Twee fysiotherapeuten brachten hun patiëntenadministratie op orde na een waarschuwing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Tijdens een eerdere controle bleek hier geen of een gebrekkige administratie aanwezig. De praktijken konden hierdoor ook niet aantonen dat zij daadwerkelijk zorg hadden verleend en of deze correct werd gedeclareerd. Een derde al gewaarschuwde fysiotherapeut bleek na controle nog steeds niet over een complete patiëntenadministratie te beschikken.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De twee fysiotherapeuten geven zelf aan ‘hun leven te hebben gebeterd’. De NZa constateert nu dat hun administratie inderdaad voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarmee zijn de controles bij deze twee praktijken definitief afgerond. Bij de derde fysiotherapeut bleek de administratie nog niet op orde. Deze  fysiotherapeut kan vervolgmaatregelen van de NZa verwachten.

Goed registreren en declareren

De controles komen voort uit data-analyses en passen binnen het toezicht door de NZa op de fysiotherapie, waarbij ze regelmatig controlebezoeken brengen aan fysiotherapeuten. Bij de data-analyse zag de NZa dat de gecontroleerde praktijken afweken van het gemiddelde. Met de controles wil de NZa ervoor zorgen dat fysiotherapeuten die hun administratie niet op orde hebben  beter registreren en declareren.

Het  voeren van een goede administratie is erg belangrijk, omdat hierin wordt vastgelegd welke behandeling  is geleverd tegen welke vergoeding. De NZa bekijkt op dit moment samen met het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) welke verbeteracties nodig zijn.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl