Databank Kwaliefy als toets kwaliteit fysiotherapeut groot fiasco

128

Een landelijke databank die inzicht moet geven in kwaliteit van fysiotherapeuten dreigt uit te lopen op een flop. Door rammelende software kan de zorg in praktijken niet met elkaar vergeleken worden. Een van de belangrijkste initiatiefnemers, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), is inmiddels uit het project gestapt dat in de opstartfase al een kleine anderhalf miljoen euro aan belastinggeld heeft gekost.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Het project Kwaliteitsindicatoren Eerstelijns Fysiotherapie (Kwaliefy) is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Koninklijke Nederlandse Gemeenschap voor Fysiotherapeuten (KNGF) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgezet om de kwaliteit van de zorg transparanter te maken. Patiënten kunnen zo makkelijk achterhalen welke fysiotherapeut goede en welke mindere zorg levert. Verzekeraars kunnen daarnaast op basis van de resultaten zorg inkopen bij behandelaars.

Nu blijkt echter dat het vergelijkingssysteem niet werkt. Het probleem zit in de software. In Nederland wordt gewerkt met ongeveer vijftien verschillende softwareprogramma’s om de patiëntendossiers bij te houden. Deze systemen staan los van elkaar, waardoor onderlinge vergelijking niet mogelijk is. Zonder een juiste oplossing aan te dragen, is in april een meting van start gegaan. De resultaten blijken nu nutteloos.

Zorgverzekeraars Nederland heeft zich uit onvrede teruggetrokken: „Wij stoppen ermee, omdat de belangrijkste indicatoren niet werken. Zo kunnen we de resultaten van behandelingen niet vergelijken. Het traject heeft in zijn algemeenheid niet gebracht wat het zou moeten”, aldus een woordvoerder van ZN. „Er is veel energie en geld ingestoken, maar er komt weinig uit. Het duurt bovendien allemaal veel te lang. Individuele zorgverzekeraars mogen nu kijken wat ze ermee willen doen.”

Volgens een van de softwareontwikkelaars is het Kwaliefy-project over: „Als ZN het Kwaliefy-traject in 2012 niet financiert, is het ten dode opgeschreven. De data die uit de 2011-meting zijn gekomen, is wederom onbetrouwbaar. De aangeleverde technische specificatie bleek onvoldoende om de data éénvormig uit de verschillende softwaresystemen te halen. Na eerder mislukte pogingen is het afwachten wie er nog geld wil instoppen”, aldus Jim Easton van Monitored Rehab Systems. Het ministerie van VWS heeft aangegeven vanaf 2012 geen subsidie meer te verstrekken. Het is van mening dat de andere partijen de doorontwikkeling van het project gezamenlijk moeten financieren. In een reactie laat het ministerie weten dat het de verwachting heeft dat het project gewoon doorgang zal vinden. Ook de KNGF spreekt die hoop uit: „Alhoewel Zorgverzekeraars Nederland niet bereid is om de verdere ontwikkeling te financieren”, aldus een woordvoerster.

Door Frank Kromer
Verslaggever Telegraaf

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

34 REACTIES

 1. Kwaliteitsindicatoren: onderwerp van het gesprek

  De kwaliteitsindicatoren zijn wederom het onderwerp van gesprek. VWS stopt met de financiering van de indicatoren als ruim van te voren aangekondigd en de meeste zorgverzekeraars zeggen op dit moment niet financieel te willen bijdragen aan de indicatoren. Dat zou betekenen dat we zelf de kosten van het project moeten betalen. Daarnaast geven zorgverzekeraars nu al aan hun eigen kwaliteitssystemen te blijven hanteren. Dat lijkt me geen wenselijke situatie, om maar eens een understatement te gebruiken.

  Lees verder op het weblog van Henri Kiers

  • Ida Wakely @De Stimulus • Rob, waarom zou je een alternatief voor Kwaliefy/de indicatoren willen? Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat er zonder Kwaliefy van de vrije prijzen afgestapt zal gaan worden. De verzekeraars hebben de kosten voor fysiotherapie al vrijwel volledig in de hand door in de contracten (gedifferentieerde) tarieven af te spreken (ben benieuwd hoe ze dit met de vrije tandartstarieven gaan aanpakken, ik geloof nooit dat die zich en masse zullen laten vastleggen in contractafspraken met verzekeraars. Daar valt wellicht nog ’n les te leren voor ons). En ze zijn toch allang bezig met eigen kwaliteitseisen met alle topzorg, pluspraktijk, HKZ eisen, audits en wat dies meer zij? Kwaliefy is hopelijk zo snel mogelijk een gepasseerd station en dan kunnen we mooi een discussielijntje starten over Kwaliteit en of dat door wie met welk doel gemeten moet gaan worden…..

  • Afgelopen begin november de uitslag gekregen van kwalify hoe onze praktijk beoordeeld wordt. Wat een fiasco wij hebben de vragen beantwoord en krijgen dan te horen dat we onder het landelijk gemiddelde scoren . als je dan gaat lezen dat sommige praktijken 100% scoren (die zijn dus niet eerlijk geweest in het beantwoorden van vragen) waar blijf je dan als eerlijke fysiotherapeut die zijn best doet?? Mijn inziens zijn er teveel variabelen die je als (on)eerlijke fysio zelf kunt beinvloeden. Toch beter om het systeem van fysiomanager te gebruiken door een onafhankelijke beoordeling door pt te laten verrichten na de behandeling. rik van keulen

 2. Zo langzamerhand begint toch wel duidelijk te worden dat het beleid van het KNGF-bestuur van de afgelopen jaren een zeer onzekere toekomst heeft opgeleverd. Om het maar eens vriendelijk uit te drukken.

