Fysiotherapeuten die bijzondere zorg leveren (zoals manuele therapie), zijn vanaf 5 april 2016 niet meer verplicht om ingeschreven te staan bij een bepaald register. Zij mogen vanaf dat moment zelf kiezen of en bij welk register zij zich aansluiten voor deze zorg.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Tot nu toe had de NZa aan ZN en KNGF opgedragen om een register aan te wijzen waar zorgverleners die bijzondere fysiotherapie leveren moeten staan ingeschreven. KNGF en ZN fungeerden hierdoor als poortwachter voor andere organisaties die een register voor bijzondere fysiotherapie willen aanbieden. De NZa concludeert naar aanleiding van de komst van een nieuw register dat de oude regels onbedoeld concurrentie kunnen tegengaan. De NZa heeft hierover de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een zienswijze gevraagd. ACM is tot een gelijke conclusie gekomen.

De komst van het nieuwe register is goed, omdat fysiotherapeuten zich kunnen onderscheiden van elkaar. Voor de consument betekent dit meer keuzevrijheid en ook zorgverzekeraars kunnen bij de zorginkoop kiezen welke zorg zij willen inkopen.

- Advertentie -

1 REACTIE

 1. Reactie van @KNGF_Fysio
  “Besluit NZa om beleidsregel verbijzonderde fysiotherapie te schrappen is stap achteruit in kwaliteitszorg”

  De gevolgen in de praktijk
  Het besluit van de NZa heeft alleen betrekking op verbijzonderde fysiotherapie en heeft dus geen gevolgen voor de algemeen fysiotherapeut.

  Hoewel het voorschrift dat u moet zijn ingeschreven in een register om deze tarieven in rekening te brengen is komen te vervallen, is in de overeenkomsten met verzekeraars doorgaans ook als voorwaarde gesteld dat u voor het declareren van verbijzonderde fysiotherapie ingeschreven moet staan in het CKR-register of het register van Keurmerk. De betreffende bepalingen in de overeenkomst blijven van kracht.

  In het geval u geen contract heeft met een verzekeraar of als het gaat om niet verzekerde zorg, waarbij u geen tariefafspraken met de verzekeraar heeft gemaakt, is de beperking dat u moet staan ingeschreven in een register om een verbijzonderd tarief in rekening te mogen brengen komen te vervallen. Wel moet u er rekening mee houden dat in polisvoorwaarden een beperking opgenomen kan zijn dat bepaalde typen zorg alleen vergoed worden indien deze geleverd is door een zorgaanbieder met de voorheen vereiste registratie in het toepasselijke register. In die situatie is het niet verboden een tarief in rekening te brengen aan de verzekerde, maar heeft de verzekerde geen aanspraak op vergoeding.

  Om welke tarieven gaat het precies
  Het gaat hier om de tarieven voor manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en geriatrie fysiotherapie.

  Lees verder via http://fys.io/9xi

Reacties zijn gesloten.