De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Digitale transformatie, duurzame ontwikkelingen, innovatie en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Om als fysiotherapeut succesvol te ondernemen is het handig om te weten wat er speelt in uw branche.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het nieuwe ABN AMRO brancherapport 2022: ‘Fysiotherapie in Beeld’ is recent gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen beschreven.

  • Steeds grotere rol voor fysiotherapeuten in de Nederlandse zorg
  • Praktijken zijn op zoek naar alternatieve verdienmodellen
  • Het aantal fysiotherapie praktijken dat onderdeel uitmaakt van een keten, is in 2021 verder gegroeid
  • Het vinden en binden van personeel blijft een grote uitdaging

Schaalvergroting en samenwerkingsverbanden

Schaalvergroting en samenwerking zijn een ‘must’, ook bij praktijken die zich specialiseren in bepaalde aandoeningen. Dit hoeft niet per se plaats te vinden binnen één onderneming of juridische structuur maar er kan ook slimmer samengewerkt worden met andere ondernemers. We zien een ontwikkeling waarbij fysiotherapeuten ervoor kiezen om zich naast zorg ook op preventie te richten. Er worden praktijken en centra opgericht die volledig in het teken staan van positieve gezondheid en leefstijl waarbij fysiotherapie een van de belangrijke onderdelen van zorg is.

Steeds vaker zien wij dan ook Paramedische- en Leefstijlcentra ontstaan. De fysiotherapeut is daarbij initiatiefnemer en verhuurt daarnaast ruimtes aan andere (para)medici.

Wij zien een verschuiving in het aanbod van kleine praktijken naar grote praktijken. Grote fysiotherapiepraktijken werken samen of maken onderdeel uit van een gezondheidscentrum. Dit heeft als voordeel dat zij aansluiting hebben met de gehele zorgketen.

Het aantal fysiotherapiepraktijken dat onderdeel uitmaakt van een keten, is in 2021 verder gegroeid. Deze ketens hanteren een buy and build-strategie en hebben een uitgesproken visie op overnames. Naast de grotere ketens ontstaan ook kleinere, regionale, ketens veelal door overnames van praktijken in de regio. Het aanpassen van het verdienmodel aan de trends en ontwikkelingen in de markt speelt hierin een belangrijke rol.

Positionering en E-health

Zorgconsumenten worden steeds kritischer. Het onderscheidend vermogen van een praktijk en de aanwezigheid van verschillende specialismen is belangrijk. Dit vraagt om ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Nadenken over de positionering van de praktijk en een heldere visie voor de toekomst te formuleren helpt hierbij. Denk hierbij aan de doelgroep en verzorgingsgebied van de praktijk, de website en samenwerkingsverbanden.

E-health is een goed hulpmiddel om patiënten gerichter te behandelen, therapietrouw te bevorderen en patiënten op een heldere, gestandaardiseerde manier te ondersteunen. Dat gaat verder dan online een afspraak maken. Het is voor u als fysiotherapeut belangrijk om na te denken over welke toepassing voor de praktijk van toegevoegde waarde is.

Personeel

Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer arbeidsschaarste ontstaat. Het boeien en binden van personeel wordt daarom steeds belangrijker. Goed werkgeverschap is daarin belangrijk. Naast een passende beloning is het ook belangrijk om medewerkers de ruimte te geven om zich verder te ontplooien, maar ook om ze te laten meedenken in de praktijkvoering, zodat ze ook iets kunnen inbrengen. Zo kunt u de betrokkenheid van medewerkers bij de praktijk vergroten. Praktijken die vooruitstrevend zijn of zich duidelijk positioneren kunnen makkelijker personeel vinden en aan zich binden.

De sectorspecialisten van ABN AMRO houden u graag op de hoogte van de laatste cijfers en de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Wilt u het volledige brancherapport lezen, lees dan hier verder Brancheinformatie voor medici – ABN AMRO

Wilt u verder in gesprek over de ontwikkelingen in de fysiotherapie, stuur dan een mail naar charlotte.van.laar@nl.abnamro.com of ludo.guns@nl.abnamro.com