 3. Zoals op een andere discussieplek al opgemerkt is zijn voor mij onverklaarbare redenen bij ons maar erg weinig dossiers in aanmerking voor verzending gekomen hoewel ze volgens een handmatige query wel verzonden hadden moeten worden.
  Ik ga me er maar niet meer druk over maken en ik hoop dat voldoende mensen ook vinden dat we deze geldverslindende methode niet meer via het KNGF gaan financieren. We kunnen ons geld wel beter inzetten.
  Deze berichtgeving in de krant is denk nog schadelijker dan alle slechte scores bij elkaar.
  Voor ons geen kwalify meer

 4. Preferred Care heeft meermalen aan het KNGF en de verschillende zorgverzekeraars laten weten dat het systeem van Kwaliefy niet valide is en ook niet kon worden. In 2009-2010 kon dat niet door de selectie van dossiers die werd ingevoerd via de portal, in 2011 doordat de software van waaruit informatie moet worden aangeleverd divers is en niet in staat is inhoudelijk valide informatie aan te leveren. Hetzelfde geldt voor de cliënttevredenheid: daarbij maakt het groot verschil of je een aantal geselecteerde mensen (bijv. van wie je verwacht dat ze tevreden zullen zijn) een vragenlijst meegeeft, of dat je systematisch iedereen bij wie de behandeling is afgerond een tevredenheidslijst toezendt, zoals bijv. via Qualizorg.
  Via mijn lidmaatschap van de Wetenschappelijke Raad van de KNGF heb ik deze punten herhaaldelijk aangekaart. Nu het project definitief lijkt te zijn vastgelopen, stel ik vast dat de branche met lege handen staat. Er is geen referentiesysteem voor kwaliteit.
  Preferred Care ontwikkelt een kwaliteitssysteem én implementeert die in de aangesloten praktijken. Dit systeem is gebaseerd op (inhoudelijk) hoogwaardige input (o.a. evidence based protocollen), throughput (ondersteuning administratie, registratie en software) en output (feedback info, managementinfo en outcome). De output is gebaseerd op een gezamenlijke database, die we met drie samenwerkingspartners ontwikkelen. Door de verdergaande EPD ontwikkeling en aansluiting van deze EPD’s op de database wordt het mogelijk om via steekproefsgewijze beoordeling van gegevens informatie te leveren over een deel van de kwaliteitsindicatoren die landelijk zijn vastgesteld. Ons inziens zullen daar nog geruime tijd gekwalificeerde beoordelaars voor nodig zijn, maar het systeem biedt wel de mogelijkheid om online én aselect gegevens te beoordelen en zodoende een representatief beeld te verkrijgen van een praktijk en daarin werkzame fysiotherapeuten. Aangevuld met cliënttevredenheidsdata biedt dat perspectief op een alternatief voor Kwaliefy, dat op relatief korte termijn operationeel kan zijn. Wellicht in het begin alleen voor een voorlopergroep van Plus- of Topzorg praktijken, maar op termijn in principe voor alle praktijken. Een deel van de resultaten uit het verleden (kwaliteitsindicatoren, CQI) kunnen zeer goed toegepast worden in de context van dit nieuwe systeem, zodat niet alle ontwikkeling voor niets is geweest. Wij zullen met zorgverzekeraars in gesprek gaan over dit mogelijke alternatief voor het nu mislukte Kwaliefy project. Heb je interesse om als praktijk aan het kwaliteitssysteem mee te doen, meld je dan bij ons aan.

 5. Op 25 december 2009 schreef ik http://bit.ly/vwviwm ;
  “Daarnaast gebruikt de zorgverzekeraar op oneigenlijke wijze het kwaliteitssysteem, dat de beroepsgroep in ontwikkeling heeft om transparante fysiotherapeutischezorg te onderzoeken. “MENZIS misbruikt
  dit systeem voor het contracteren en gaat hiermee op de stoel van de fysiotherapeut zitten door de “onderscheidingen ” van brons, zilver en goud uit te delen. Die indeling is nergens op gebaseerd”, aldus Van Mourik.”
  De discussie met de Menzis ging twee jaar geleden om een oneerlijk verschil waarbij collega’s met “korte” behandelingen er altijd beter uitkomen dan de collega’s, die chronische patiënten behandelen. De fysiotherapeut in de geriatrie versus de orofaciaal therapeut is een ongelijke strijd. Nu ben ik gepassioneerd voor beide onderdelen dus gemiddeld kom ik gunstig uit. Maar Het systeem vergelijkt appelen met peren. Vorig jaar kon ik 30 mensen motiveren om de uitgebreide patiëntenvragenlijst in te vullen. Alle lijsten waren GROEN. Dit jaar heb ik 65 (vijf en zestig) lijsten uitgedeeld en hebben uiteindelijk 15 mensen een respons gegeven. Weer alles GROEN.
  Het maakt dus niet zoveel uit hoeveel mensen je in behandeling hebt. Ook het systeem dat dat controleert is ondergeschikt aan de kwaliteit van zorg (ook dat van Preferred Care ;) ) Want ondanks dat mijn cijfers voor de patiënt groen uitslaan, slaan ze voor een zorgverzekeraar rood uit. Immers ik lever zorg en dat kost geld. Minder voor de kaak-patiënt , maar kortdurend VEEL voor bijvoorbeeld de goede zorg die ook veel collega’s besteden aan ALS – patiënten. Weinig kosten voor de snelle sport-fysiotherapeut en veel kosten voor de oedeemtherapeut zoals Ariane de Wilde. Snel wordt geholpen – preventie en langzaam (chronisch) wordt gestraft zoals de RA-groep.
  Eerlijk of niet – KWALIEFY heeft in ieder geval aangetoond dat er therapeuten laag – gemiddeld – bovenmatig hebben behandeld. Dit zegt echter totaal niets als je de Quality of Life niet in je onderzoek hebt meegenomen.
  Groet,
  Hans van Mourik

 6. Gisteren(24.11) op de ALV zuid-oost. Ik geloof 26 aanwezigen van de ruim 1800 die onze regio telt. In de laatste 10 tot 15 minuten kwam nog even het hele jaarplan 2012 van het KNGF aan bod. Door handophouden werd de stemming gepeild voor oproepen tot niet tekenen tot 30 november van contracten met beheers-audits. Ik merkte hierbij op dat bij zo een lage opkomst dit toch geen goede meting van de stemming van de leden kon zijn en opperde waarom het KNGF niet vaker een rondvraag over belangrijke zaken organiseert over het internet. Ja, volgende keer misschien, was een idee…Het KNGF suggereert dat de mening van
  deze paar leden beslissend is in hun KNGF communicatie van deze week…
  Dan een korte toespraak pro kwaliteitsindicatoren en hieruit de motivatie dat het KNGF hier alleen mee door zal gaan en zal moeten gaan om iets tegenover de kwaliteitseisen van de verzekeraars te kunnen stellen. Door het zwijgen van de aanwezigen werd even snel aangenomen dat hiermee het hele jaarplan en dus ook dit de instemming had van de regio-zuid-oost. Snel naar huis.
  Ik was wederom verbluft. Ik ben sinds 4 jaar weer lid maar nu pas begin ik te begrijpen hoe de democratie(?)van het KNGF werkt. Dat is geen ledenbehartiging. Na meerdere apellen onbeantwoorde of standaardbeantwoorde mails is mij duidelijk: Men zit niet op mijn mening en ideeën te wachten. Het monstrum KNGF dient volgens mij in de eerste plaats zijn eigen belang: het in stand houden van zichzelf als instantie. Werkverschaffing voor bestuurders en faciliterend personeel. Ik zwicht voor de macht en realiseer me dat ik niets zal kunnen veranderen. Ik wil ook niet meer wachten of er nog iets veranderd met de nieuwe voorzitter. Ik geef privé nooit geld uit aan iets waar ik niet tevreden over ben en al helemaal niet bij herhaling. Het is genoeg en eigenlijk al veel teveel. Ik ga opzeggen.

