VGZ hanteert 'gecorrigeerde' behandelindex. Een nieuw trucje??

Nieuws over fysiotherapie en de fysiotherapeut Forums KNGF Actie VGZ hanteert 'gecorrigeerde' behandelindex. Een nieuw trucje??

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #20639
   Avatar fotoRob Hendriks
   Deelnemer

   Inmiddels kennen we allemaal de behandelindex welke anno 2017 door bijna alle verzekeraars ingezet wordt om praktijken fysiotherapie te toetsen op kwaliteit en doelmatigheid.
   De behandelindex wordt vanaf 2016 ook door KNGF ondersteund en is door de hele beroepsgroep zonder morren geaccepteerd. Net als bij tekenen/ niet tekenen van een contract is er eigenlijk geen andere optie.
   De BI werd tot nu toe berekend door het gemiddeld aantal behandelingen per verzekerde per jaar van de praktijk te delen door het gemiddelde van de zorgverzekeraar (maal 100). Bekend is dat het gemiddelde bij Achmea 12 is en bij VGZ 10 (?).
   Voor deelname aan het KNGF-Plusprogramma is vanaf 2017 als toelatingseis de BI (naar beneden) vastgesteld op 105. Men mag dus nu ietsje boven het gemiddelde zitten.
   Over 2016 heeft VGZ een andere rekenmethode gebruikt. De behandelindex die er als gemiddelde uitrolt wordt nu de ‘ongecorrigeerde’ BI genoemd. Vervolgens wordt dat cijfer ‘gecorrigeerd met de geslachtsindex, zorgzwaarte index, leeftijd index en chronische index. Daaruit rolt dan de ‘gecorrigeerde’ behandelindex die uiteraard in de meeste gevallen veel hoger is…
   In ons geval werd de keurige BI over 2016 van 96 zo ‘gecorrigeerd’ naar 129 (!)…

   Vraag: wordt er hier weer een nieuw trucje uitgehaald om de BI omhoog te krijgen waardoor een lager tarief mag worden uitbetaald??
   Zijn er nog meer collega praktijken die geconfronteerd werden met deze vreemde rekenmethode?
   Wat is de mening van het KNGF over deze nieuwe wiskundige rekenmethode die waarschijnlijk straks door meerdere zorgverzekeraars ingevoerd gaat worden.

  • #20654
   Avatar fotoKNGF
   Deelnemer

   De Behandelindex(BI) wordt inderdaad door steeds meer zorgverzekeraars ingezet in hun contracteerbeleid. Het KNGF had en heeft als standpunt dat de BI uitsluitend als middel voor feedback zou moeten worden ingezet. Het KNGF ondersteunt het gebruik van de BI dus niet. De eis voor het Plus Programma is door Zilveren kruis gesteld. Deelname aan dit programma kan daarom alleen bij een BI < 105.

   Er is in 2016 via leden, KNGF en media veel reuring geweest over de BI. Het KNGF heeft bij zorgverzekeraars aangegeven dat er 1 uniforme behandelindex zou moeten komen, bij voorkeur voor de hele praktijk over alle patiënten die zijn behandeld ongeacht hun zorgverzekeraar. Dit voorkomt de huidige verschillen in uitkomst per verzekeraar, wat de meest gehoorde klacht van onze leden is.
   Zorgverzekeraars hebben nu een uniforme Behandelindex ontwikkeld. Overleg hierover met oa KNGF loopt nog.

   Voor zover ons bekend heeft VGZ geen andere methode toegepast dan vorig jaar. In die methode wordt eerst het “platte” gemiddelde berekend: aantal behandelingen gedeeld door aantal patiënten. Dit wordt de ongecorrigeerde behandelindex genoemd. Om een reëel beeld te kunnen krijgen is een correctie op samenstelling van de behandelde patiëntenpopulatie noodzakelijk: de zogenaamde casemix correctie. Zo wordt bij relatie groot aandeel chronische patiënten naar beneden gecorrigeerd en bij relatief veel acute klachten naar boven. Zo wordt vergeleken met een zo goed mogelijk overeenkomende patientenpopulatie. Dit is op zich correct en geen truc.

   Op praktijkniveau kan de uitkomst echte bij heel bijzondere samenstelling van de patientenpopulatie of kleiner aantal patiënten onterecht nadelig uitpakken. Ook bij een aantal specialisaties pakt de BI nit goed uit. Verschillen kunnen soms heel goed worden verklaard en toegelicht. Hierover zijn wij nog steeds in gesprek met VGZ en andere verzekeraars.

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.