zal de resultaatindex een stimulans vormen voor het van elkaar leren en verbeteren en zal het heldere inzichten verstrekken over welke zorg op welk moment het beste geschikt is in relatie tot de kosten.

Voor de toekomst heeft het instrument de potentie om ook bij andere zorgdisciplines ingezet te kunnen worden. Hiermee kan informatie worden gegeven op basis waarvan beleidsmatige keuzes kunnen worden gemaakt tussen behandelvormen en trajecten: de juiste zorg op de juiste plek in optima forma. Het valt dan te verwachten dat het grote potentieel dat Fysiotherapie heeft om de totale kosten van de zorg te drukken in kaart kan worden gebracht. En dat wordt hoog tijd.

De resultaatindex werd na de initiële fase ondergebracht onder het hoofdlijnenakkoord, waardoor zij als opdracht en met facilitering vanuit VWS verder kon worden ontwikkeld. De resultaatindex is momenteel alleen nog geschikt voor patiënten met musculoskeletale klachten. Met de index kan voldoende inzicht worden geboden in de verschillen tussen fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken onderling. Alle stakeholders beoordeelden de resultaatindex als goed bruikbaar vinden voor interne kwaliteitsverbetering. De resultaatindex vond men op dit moment nog niet geschikt voor externe transparantie.

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de resultaat index, en de bijbehorende grafiek, direct verwerkt in de periodieke rapportages naar praktijken. Een ontwikkeling van de resultaatindex naar andere patiënt categorieën en op de langere termijn andere zorgdisciplines is voorzien. Voor nu kan de index per direct gebruikt worden tijdens visitatie en andere leer & verbeter initiatieven.