  Groet,

  Koen Overdijk

  • Even off topic. Maar 26 aanwezigen bij de RLV? Als we enigszins iets willen bereiken zullen we toch met meer mensen een front moeten vormen. Morgen verwacht ik bij de RLV van het RGF Twente en IJsselzoom toch minimaal 100 man. De voorgaande vergaderingen over het contracteren en beleid richting de zorgverzekeraars trokken toch altijd 100+ personen. Mogelijk dat de bijdrage van Henk Jansen tijdens de bijeenkomsten hieraan bijdraagt ;-)

 7. Laat ik voorop stellen dat ik er niet op tegen ben om als beroeps groep een systeem als Kwaliefy op te zetten, dit om tegen gas te kunnen geven aan de zorgverzekeraars en hun streven naar macht.
  Oud minister Hoogervorst heeft er voor gezorgd dat de zorg een markt is geworden, tenminste dat zegt de politiek. Maar een markt is geen markt wanneer 1 partij de “regie” heeft.
  Met het invoeren van Kwaliefy en het mislukken daarvan is het KNGF maar een ding te verwijten en dat is de timing. In het voorjaar was al vanuit het werkveld te merken dat er veel, heel veel problemen waren met de invoering zowel bij de therapeut als bij de software leveranciers. Ik heb tijdens de RGF vergadering in Holten al aan de KNGF medewerkers meegegeven dat deze actie zou mislukken en dat invoering van een zo grote verandering minimaal 2 a 3 jaar nodig is. Maar ondanks dit advies en dankzij de slechte communicatie die het KNGF met zijn achterban heeft is nu Kwaliefy een fiasco geworden. Het KNGF had de tijd moeten nemen voor de invoering en niet zijn hand overspelen door te bluffen dat het in 2011 wel zou lukken. Gevolg, nu wordt het KNGF door zijn opponenten aan de kant gezet omdat ze niet waar hebben gemaakt wat ze beloofden. KNGF dom, dom ,dom. Mijn advies aan het KNGF , lees eens Machiavelli’s “ Il Principe”. Want de ZV heeft de macht en als je aan de macht wil tornen zal dat heel anders moeten gebeuren.

  Nu Kwaliefy gefaald heeft moet het KNGF er een streep onderzetten, erkennen dat het niet werkt en een nieuwe weg inslaan. Het trekken aan een dood paard is zonde van de tijd en geld. Het KNGF zal zeggen dat Kwaliefy op oneigenlijke gronden is afgeschoten, misschien waar maar vanaf nu is Kwaliefy een negatief belast word. Ja ik weet dat er een paar heilige huisjes binnen het KNGF zullen moeten sneuvelen, maar dat is dan maar zo. Dat kwaliteit bij de beroepsgroep hoort is duidelijk en om die kwaliteit weer binnen boord te halen ( Op dit moment bepaald de ZV de kwaliteit helaas ) moeten we stoppen het braafste kindje uit de klas te zijn.
  Hoe kunnen we het tij keren? Hieronder twee uitvoerbare mogelijkheden die WEL werken.

  Plan 1
  De zorgverzekeraar heeft de macht , tenminste dat denkt de verzekeraar en wij als fysiotherapeuten zijn zo dom om in dat denken mee te gaan. Beste lezer een oude handelswaarheid is dat diegene die de klant heeft de macht heeft. En wij als zorgaanbieders hebben die macht. Wij zijn het die iedere dag met de klant van de ZV aan het werk zijn, wij zijn eigenlijk de etalage van de ZV. DUS WIJ HEBBEN DE MACHT, alleen we hebben niet het lef om hem te gebruiken. ( Of zijn we te blind om het te zien.)
  Wij kunnen door ons contact met de klant de meningen van ZV klanten sturen en ombuigen. Wij kunnen door gebruik te maken van onze invloed op de klant het contracteren van de ZV beïnvloeden, want als je de etalage van een bepaalde ZV dicht doet verkoopt die ZV geen polissen meer. Concreet gezegd zorg ervoor dat je de klant naar die ZV stuurt welke goede zorg biedt en die ons vakgebied fatsoenlijk bejegend, dus met een fatsoenlijk restitutiebeleid , zonder beheersaudits en die onbeperkte fysiotherapie vergoed……
  Stop met klanten waarschuwen dat of ze wel voldoende zorg ingekocht hebben wordt directief en zeg met naam en toenaam wat de klant moet doen en niet doen. In Twente ga ik de aftrap hier voor geven. Op korte termijn ga ik advertenties plaatsen in dag en weekbladen waarin ik duidelijk stelling neem welke polissen de klant wel en niet moet nemen.

  Plan 2
  Het onzalige idée van het KNGF om polissen van “foute” ZV niet te tekenen is zo wie zo tot falen gedoemd. Hoe kan een zorgverlener van een preferente zorgverzekeraar nu het lef hebben om niet te tekenen. Bij een restitutie tarief van 60 tot 80% van het laagste gecontacteerde zitting tarief is niet tekenen gelijk economische zelfmoord. Wat we wel kunnen doen is om “foute” zv contracten niet te tekenen wanneer ze minder dan 20% de omzet binnen jou praktijk genereren. Wanneer we dat zouden doen zouden we ZV in delen van het land waar ze slecht vertegenwoordigt zijn in de problemen brengen omdat ze voldoende zorg in moeten kopen ivm met de zorgplicht. Op dat moment creëer je in die delen een schaarste markt en dan kan er vaak veel meer. ( Let maar op wat het vrij laten van de tarieven in de tandheelkunde gaat doen, daar gaan de tarieven stijgen omdat het een schaarste markt is.)

