Vanaf vandaag kunnen fysiotherapeuten via spiegelinformatiefysio.nl beschikken over de spiegelinformatie van hun praktijk of instelling. Onderdeel van de spiegelinformatie is de landelijke behandelindex. Zorgverzekeraars en andere partijen hebben Vektis gevraagd de spiegelinformatie beschikbaar te stellen en de behandelindex te berekenen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De spiegelinformatie geeft fysiotherapeuten onder meer informatie over het totaal aantal patiënten en behandelingen, over de verdeling per diagnose-groep en over algemene patiëntkenmerken als leeftijd, geslacht en de sociaaleconomische status. Met de behandelindex wordt het aantal behandelingen dat in een fysiotherapiepraktijk wordt uitgevoerd vergeleken met het verwachte aantal behandelingen.

1 behandelindex

De landelijke behandelindex is een doorontwikkeling van de behandelindex zoals verschillende zorgverzekeraars die tot 2019 beschikbaar stelden. Het grote voordeel is dat je nu in 1 keer inzicht krijgt in de praktijkvariatie van de praktijk, dus onafhankelijk bij welke verzekeraar de patiënten verzekerd zijn. Fysiotherapeuten ontvangen dus niet langer spiegelinformatie per zorgverzekeraar. De landelijke behandelindex is tot stand gekomen conform de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische zorg 2017-2018 en de wensen van zowel fysiotherapeuten als zorgverzekeraars.

Account aanmaken

Om toegang te krijgen tot de spiegelinformatie van de praktijk of instelling heb je een account nodig bij Vektis. Ben je zelf niet de eigenaar dan heb je eerst toestemming nodig van de praktijkhouder. Zowel een account als toestemming (aan)vragen kan via spiegelinformatiefysio.nl. Op die website vind je ook alle overige benodigde informatie.

De berekening van de behandelindex

De zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat u kunt vertrouwen op de juistheid van de informatie die u met de spiegelinformatie ontvangt. Equalis heeft het proces voor de berekening van de landelijke behandelindex begeleid. Vektis heeft de behandelindex voor u berekent en stelt de spiegelinformatie beschikbaar. Vintura heeft de data aanlevering en berekening gecontroleerd en gevalideerd.

Voorbeeld rapportage spiegelinformatie fysiotherapie

Deze dummyrapportage (PDF) toont u op basis van fictieve cijfers de spiegelrapportage zoals deze beschikbaar wordt gesteld aan de praktijk.

Publiek verantwoordingsdocument landelijke behandelindex

In deze toelichting (PDF) legt Equalis uit wat de behandelindex is, waarvoor deze dient en hoe deze tot stand komt.

Technische toelichting rekenmethodiek landelijke behandelindex

In de technische toelichting (PDF) leest u hoe de behandelindex wordt berekend. Hierin staat een technische beschrijving van de rekenmethodiek en de gehanteerde definities.

Certificaat landelijke rekenmethodiek

In dit document (PDF) leest u de validatiestappen en conclusie van Vintura over de validatie van de behandelindex.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl