Het toepassen van online zorg vraagt om een nieuwe mindset

Volg de met 18 punten geaccrediteerde e-learning van HealthTrain

83

Kijkend naar de toekomst dan ontkomen wij er niet aan om kritischer naar de huidige zorgprocessen en de vergoedingsmodellen te kijken. Hier zijn alle vier grote zorgverzekeraars het unaniem over eens. Met elkaar willen wij dat de zorg ook in de toekomst nog steeds voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand is. Om dit te bereiken, lijkt er een hele belangrijke rol weggelegd te zijn voor e-health toepassingen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Corona heeft ons doen beseffen dat blended zorg, waarin offline en online elkaar steeds vaker afwisselen, in veel situaties van toegevoegde waarde is voor de zorg. Maar wij zijn en blijven een hands-on beroepsgroep.

Het toepassen van e-health binnen zorginhoudelijke processen vraagt om een mindset verandering bij therapeuten. Dit gaat niet vanzelf, kan Wibo Langeveld, ex-fysiotherapeut en mede-oprichter van HealthTrain beamen.

“Door het inzetten van e-health kunnen wij middels blended care voor onze patiënten zorgen. Het volgen van de HealthTrain e-learning heeft ons een hoop houvast gegeven, hoe wij dit zorgvuldig en succesvol kunnen toepassen.

Ik kan de e-learning echt iedereen aanraden, we hebben er enorm veel baat bij.”

 

– Erroll Wevers, praktijkhouder en manueel therapeut Fysiowave

Cliënten volgen als therapeuten geloven

HealthTrain is de overkoepelende organisatie van bekende apps in de fysiotherapie, zoals: MijnZorgApp, AfsprakenApp en Join2Move. Wibo – “Corona heeft veel praktijkeigenaren en therapeuten met een andere bril laten kijken naar hun dienstverlening. Daarnaast hebben ook de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars gezien dat e-health goed te integreren is binnen zorgtrajecten. Onze ervaring is dat cliënten volgen als therapeuten geloven!

Wat ik daarmee bedoel is dat therapeuten eerst zelf overtuigd moeten zijn dat zij met behulp van e-health hun cliënt net die extra begeleiding kunnen bieden buiten de praktijk. Dit geldt natuurlijk niet in elke situatie, maar er zijn genoeg situaties te benoemen waar dat wel het geval is. Vanuit HealthTrain bieden wij daarom e-learnings aan om therapeuten meer wegwijs te maken in de mogelijkheden van online zorg toepassen.”

“De e-learning van HealthTrain heeft ons veel inzicht gegeven. Het is echt de moeite waard, zowel voor de therapeuten als patiënten om je meer te verdiepen in de mogelijkheden van het aanbieden van online zorg.

Het voordeel van een online consult ligt niet alleen in het voorkomen van een corona besmetting, maar je kunt ook direct de thuissituatie van de patiënt bekijken. Als een patiënt aangeeft dat hij lastig uit de stoel komt, kunnen wij kijken wat voor stoel het is en hoe de patiënt probeert op te staan. We kunnen meteen participeren in de thuissituatie. Dat kan normaal gesproken niet.”
– Roel Bioch, praktijkhouder, Bioch van der Lans Fysiotherapie

Implementatie e-health

Het inzetten van ehealth binnen de behandelprocessen, dat vraagt een hele andere manier van kijken naar de manier waarop je zorg aanbiedt. Een cliënt kan alleen enthousiast zijn als een therapeut enthousiast is. Om therapeuten hierin te ondersteunen, biedt HealthTrain online scholingen aan. Deze scholingen worden ook met 18 punten geaccrediteerd door het KNGF en door Keurmerk (het SKF). “De scholingen zijn vrij om te volgen, hiervoor hoeft een praktijk niet onze zorgapps af te nemen. Wij zijn deze scholingen gaan ontwikkelen, omdat wij zien dat therapeuten wel online zorg willen leveren, maar echt handvatten nodig hebben om het voor hen gevoel net zo goed te kunnen doen als in de praktijk”, geeft Wibo aan.

Geaccrediteerde online scholingen

“Het uitgangspunt bij de scholingen is dat ehealth echt een vast onderdeel gaat worden binnen de inhoudelijke zorgprocessen. HealthTrain biedt op dit moment drie smaken aan.

  1. De e-learning Praktijk Online is laagdrempelig. In twaalf videolessen kan een therapeut op elk gewenst moment de belangrijkste ins & outs meekrijgen om zelf succesvol online zorg toe te passen.
  2. Wil je toch wat meer maatwerk en echt online op vaste momenten les krijgen? Dan is de leergang een hele goede optie. We gaan hierbij echt aan de slag met de vaardigheden van de therapeut en hoe je het als praktijk en team succesvol kunt implementeren.
  3. Daarnaast bieden wij ook nog maatwerkoplossingen, waarbij wij samen met een praktijk aan de slag gaan om e-health onderdeel te laten worden binnen de praktijk op het gewenste niveau. Hierbij kijken wij waar de praktijk wil starten, hoe zij het willen inzetten, welke waarde e-health heeft voor de praktijk en hoe zij het verder willen ontwikkelen.”

Mooie aanbieding voor FysioForum lezers

Op de e-learning praktijk online ontvang je 15% korting op de prijs van €149,- ex BTW als je aanmeldt via FysioForum. De actie is geldig tot 1 maart 2021.

👉 Meld je aan voor de HealthTrain e-learning

“e-Health past helemaal binnen het principe van het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats. Cliënten met zorgvragen met een lage complexiteit kunnen makkelijk thuis behandeld worden. Ook als er wel sprake is van een hogere complexiteit kan e-health goede mogelijkheden bieden om cliënten op afstand te begeleiden. Om e-health zo optimaal mogelijk in te zetten hebben wij ervoor gekozen om met alle 80 therapeuten de e-learning van HealthTrain te volgen. De ervaringen van onze cliënten zijn tot nu toe ontzettend positief. Daarom staat het voor ons vast om hier zeker mee verder te gaan. We hebben doelen gesteld voor 2021 en een e-learning plan opgesteld. We willen dat in april 2021 e-health structureel wordt ingezet binnen al onze praktijklocaties.”
Jan Heutink, mede-eigenaar van Fytac en Fysio Zwolle