  Hierboven geef ik al twee mogelijkheden aan waardoor wij als fysiotherapeut de macht weer naar ons zelf toe kunnen halen. Hou op om als een mopperend schoothondje achter het KNGF aan te lopen. Bepaal je eigen koers en eigen toekomst en verschuil je niet achter een falend KNGF , dat is voor mij te gemakkelijk. Het beleid van het KNGF is mede falend omdat wij als beroepsgroep niet als 1 groep achter het KNGF staan naar buiten toe. Dit doen de tandartsen ook

  Hou Twente de komende twee jaren in de gaten want ook ik weet dat je macht niet verandert in 1 jaar……

  Mvg
  Henk Jansen

 8. Beste collega’s,

  Zorgverzekeraars zijn uitermate terughoudend om selectief ziekenhuiszorg in te kopen omdat meteen de dreiging ontstaat dat de verzekerde wegloopt naar een andere zorgverzekeraar/concurrent met de opmerking dat zijn zorgverzekeraar ‘niet op de stoel van de dokter mag zitten’.
  Om die reden gebeurt zo’n medische selectieve inkoop nog slechts schoorvoetend en dan nog nadrukkelijk met de verdediging dat zorgverzekeraars dat doen op basis van wat de beroepsgroep zelf nadrukkelijk kwaliteit noemt.
  Denk hierbij bij voorbeeld aan het selectief inkopen van chirurgische borstkankerzorg.

  Vanuit een superieure machtpositie zet een aantal zorgverzekeraars een opzet van kwaliteit van de beroepsgroep fysiotherapie opzij (Kwaliefy) en meent dat ze zelf wel weten wat kwaliteit fysiotherapie is (audits).
  Dat zorgverzekeraars vanwege onvolkomen techniek niet meer met de verdere ontwikkeling van Kwaliefy mee willen doen is dus slechts een schaamlap.
  Dit alles constateren is één.

  Maar wat moeten we doen?

  Als de sodemieter zorgen dat Kwaliefy de komende jaren verder ontwikkeld wordt, want als je te weinig hebt, blijft de tegenpartij sowieso op jouw kwaliteitsstoel zitten.

  Ten tweede moeten we nu al weigeren dat zorgverzekeraars met eigen audits op onze stoel gaan of blijven zitten.
  Dat kan alleen via het overeenkomstenbeleid.
  Afspraken rond prijzen vallen onder de Wet Mededinging en zijn verboden.
  Samenwerking in verzet op grond van de inhoud van een overeenkomst lijkt wel toegestaan.
  Om die reden peilt ons KNGF onder haar leden hoe groot de animo is om vooralsnog geen enkele overeenkomst met een audit te tekenen.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 9. Ik ben het met Henk eens. Er zitten teveel fouten in de kwalifieopzet, maar deze is er destijds op dezelfde wijze tijdens onze RLV doorgeduwd. Het was al een besloten zaak en de aanwezigen wilde al snel alleen nog maar weten hoeveel tijd het dan wel zou kosten.
  Op een slecht fundament van een gammel huis moet je niet nog een verdieping gaan bouwen. Dus nu te gaan zeggen dat we langzaam een slecht systeem naar meer outcome data moeten ombouwen (Henri Kiers) lijkt me geen goed idee. (heb ik hem ook geschreven trouwens, weer geen reactie gehad) Het argument dat we allemaal zo goed zijn omdatiedereen in gelijke mate hoog scoort, is ook een uiterst zwak argument voor de ZV. Deze wil juist onderscheid. Door vooral op dossierniveau te kijken en zelf je beste patiënten voor de bevraging te selecteren krijg je geen onderscheid. Op de RLV werd trouwens gezegd dat het toch een goed project was geweest omdat er nu veel meer praktijken een EPD hadden. Ja, hoe krijg je de fysiotherapeut toch waar je hem hebben wil?
  In de cure vind ik Outcome data vergelijken het beste, want wat mij betreft draait de cure-fysiotherapie om de patiënt en geloof me die wil geen prachtig praktijkgebouw, vrije parkeerplaatsen, behandeling s’avonds, geen leesmap en geen koffie, die wil in de 1e plaats resultaat en natuurlijk blijvend resultaat. En dan natuurlijk het liefst zonder veel te hoeven bij te betalen. De rest is geen kwaliteit maar service. Voor de recidievenmeting moet je outcome herhaald meten om zo ook de lange termijn effecten van de therapie mee te beoordelen. Zo gezien komt het dan niet op een paar behandelingen meer. Het probleem met outcome is dat je vergelijkbare patiëntengroepen moet hebben. Zaken als chroniciteit van de aandoening, aantal mislukte andere therapieën en mogelijk ook culturele achtergrond, beheersing van de Nederlandse Taal, opleidingsniveau en werkstatus, kunnen je resultaten negatief beïnvloeden als je hier duidelijk meer als een andere praktijk mee te maken hebt.
  Verder moet je ook bij de patiënten meten zonder inmenging van belanghebbenden Dus zonder ons en zonder de verzekeraar, maar door een onafhankelijk bureau. Als de meest succesvolle praktijken dan nader worden onderzocht op eigenschappen wat hun behandeling zo succesvol maakt, kan daaruit een scholing ontstaan zodat iedereen hiervan kan profiteren evenals van de verhoogde betaling voor deze betere resultaten. Het zou overigens best wel eens in de praktijk kunnen blijken dat zo een praktijk niet volgens de richtlijnen (verslaglegging en behandeling) werkt….

  Enne Henk, welke verzekeraars ga je aanbevelen? Mag je namen noemen, en ook waarschuwen voor verslechtering van bijvoorbeeld VGZ? Ik denk dat DITO en ONVZ de beste zijn in restitutie? Na overleg met mensen van de site Independer.nl willen die volgend jaar proberen betere informatie te bieden over vergoedingen van niet gecontracteerde fysiotherapie. Belachelijk dat de verzekeraars zich mogen verschuilen achter niet transparante informatie zoals 80% van het markconforme tarief of 60% van het laagst gecontracteerde tarief. Laten ze bedragen noemen, moeten wij ook in onze prijslijst.

  Ik had al ook zo het idee om de patiënten via advertenties te informeren, Goed initiatief!

  Groet,

  Koen.

 10. “Door vooral op dossierniveau te kijken en zelf je beste patiënten voor de bevraging te selecteren krijg je geen onderscheid.”

  Houd de discussie zuiver. Dit was 2010.
  In 2011 is er ad random geselecteerd uit de elektronische dossiers.

 11. Beste Rob, Ik neem zelf niet deel, dus het kan zijn dat ik iets gemist heb, maar ik haal mijn informatie uit de folder van het KNGF 2011. (http://www.fysionet.nl/kennisplein/organisatie-bedrijfsvoering-en-pz/kwaliteitsindicatoren/pdfweblees_2011-03_kngf_kwaliteitsindicatoren.pdf) daarin staat toch letterlijk (onder de kop: Voor het aanleveren van de gegevens kunt u uitgaan van de volgende tijdsinvestering:):

  “‘Patiëntervaringen’: circa 25 ingevulde vragenlijsten per fysiotherapeut door patiënten die uitbehandeld zijn, of langdurige zorg behoeven en die een tussentijdse evaluatie hebben gehad. Om het richtgetal van 25 vragenlijsten te halen moet u ongeveer 50 patiënten benaderen voor deelname. Tijdsinvestering circa 1 uur”

  Dus ikke niet begrijpe waarom ikke niet zuiver?

  En overigens: voor de volgens mij niet tot onderscheid leidende informatie over de verslaglegging uit de behandeldossiers is dit niet ad random, maar zoals het er staat ALLE dossiers: ” ‘Fysiotherapeutisch handelen’: De contactpersoon van de praktijk stuurt gegevens
  van alle afgeronde behandelingen van alle fysiotherapeuten aan het eind van de meetperiode door (15–30 minuten). In principe hoeven fysiotherapeuten (behalve het ‘normale’ invullen van het EPD) niets te doen. De benodigde tijd voor het versturen is afhankelijk van de grootte van het bestand en het moment van aanleveren;”

  Naast het feit dat de cijfers door de verschillende software niet te vergelijken schijnt te zijn, zal ook reparatie van dit effect nog niet tot genoeg zichtbaar onderscheid in kwaliteit leiden. De inkoper van CZ zei mij voor de invoering al, dat ze vooralsnog meededen maar hij al niet geloofde dat de kwaliteitsindicatoren als bruikbaar middel voor de inkoop zou kunnen dienen. We kunnen dan wel zeggen we zijn allemaal goed, (zoals onze voorzitter van het RGF), maar de ZV’s wil selectief korten om de kostenstijging in de fysiotherapie te dempen. Daarbij gaat dat het makkelijkst door te zeggen dat ze dit selectief doen om de kwaliteit te bevorderen. Verkoopt zich ook goed naar de klant. Daarbij voelen ze zich gesteund door de Minister. Een schijnargument als je geen goed kwaliteitsmeetinstrument hebt. Vandaar dat uit het zicht van de ZV’s zo een grof middel als beheersaudits legitiem is. Ook de rechter vind dit legitiem als je er in je contract voor hebt getekend. ( zie de rechteruitspraak bij: “fysiotherapeute daagt zilveren kruis voor de rechter”, elders hier.)

  Heeft het KNGF ooit wel eens gedefinieerd wat goede kwaliteit fysiotherapie is? Wat is kwaliteit in de cure, wat is kwaliteit in de care? Hoe kan je dat het zuiverst meten? Wat is daarvoor het beste meetinstrument? Hoe verzamelen we betrouwbaar vergelijkbare data, zonder inbreng van de belanghebbenden? Daar is destijds allemaal aan voorbij gegaan. Vandaar dit onvermijdelijke fiasco.

 12. Beste Koen,

  Er gingen 5 indicatoren over etalage-informatie. Dat is niet je dossier, maar een lijst die eenmalig werd ingevuld. Hier is niets misgegaan.

  De 25 vragenlijsten gaan over de 10 indicatoren die patiëntervaring beschrijven. Dat is ook niet je dossier. Hier is ook niets misgegaan. Wat sommige collegae misschien wel gedaan hebben is de lijsten alleen laten invullen door patiënten waarvan ze een positieve reactie verwachten. Dat is het nadeel van een lijst zelf uitdelen.

  Dat nadeel was er niet bij de random extractie van de 5 kwaliteitsindicatoren over fysiotherapeutisch handelen uit digitale dossiers. Dat kon namelijk elk dossier betreffen. De contactpersoon gaat echter over het moment van versturen door “op de knop drukken”. De indicatoren werden dus niet op een willekeurig moment uit de patiëntenadministratie getrokken.

  Bij deze vijf kwaliteitsindicatoren is het wel misgegaan. Twee ervan waren namelijk niet landelijk te benchmarken tussen de verschillende EPD’s. Wel onderling bij het gebruik van dezelfde EPD’s. Je kan dus bijvoorbeeld wel alle fysiotherapeuten met intramed op deze twee indicatoren vergelijken, maar niet landelijk alle fysiotherapeuten.
  Dit is een fout die niet gemaakt had mogen worden.

  Wat je over de zorgverzekeraars zegt klopt natuurlijk. Die willen beheersen, macht, bezuinigen, winst maken en schade (lees behandelingen) beperken. Ze grijpen het niet landelijk kunnen vergelijken van twee indicatoren aan om uit Kwaliefy te stappen. Da’s een lekker makkelijk argument voor hen en had me niet verbaasd dat als de twee indicatoren wel te vergelijken waren, ze iets anders hadden verzonnen om eronderuit te komen.

  Van alle “kwaliteitsindicatoren”, zoals het behandelgemiddelde, die zorgverzekeraars ons opdringen, weten we zeker dat ze niets zeggen over kwaliteit.
  Van de vijf indicatoren over fysiotherapeutisch handelen van Kwaliefy weet je in ieder geval dat als je ze kunt aanleveren je je klinisch redeneren in je dossier hebt geëxpliciteerd. Ik heb van enkele collegae in het veld, onder andere op onze RLV, gehoord dat dat hun kwaliteit in hun ogen heeft verbeterd.

