Huisartsen worden gekort en staken en wij?

Nieuws over fysiotherapie en de fysiotherapeut Forums Mededelingen/Feedback Mededelingenforum Huisartsen worden gekort en staken en wij?

Weergave van 17 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #14856
   Avatar fotojdvaan
   Deelnemer

   Hallo,

   De huisartsen worden voor 2012 gekort en gaan staken!! Wat doen wij? Accepteren alle maatregelen die vanaf 2012 in gaan? Waarom kunnen wij niet onze krachten bundelen? Afwachten wat de zorgverzekeraars doen? Slecht plan!! Want deze zullen ook gaan korten op behandelingen fysiotherapie!

   Het is tijd om onze stem te laten horen!!

  • #14857
   Avatar fotoRene Visser
   Deelnemer

   Staken heeft m.i. geen zin. Actievoeren echter wel! De praktijkhouders zullen vooral de dupe worden van een (wilde) staking! Vooral de patiënten met chronische indicaties zullen de bezuinigingen door deze absurde maatregelen van deze zeer rechtse en liberale (lees: zoek het allemaal maar lekker zelf uit) regering gaan merken. Dat er wat moet gebeuren om de stijgende zorgkosten te reduceren lijkt duidelijk, alleen gaat het op deze manier wel erg ten koste van mensen met een laag inkomen: zij kunnen de behandelingen die ze nodig hebben alvorens de vergoeding vanuit de basisverzekering ingaat (20 beh.) niet betalen!
   Ik denk dat we vooral de patiëntenverenigingen moeten mobiliseren dat dit allemaal ECHT NIET KAN. Daarnaast denk ik aan forse ondersteuning vanuit b.v. de cardiologen in Nederland (bijna alle cardiovasculaire behandelingen worden straks alleen vanuit de AV vergoed!)die hun groep patiënten niet meer in de eerste lijnsfysiotherapie terecht ziet komen.
   Of moeten we nu eindelijk met de TOTALE GROEP EERSTELIJNS FYSIOTHERAPEUTEN besluiten GEEN contracten af te sluiten met de zorgverzekeraars? En dat geldt ook voor alle praktijken die de PLUS status hebben en daarmee onlosmakelijk verbonden zijn aan deze machtswellustige groep van zorgverzekeraars. Het is van den zotte dat mensen die gebruik hebben gemaakt van fysiotherapie in dit jaar GEEN UPGRADE naar een hogere AV kunnen krijgen om hun risico te verzekeren (want dan wordt het risico van de zorgverzekeraar te groot)!En dan gaat het KNGF als maatregel/actie een campagne houden om mensen te wijzen op hun AVpolis!! Terwijl een upgrade dus niet mogelijk zal blijken!
   Hopelijk worden de beleidsbepalers van ons KNGF wakker en gaan ze ECHT iets bedenken om onze beroepsgroep te ondersteunen.
   Maar staken zal dus niet hét middel zijn.

  • #14865

   Beste collega’s,

   We hebben al jaren als beroepsgroep een volkomen on-fysiotherapeutische medische diagnsoecodelijst geaccepteerd om te bepalen of een patiënt recht heeft op fysiotherapie uit de basisverzekering.
   Vervolgens heeft dat daar voor fysiotherapie een volumestijging te zien gegeven die absoluut niet verklaarbaar is uit demografische gegevens.
   Daar ga ik dus niet voor staken of aktievoeren.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

  • #14994
   Avatar fotoAndre Stroet
   Deelnemer

   Beste Peter, een beetje ongenuanceerde reactie! De minister klaagt over de kostenstijging fysiotherapie (=basis) terwijl iedereen aan zijn/haar behandelgemiddeldes kan zien dat er minder vaak wordt behandeld per patient. Dan is dus de aanspraak op fysiotherapie uit de basis dus het totale volume gestegen t.l.v. de minister en moet hij gewoon het budget voor de basisfysiotherapie verhogen!
   Mijn “volumestijging” komt ten laste van de AV, dat is een probleem voor de zorgverzekeraars en niet voor de minister!
   Dat neemt niet weg dat “de lijst” wel eens opnieuw geijkt mag worden!
   Andre

  • #15032
   Avatar fotoFrank Conijn
   Deelnemer

   Peter,

   Je stelt impliciet dat de volumestijging niet verklaarbaar is uit de vergrijzing. Heb jij een idee waar wel uit? DTF? Of zijn er nog andere zaken veranderd t.o.v. een paar jaar geleden, die ik over het hoofd zie?

  • #15035

   Beste Astro,

   Al vele jaren staat het totale budget voor de BV zwaar onder druk.
   Beste ‘Astro’,

   Elke niet-voroziene kostenstijging wordt kritisch tegen het licht gehouden, zo ook fysiotherapie.
   Gemiddelden doen er dan niet toe.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

  • #15036

   Beste Frank,

   Vanuit mijn beperkte blikveld zie ik ‘creatief coderen’ en ‘volume-ongelimiteerd gebruik maken van’ als een verklaring.
   Ik zie dit als een onderdeel van de gespletenheid van de fysiotherapie in de eerste lijn.
   Forse marktwerking in de AV’s en voor BV eisen t.a.v. een sociale verzekering.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

  • #15037
   Avatar fotoFrank Conijn
   Deelnemer

   Beste Peter,

   Ik tast zelf helemaal in het duister – zoals je weet heb ik nooit te maken met declareren -, maar ik schrijf af en toe stukken over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg voor Het Financieele Dagblad. En het KNGF stelde het niet te weten, dus ik ga er graag nog even op door met een paar vervolgvragen.

   1. ‘Creatief coderen’ kon vroeger toch ook al? Waarom zou men daar dan nu pas gebruik van maken?
   2. T.a.v. het ‘volume-ongelimiteerd gebruik maken van’: zijn er patiënten waarbij dat vroeger niet kon en nu wel zou kunnen, en kun je een ‘wild guess’ doen t.a.v. het percentage in jouw praktijk?
   3. Is er bij jouw weten onderzoek gedaan naar de invloed van DTF in deze en zo ja, wat was de uitslag daarvan?

   Groet,
   Frank

  • #15072
   Avatar fotoFrank Conijn
   Deelnemer

   Beste Peter,

   Om misverstanden te voorkomen: ik wil met vraag 2 absoluut niet suggereren dat jij je ook schuldig zou maken aan ‘volume-ongelimiteerd gebruik maken van’. We zijn het lang niet altijd eens, maar daar zie ik je niet voor aan. Het gaat mij om een schatting van het percentage patiënten waarmee dat *zou kunnen*, qua aandoening en/of verzekeringsvorm.

   Groet,
   Frank

  • #15074

   Beste Frank,

   Ik denk dat volumina, die niet te verklaren zijn vanuit demografische ziektecijfers, grotendeels te wijten zijn aan vraag en aanbod.
   Jaarlijks meer dan 1000 afgestudeerde fysiotherapeuten en een veel kleiner aantal dat met pensioen gaat.
   Om mij heen zie ik dan ook een flink aantal praktijken in de eerste lijn alleen maar explosief groeien in aantallen medewerkers.
   Dan vraag ik mij af wat die ‘Behoefteraming fysiotherapeuten’ uit 2000 nog waard is.
   Precieze actuele cijfers kan ik overigens nergens vinden.
   Dat geldt ook voor de macrocijfers van de chronische lijst.
   Ik hoorde van een adviserend fysiotherapeut dat half Nederland met een frozen shoulder rondloopt, maar of ik dat geloven moet?

   Al die extra fysiotherapeuten moeten toch ergens hun omzet vandaan halen en dat zal volgens mij voor een deel uit de chronische lijst komen.
   Daar bestaat namelijk alleen deels een beperking van het volume per ziekte aan een tijdsduur.

   Een chronische indicatie via DTF wordt lang niet meer bij alle zorgverzeraars gekoppeld aan een verplichte machtigingsprocedure met een verwijzing van een medicus.
   Wanneer is dan bijvoorbeeld een ‘frozen shoulder’ (chronische lijst) nog een ‘frozen shoulder?

   Onderschat ten slotte niet de populaire medische fitness, de sportschool op kosten van de zorgverzekeraar.

   Kortom: wie marktwerking wil, zal het krijgen, inclusief de a-moraliteit van de markt.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

   p.s.
   Onze praktijk/maatschap is de afgelopen 20 jaar niet gegroeid.
   Ik durf er bijna niet publiekelijk voor uit te komen.

  • #15076
   Avatar fotoRob
   Sleutelbeheerder

   De tijd om actie te kunnen voeren is inmiddels voorbij. We accepteren dus de aanpassingen?
   Ondertussen zijn we ook al weer ver van het onderwerp afgedwaald.


   @Peter
   van der Salm:
   Niet dat onze praktijk representatief moet zijn maar ze is wel behoorlijk gegroeid. We zien steeds meer patiënten maar die behandelen we wel korter.
   Daarnaast bieden we wel fysiofitness maar deze wordt volledig door de cliënt bekostigd en niet door een zorgverzekeraar.

   Macro-cijfers over het gebruik van fysiotherapie zijn er wel, het LiPZ verzamelt deze en publiceert deze.

   En op 14 april 2011 zijn de cijfers van 2006 – 2009 gepubliceerd. In het PDF kun je zien dat het aantal mensen met schoudersyndromen jaarlijks afneemt. In het PDF kun je ook de contactgegevens van Ilse Swinkels vinden. Wellicht heeft ze actuelere gegevens voorhanden.

   Als je meer kunt vinden horen we het graag.

   Groeten,
   Rob van den Dobbelsteen

  • #15092

   Beste Rob,

   Alvorens actie te gaan voeren is het niet verkeerd een probleem goed te analyseren.
   De cijfers waar jij naar verwijst ken ik, doch dat zijn geen erg recente.
   Aanvullend: de laatste peiling van het Nivel over cijfers uit registratie van fysiotherapeuten die ik kan vinden is die van 1 januari 2008.

   Andersom, de argumentatie onder het bezuinigingsadvies fysiotherapie 2012 van het CvZ is al deels onderuit gehaald.
   Misschien gaat het dus simpelweg om afslanking van het fysiotherapie-macrobudget uit de BV om zodoende ruimte te maken voor nieuw te vergoeden verstrekkingen.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

  • #15095
   Avatar fotoRob
   Sleutelbeheerder

   Peter,

   Dat je problemen eerst moet analyseren is natuurlijk logisch.
   Het probleem is echter niet van gister.

   • “We” vonden het blijkbaar prima dat de eerste eigen bijdrage naar 9x, daarna naar 12x en via een voorgestelde 15x uiteindelijk naar 20x gaat. Hier achteraan komt dan nog eens het eigen risico van 220 Euro.
    Het is dus mogelijk dat je met je chronische aandoening bijna 28 behandelingen fysiotherapie betaalt.
   • Lastig is dat je als patiënt pas bekend raakt met deze regel als je er gebruik van moet maken en dit niet mee hebt genomen in de jaarlijkse beoordeling van je polis.
   • Lastig dat de stakeholders er vanuit gingen dat de verzekeraars het gat zouden dichten en vervelend dat dit dus niet gebeurt.
   • Ook onhandig dat veel verzekeraars nog steeds propageren dat de BV 100% fysiotherapie dekt en dat enkel de kleine lettertjes duidelijkheid geven.

   Het moet toch ook anders kunnen? Beroepen die wel in actie kwamen worden inmiddels minder gekort.

   Had je overigens nog contact gehad met het LiPZ?

  • #15097
   Avatar fotofrans vulker
   Deelnemer

   rob en peter,
   op 30-9-2011 is het bericht de wereld ingestuurd dat er door VWS en het KNGF een kostenonderzoek fysiotherapie wordt opgestart om duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de vaker aangehaalde overschrijdingen. eind dit jaar wil men dit afgerond krijgen…. misschien geeft dat de antwoorden waarnaar ook jullie op zoek zijn.
   voorts deel ik de analyse/constateringen van rob volledig. een publiekscampagne zal hier weinig in veranderen.
   het wordt voor beleidmakers binnen het kngf tijd voor een cursus speltheorie en gezondheidszorgeconomie.

  • #15119
   Avatar fotoFrank Conijn
   Deelnemer

   Beste Frans,

   Dank voor de info over het onderzoek van KNGF en VWS. Daar ga ik achteraan. Maar wat is speltheorie?

  • #15120
   Avatar fotofrans vulker
   Deelnemer

   Frank,
   speltheorie is een begrip dat nauw verweven is met kansrekening uit de statistiek. de mens heeft zeer frekwent te maken met keuze”vraagstukken”. bij het maken van een keuze uit twee of meer opties spelen veel factoren een rol. rob noemt er een van, wanneer het gaat om verzekeren:
   “Lastig is dat je als patiënt pas bekend raakt met deze regel als je er gebruik van moet maken en dit niet mee hebt genomen in de jaarlijkse beoordeling van je polis.”
   – voor een onbekend aantal mensen is het woord fysiotherapie een abstract begrip, totdat zij er direct of indirect mee te maken krijgen in verband met een gezondheidsprobleem.
   – voor een onbekend aantal mensen heeft het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften prioriteit boven de inhoud van een aanvullende verzekering.
   – voor een onbekend aantal fysiotherapeuten is het postcodegebied waarin zij werken een factor die meeweegt bij het wel of niet aangaan van een contract met een verzekeraar.
   kennis van de speltheorie kan bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de manier waarop mensen beslissingen nemen, keuzen maken, en daarin worden beinvloed door vaak herkenbare maar soms ook onbekende factoren.
   zo kun je de speltheorie ook gebruiken om een inschatting te (kunnen)maken van de opbrengst van een publiekscampagne zoals “een centje pijn in 2012”.
   ik hoop dat ik hiermee duidelijk genoeg ben.
   frans vulker

  • #15121
   Avatar fotofrans vulker
   Deelnemer

   frank en anderen,
   een informatief artikel is
   speltheorie in beweging
   e.e.c. van damme en a. heertje
   hierin wordt ook uitleg gegeven van het begrip asymmetrische informatie.
   de ene partij weet meer dan de andere, is beter geinformeerd. informatie die gebruikt kan worden in het bepalen van beleid waar de andere partij geconfronteerd wordt.
   voor fysiotherapeuten wellicht herkenbaar in die zin dat zij vaak op een (te)laat moment worden geinformeerd, als zij al worden geinformeerd. op zoek gaan naar de relevante informatie is dan een moeizaam proces, zo niet onmogelijk.

  • #15124
   Avatar fotoFrank Conijn
   Deelnemer

   Duidelijk. Dank.

Weergave van 17 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.