arbeids-ongeschiktheid en pensioengat

Weergave van 2 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #20485
   Avatar fotoFrans
   Deelnemer

   Beste collega’s,
   n.a.v. een artikel in de Volkskrant zijn wij op zoek naar arbeidsongeschikte collega’s met een pensioen-gat.

   Misschien zijn er afgekeurde collega’s aangesloten op dit forum en kent iemand een afgekeurde collega in dezelfde positie als wij.

   Willen jullie dan contact opnemen of op laten nemen met
   Frans Ooms
   f.ooms@ziggo.nl
   mede namens Anja Minheere

  • #20590
   Avatar fotoFrans
   Deelnemer

   Chronisch ziek, afgekeurd en ook nog een pensioengat.

   WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR COLLEGA’S IN HETZELFDE SCHUITJE!

   De politiek heeft besloten de pensioenleeftijd te verhogen en aan te passen aan de gestegen levensverwachting.

   Bij een afgekeurde fysiotherapeut met een AOV stopt de uitkering bij de oude AOW-leeftijd nl 65 jaar; tenzij zelf anders is overeengekomen met de verzekeraar.

   Door de opgetrokken pensioenleeftijd, afhankelijk van je geboortedatum, ontstaat er een pensioen-gat van 65 jaar tot aan je huidige pensioenleeftijd.

   Kortom een periode zonder inkomen uit werk, AOV, AOW en pensioenfonds fysiotherapie. Zelfs de pensioenopbouw bij SPF stopt bij je 65-ste en bouwt niet op tot aan je pensioenleeftijd.

   Dit heeft grote financiële gevolgen voor de afgekeurde fysiotherapeut.

   Wij zoeken dan ook collega’s, die in het zelfde schuitje zitten, om daar eens samen over te brainstormen.

   Anja Minheere/ Frans Ooms en andere collega’s

   reacties graag via:

   email: f.ooms@ziggo.nl

  • #20898
   Avatar fotoFrans
   Deelnemer

   Onderstaande brief is heden o.a. naar het KNGF gestuurd teneinde arbeidsongeschiktheid en pensioengat bij fysio’s onder de aandacht te brengen.
   -Tilburg, 20 november 2017.

   Voorzitter KNGF
   Mevrouw G ter Horst
   Postbus 248
   3800 AE Amersfoort

   Geachte mevrouw ter Horst

   Heden, d.d. 16 november 2017, is opgericht: de
   Fysiotherapeuten Initiatiefgroep Pensioengat (F.I.P.)
   De initiatiefgroep is ontstaan na publicatie in diverse media aangaande problemen, die vrijgevestigde fysiotherapeuten ervaren met de einddatum van hun arbeidsongeschiktheids-verzekering in relatie tot de veranderde wettelijke AOW- en pensioenleeftijd.
   Missie en Visie
   Wat we doen: – Inventariseren in aard en omvang van bovengenoemde problemen, die zijn ontstaan na de wetswijziging van de regering, welke heeft geleid tot een verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Het gaat om de groep fysiotherapeuten, die in het verleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten met een gemaximeerde uitkering tot hun 65e levensjaar. Ten tijde van het afsluiten van deze verzekering hadden zij de keuze niet gekregen deze langer dan hun 65e te laten doorlopen door de toen vigerende wetgeving. – Het informeren van en overleggen met partijen, die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen in deze.
   Waarom een initiatiefgroep: Tot op heden hebben deze partijen naar onze informatie nog geen of onvoldoende stappen gezet voor het vinden van een structurele oplossing. Wij willen samen met de betrokken partijen er voor zorgen, dat voor deze groep een passende oplossing zal worden geboden. Dat kan door de op dit moment afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen af te stemmen qua vorm en inhoud aan de gewijzigde wetgeving of de huidige wetgeving aan te passen. Immers buiten hun eigen schuld en zonder zelf een keuze gehad te hebben voor dit risico wordt deze groep onbedoeld ernstig gedupeerd. Tevens hebben wij tot doel, dat in geval van toekomstige veranderende wetgeving dit probleem niet ook zal gaan ontstaan voor een volgende groep gedupeerden.
   Ons ultieme doel: Voor de beroepsgroep, die met deze problemen nu wordt geconfronteerd of daarmee in de toekomst zal worden geconfronteerd, voldoende maatschappelijke en financiële zekerheid te creëren.

   Fysiotherapie Initiatiefgroep Pensioengat F.I.P.
   Anja Minheere, Frans Ooms, Gerard Toet en anderen
   nieuw email-adres: fysiopensioengat@gmail.com
   volg ons op: facebook, Twitter en linkedin
   I.a.a.: Minister van SZW, Min van Financiën, leden Vaste Kamercommissie SZW, S.E.R. Voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.) . Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (S.P.F.). Deelnemersvereniging Pensioenfonds Fysiotherapeuten (D.P.F.). Verbond van Verzekeraars en De Nederlandse Bank DNB Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars: Aegon, Amersfoortse, Reaal, Movir, Interpolis, Goudse. Vereniging Van Artsen Automobilisten (V.V.A.A.) FNV, CNV, ZZP Nederland
   ———————————————————————

Weergave van 2 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.