  Tot slot: Kwaliefy in 2011 beschrijft procesindicatoren. Niet kwaliteit, maar data over processen die een indicatie geven dat je best weleens kwaliteit zou kunnen leveren.
  Waar we, nog steeds wat mij betreft, heen moeten is kwaliteitsindicatoren (indicatoren!) bepalen op basis van uitkomstmaten. Dat kan uit het dossier, maar misschien moeten we als fysiotherapeuten of als beroepsgroep elkaar wel visiteren.
  Ik heb jou ook zat zien roepen dat je afgerekend wilt worden op je resultaten. Op de één of andere manier lijk je daar nu tegen te zijn met het verwerpen van het voorstel van Henri Kiers. Ik ben benieuwd naar je inhoudelijk motivatie daarover.

 13. Hoi Rob,
  De fout is gemaakt een systeem in te voeren wat niet gereed was. Het experiment van kwaliteitsindicatoren of nu procesindicatoren, voorwaarde om het experiment met vrije prijzen definitief te maken is een fars. Iedereen weet dat er geen vrije tarieven zijn. Je kunt idd geen contract aangaan en 80 euro vragen. Je moet echter alleen op een eiland werken om dat te kunnen vragen. Alle zorgverzekeraars bepalen hoe de prijs is voor alle beweegactiviteiten, een euro omhoog of omlaag voor audits of mee laten bepalen hoe je de patiënt in zo’n kort mogelijke tijd de deur uit schopt. Vervolgens zegt men met een vriendelijk gezicht dat er een 10 wordt gegeven voor het parkeerterrein, de informatie en de koffie. Het gaat niet om QOL van de patiënt het gaat kom KWAN van de zorgverzekeraar. Een ALS-patiënt kun je niet meten met een CMD patiënt. Een sportblessure met niet met borstgeamputeerde die door een oedeemtherapeut wordt behandeld.
  Ik zie al collega’s die patiënten met RA weigeren dit doen overigens zorgverzekeraars ook al. Zo ver zijn wij in Nederland gezakt dat we bepaalde bevolkingsgroepen niet meer behandelen om dat we bang zijn een slechte audit te krijgen of punten verliezen.
  Prachtig verhaal van het KNGF. Maar zorg nu eerst eens voordat je het in gaat voeren dat het een solide meetinstrument is. Als je een medicijn in gaat voeren moet je er 10 jaar over doe om het geregistreerd te krijgen. Fysiotherapeuten gaat een avontuur aan zonder te weten wat ze meten. “Meten is weten, maar weet wel wat je meet”.
  Zoals het nu is is het aardig wat gebakken lucht in de strijd om vrije tarieven te krijgen.
  Met vriendelijke groet,
  Hans van Mourik

 14. Als buitenstaander zou ik in de interne discussie van fysiotherapeuten over Kwaliefy de indruk krijgen dat het hier om een uiterst slecht presterende beroepsgroep gaat.
  In plaats van een beroepsgroep die trots is op haar kwaliteit, wordt geroepen om een snel beschikbaar en zeer diepgaand kwaliteitsbeoordelingssysteem.
  We praten hier over een systeem, transparantie en omvang, die zijn weerga in de gezondheidszorg nog niet kent.
  Dan moeten er wel heel veel rotte appels in de mand zitten als de ontwikkeling van Kwaliefy nog niet snel en diepgaand genoeg gaat.
  Zijn fysiotherapeuten wel een collectief?
  Is het altijd die andere collega die het slecht doet en is het die collega die dat omgekeerd ook van jou vindt?
  Kunnen ze op die manier samen wel trots zijn op hun beroep?
  Kan die beroepsgroep collectief verontwaardigd zijn als andere machten hen negatief wegzet?
  Kan die beroepsgroep collectief zeggen: ‘en nu is het genoeg!’?

 15. Rob schreef: “Waar we, nog steeds wat mij betreft, heen moeten is kwaliteitsindicatoren (indicatoren!) bepalen op basis van uitkomstmaten. Dat kan uit het dossier, maar misschien moeten we als fysiotherapeuten of als beroepsgroep elkaar wel visiteren.”

  Beste Rob,

  Je hoeft elkaar niet te visiteren. Ik heb in de VOTE-tijd al eens een voorstel gedaan in die richting, onder de naam KIF: Kwaliteitsbeloning Individuele Fysiotherapeut. Het komt erop neer dat je vóór en na een bepaalde serie behandelingen de patiënt pijn- en invaliditeitsvragenlijstjes laat invullen, die scores opslaat in de computer en ze ter beschikking stelt aan de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars mogen vervolgens natuurlijk alleen gelijksoortige patiënten vergelijken. En moeten corrigeren voor persoonsgebonden variabelen die invloed hebben op de doelmatigheid zoals leeftijd en etnische afkomst, die ook aangetekend moeten worden.

  Wat ik tegelijkertijd voorstelde was om met dit systeem van eindpuntmeting, wat het meeste accurate systeem is om de doelmatigheid te meten, het verdere kwaliteitssysteem van het KNGF af te schaffen. Dus geen verplichte bij- en nascholing meer — die gaan fysiotherapeuten vanzelf wel volgen als hun doelmatigheidscijfers lager zijn dan die van anderen. En geen punten meer verdienen door naar een RGF-vergadering te gaan, want dat heeft natuurlijk helemaal niets met behandelingskwaliteit te maken.

  Het KNGF-bestuur heeft er zelfs nooit op gereageerd, terwijl het ze op alle manier onder de aandacht is gebracht…

 16. Ik gisteren gezien dat ik mijn punten voor het CKR tot 2015 alweer overschreden heb. Ik ben dus op genoeg nascholing geweest. Lever ik daardoor beter fysiotherapie? Misschien wel niet, misschien heb ik alleen wel zitten slapen of pas ik de nieuwe kennis niet toe. Dus voor mij heb je gelijk Frank, CKR zegt niets, alleen de uitkomst is wat telt en kan je dus de rest en dus een deel van het KNGF-legioen afschaffen. Maar als je een betrouwbaar resultaat wilt meten zal je dat volgens mij door een onafhankelijk bureau moeten laten doen. Verder zou je bij een zeer goed resultaat alleen nog te hoeven kijken of de patiënt inderdaad in de toekomst niet voor dezelfde lichaamsregio (rugklachten) weer therapie, artsbezoeken of andere onderzoeken krijgt. Als dat niet het geval is, heb je het in mijn ogen bijzonder goed en kosteneffectief gedaan en verdien je een dikke bonus!

  Om resultaten te vergelijken, ben ik het met je eens en zou afkomst en/of beheersing van de Nederlandse taal, opleidingsniveau, maar ook lengte van de voorgeschiedenis wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Ook dat kan dat bureau dan objectief vastleggen.

