Na het versoepelen van de maatregelen voor paramedische zorg (week 18) steeg het aantal consulten, dat sterk was gedaald, weer tot ongeveer driekwart van het niveau van voor de corona-uitbraak. De mate waarin het aantal consulten daalde en weer herstelde, verschilt per aandoening. Bij rug- en nekklachten zijn bijvoorbeeld de daling én het herstel in het aantal consulten heviger dan bij COPD. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Nivel dat het aantal coronapatiënten dat door een fysiotherapeut wordt behandeld, toeneemt.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Fysiotherapieconsulten: cijfers voor vijf aandoeningen

In de bovenstaande figuur ziet u hoeveel zorg fysiotherapeuten in de eerste helft van 2020 leverden voor vijf aandoeningen: COPD, psychosomatische klachten, luchtwegklachten, lagerugklachten en nekklachten. Bij het analyseren van de aantallen consulten valt op dat de curve van daling en herstel per aandoening verschilt.

Deze figuur is opgenomen in de publicatie Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende aandoeningen.

Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende aandoeningen.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl