Ruim 90.000 ondertekeningen voor keuzevrijheid zorg

26

Ruim 90.000 patiënten, tandartsen, fysiotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen zijn voor keuzevrijheid in de zorg. Op dinsdag 21 mei boden de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) de petitie ‘Ja, ik ben voor keuzevrijheid in de zorg’ aan de Tweede Kamer aan. Voor de gelegenheid waren veel van de leden van de Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De ondertekenaars van de petitie vragen de Tweede Kamer om niet in te stemmen met het voorstel om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars alleen een vergoeding hoeven te betalen aan patiënten die kiezen voor een zorgverlener die afspraken heeft met de zorgverzekeraar. Dit betekent dat de keuze van behandelaar in de basisverzekering voor patiënten wordt ingeperkt. Naast deze wijziging van artikel 13 is in het regeerakkoord het voornemen opgenomen om de restitutiepolis in de basisverzekering af te schaffen. De twee maatregelen samen betekenen dat er voor de patiënten geen vrije keuze van behandelaar meer is in de basisverzekering.

De NMT, het KNGF en de NVGzP zijn net als de patiënten ongerust over deze ontwikkeling. De relatie tussen de patiënt en de zorgverlener in de eerstelijnszorg is gebaseerd op vertrouwen en nabijheid. Vanuit deze ongerustheid werd in maart 2013 de petitie ‘Ja, ik ben voor keuzevrijheid in de zorg’ gestart. De petitie wordt op dinsdag 21 mei om 13.30 uur aangeboden aan de voorzitter van de Vaste kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Helma Neppérus. De aanbieding vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer, in aanwezigheid van een aantal Kamerleden.

Bron: NMT

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

2 REACTIES

Reacties zijn gesloten.