  Ook al zeggen sommigen mensen van het KNGF dat ze altijd open en dankbaar zijn voor suggesties. Tot een echte constructieve dialoog hierover is het -ondanks E-mails van mijn kant- nog nooit gekomen. Sinds een kort gesprek over dit thema met Henri Kiers is het wel, dat ik hem hoor zeggen dat het systeem van kwaliteitsindicatoren naar meer uitkomstmaten verbeterd moet worden. Of dat door mijn gesprekje met hem komt weet ik niet.

  Uitkomsten meet je bij de patiënt en daar mag en kan geen fysiotherapeut bij zijn, als je het ook andere doelen als je eigen dossier dient.

  De zorgverzekeraars zitten te snakken naar dit soort informatie. Vandaar dat zilveren kruis zorgkaart Nederland ondersteunt en VGZ nu ook patiënten om hun mening gaat vragen. Ook dit gebeurd in mijn ogen (nog) niet goed en haalt niet de juiste informatie boven of maakt de informatie vergelijkbaar.

  Als de fysiotherapeuten allemaal niet zouden tekenen, zou er geen CKR, geen kwaliteitsindicatoren en veel minder KNGF nodig zijn. Misschien dat ze daarom ook relatief weinig doen om de niet-tekenaars met goede informatie te ondersteunen?

 17. Het aantonen van de eigen kwaliteit is inderdaad een voorwaarde geweest voor de vrije prijzen. Dat de markt niet echt vrij is mag duidelijk zijn, maar dat gegeven heeft niets te maken met het al dan niet een farce zijn van het instrument (kwaliefy) dat gehanteerd is om tot een geleid vrije markt te komen.
  Je betoogt dat het behandelgemiddelde niet tot kwaliteitsindicator gebombardeerd mag worden door de zorgverzekeraar. Dat ondersteun ik. Het is echter wel wat er in 2012 gebeurd, gevolgd door beheersaudits.

  Voor de rest sluit ik me aan bij wat Peter schrijft. We zijn koploper op dit gebied. Dat betekent niet dat we het perfect doen, misschien zelfs niet eens goed, maar wel dat we het het best doen. Dat verdient naast opbouwende kritiek inderdaad ook een meer trotse houding van collegae, ondanks de bedenkelijke manier waarop we daarvoor “beloond” worden door derden.

  Laten we doorgaan met het verder inzichtelijk maken van waar we mee bezig zijn en tot welke resultaten dat leidt. Uiteindelijk zal dat misschien leiden tot meer gedetailleerde systemen die gericht zijn op uitkomstvariabelen, zoals geschetst door Hans en Frank.

  • beste rob,
   ik heb nergens kunnen terugvinden wat wordt verstaan onder een geleid vrije markt. vooropgesteld, ik was in 2004/2005 en ik ben nog steeds geen voorstander van een vrije markt economie in de gezondheidszorg. onder het aanlokkelijke en verleidelijke perspectief zelf de prijs te mogen bepalen hebben velen zich destijds rijk gerekend en heeft er in eerste instantie een prijscorrectie in positieve zin plaatsgevonden. de voorwaarde om te voldoen aan kwaliteiseisen is de stok in de spaken gebleken.
   onduidelijkheid over wat kwaliteit precies is, hoe kwaliteit te meten, hoe kwaliteit te vergelijken binnen en tussen patientengroepen of gezondheidsproblemen of fysiotherapeuten of top/pluspraktijken en netwerken, het zijn allemaal ingredienten voor de ontwikkeling van een bonte verzameling kwaliteits”meetsystemen”. wanneer je een beetje notie hebt van wetenschappelijk onderzoek aan menselijke populaties (epidemiologie, bouter en van dongen) dan kun je weten dat elke vergelijking tussen praktijken, fysiotherapeuten, enzovoort mank gaat.
   ik zou graag voorbeelden geven van casuistiek waarin het volstrekt onmogelijk is welke meetlat dan ook te gebruiken, maar het geven van voorbeelden is niet correct. met een n=1 onderzoek kun je hooguit hypothesen ontwikkelen.
   een aantal spelers in dit spel, overheid, zorgverzekeraars, softwareontwikkelaars, hebben grip op een inmiddels tot op het bot verdeelde beroepsgroep gekregen. alles en iedereen wordt tegen elkaar uitgespeeld. een paar dubbeltjes erbij of eraf, alles onder het mom dat het kwalitatief beter moet. en wij maar doorploeteren op een doodlopende weg.
   wat mij betreft back to basic. ik heb daartoe een voorstel gezonden naar het kngf en het rgfnh. en dan maar wachten.

 18. Koen, als we niet zouden tekenen, dan zouden een CKR en kwaliteitsindicatoren net zo hard nodig zijn. Alleen niet om de zorgverzekeraars te dienen, maar gewoon om ons handelen als professionals transparant te maken. Adel verplicht.

  Voor de rest kom je weer op de proppen met een aantal mazen in het kwaliteitsnet. Dit maal dat je tijdens een geaccrediteerde opleiding ook kan gaan zitten slapen of niets met de verworven kennis hoeft te doen. In hetzelfde rijtje past “je kunt ook een kruisje zetten in kwaliefy, want er wordt niet naar inhoud gekeken”.

  Waar pleit je nou eigenlijk voor? Een kleuterjuf die in de gaten houdt of jij je ogen niet te lang dicht hebt tijdens de bijscholing?
  We zijn toch zeker hoogopgeleide professionals met zijn allen?

  Zeker moeten we het CKR borgen en kwaliefy verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen we nu hebben niet ingevoerd moet worden totdat het tot in de perfectie en de kleinste details is uitgewerkt en onfeilbaar is gemaakt.

 19. Ik pleit voor als je iets doet, doe het dan goed, anders vind ik het zonde van de moeite en geld dat het heeft gekost en nog zal kosten als je hiermee doorgaat. Zoals Henk heel mooi zei: trek niet aan een dood paard. Je zult de ZV’s op deze manier nooit kunnen overtuigen. Het mooie van een echt goed systeem zou zijn dat het de samenleving en de fysiotherapeut echt geld kan opleveren en de kwaliteit op een beter niveau zou kunnen brengen. Het probleem met een niet goed systeem is nu actueel dat in samenhang met de angst voor de gevolgen van het niet tekenen, ofwel de angst dat de anderen toch wel tekenen, we geen vuist kunnen maken tegenover de Zv’s. We hebben gewoon geen goede argumenten en zullen dat met de uitbouw van dit systeem ook nooit krijgen. Door roepen dat we toch al erg ons best doen met onze indicatoren en de ZV’s zich niet aan de afspraken houden zijn ze niet gevoelig. Alleen voor massaal niet tekenen waarschijnlijk wel. Ik ben benieuwd waartoe de oproep van het KNGF gaat leiden en tot wanneer de collega’s dan niet en in welke mate (alle ZV’s? )ze niet tekenen.. Als bijna iedereen zij het later toch weer tekent, leidt het toch tot niets.

 20. Koen schreef: “Dus voor mij heb je gelijk Frank (…) Maar als je een betrouwbaar resultaat wilt meten zal je dat volgens mij door een onafhankelijk bureau moeten laten doen. Verder zou je bij een zeer goed resultaat alleen nog te hoeven kijken of de patiënt inderdaad in de toekomst niet voor dezelfde lichaamsregio (rugklachten) weer therapie, artsbezoeken of andere onderzoeken krijgt. (…) ook lengte van de voorgeschiedenis (zou) wel eens een belangrijke rol kunnen spelen”

  FC: Je kunt dat ook zelf meten. Het enige dat je hoeft te doen is de patiënt de vragenlijsten met balpen in te laten vullen en te laten ondertekenen, en de lijsten te bewaren. Dan kunnen de ZV’s steekproefsgewijs controleren of de waardes die je hebt ingevoerd in je computer en waarmee de ZV’s hun berekeningen maakten overeenkomen met de echte waarden. Ook hoef je niet veel verder te kijken dan na afloop van de serie behandelingen, want de patiënt kan wel weer een nieuwe rugblessure oplopen met worstelen of iets dergelijks, waar jij niets aan kunt doen. Maar ik vind het wel heel erg goed van je dat je, ondanks dat je net weer allerlei bijscholingen hebt gedaan, stelt dat dat inderdaad bepaald niet automatisch hoeft te leiden tot betere kwaliteit. Zie ook mijn respons op Rob’s bericht. En de lengte van de voorgeschiedenis is een punt dat inderdaad ook aangetekend en meegenomen zou moeten worden.

  Rob schreef: “Zeker moeten we het CKR borgen en kwaliefy verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat hetgeen we nu hebben niet ingevoerd moet worden totdat het tot in de perfectie en de kleinste details is uitgewerkt en onfeilbaar is gemaakt.”

  FC: Dat laatste ben ik met je eens, maar een integraal onderdeel van mijn voorstel is het afschaffen van het CKR. Dat hoeft namelijk niets met kwaliteit te maken te hebben. Sterker nog, op diverse cursussen die CKR-punten opleveren worden dingen aangeleerd die in de richtlijnen afgeraden worden… Er zitten zelfs cursussen bij die als hocus-pocustherapie beschouwd moeten worden. Bovendien, waarom je verlaten op een systeem van afgeleide zaken als het CKR om de kwaliteit te waarborgen, als je ook een eindpuntmeetsysteem (met daaraan gekoppeld een bonus-malusbeloning) hebt dat veel accurater is?

  Dat gezegd hebbende, stel ik wel ook meteen voor om een overgangsperiode van minstens vijf jaar in te stellen, tijdens welke al verdiende punten geldig blijven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de punten van een net gedane cursus binnen twee jaar weer waardeloos worden.

 21. Ik ben het niet met je eens Frank, maar zal hier niet verder over uitwijden. We kunnen weliswaar een prachtig meetsysteem voor kwaliteit uitdiscussiëren, we hebben het helaas niet voor het zeggen. Het KNGF vraagt mij of jou ook niet. Of de grote gemeenschap van fysiotherapeuten wel echt op kwaliteit wil worden afgerekend is voor mij nog maar de vraag. Liever verder modderen met een systeem waarin je zeker weet, dat als je dat volgt je goed scoort. Waar ik het moeilijk mee heb, is dat als je weigert mee te doen omdat je vindt dat het niets met kwaliteit te maken heeft en je echte kwaliteit niet tot uitdrukking brengt, je al gauw uitgemaakt wordt voor mindere of slechtere therapeut. Ook de zorgverzekeraars hebben daar een handje van door te zeggen dat ze met de gecontracteerde therapeuten afspraken over de kwaliteit (hun contracteisen) hebben gemaakt.

  Voorlopig doe ik het dus maar met de welgemeende aanbevelingen van mijn enthousiaste patiënten op het internet. (ook zeker geen objectief meetsysteem) Dat lijkt ook commercieel beter te werken als zegen dat je in het CKR staat of meedoet met de kwaliteitsindicatoren. Met die laatste 2 kan de patiënt echt niets.

 22. Beste collegae,

  Ik constateer dat er in de gezondheidszorg op het niverau van genoten HBO- en WO-onderwijs geen beroepsgroep is die zich zo openlijk bezighoudt met kwaliteit als de fysiotherapie.
  Daar verbaas ik me om meerdere redenen om.

  Wat kwaliteit is, hoe je dat betrouwbaar meet en hoe je met die gegevens vervolgens omgaat, zijn ongelooflijk moeilijke deelgebieden.
  Wie zich daar bewust van is zal zich bescheiden opstellen en accepteren dat ontwikkelingen zich slechts langzaam zullen voltrekken.
  Met een gedegen en internationaal goed aangeschreven HBO-opleiding, het CKR en steeds meer ontwikkelde richtlijnen, zullen vele beroepsgroepen al glimmen van trots over die kwaliteit.

  Ik constateer dat onze beroepsgroep in de eerste lijn in plaats daarvan op het punt van kwaliteit met een ongelooflijk gevoel van minderwaardigheid en masochisme rondloopt.
  Zelfs onze KNGF-voorzitter doet daar aan mee want in zijn weblog van deze week maakt hij melding van zijn werkbezoek aan ‘Topfysiotherapie’, een samenwerkingsvorm met als doelstelling: ‘Allereerst en het allerbelangrijkste is de kwaliteitsverbetering’.

  Is het louter de inmiddels bijna moordende concurrentie in de eerste lijn die elke fysiotherapeut doet verleiden om te zeggen dat hij of zij goede kwaliteit levert en dat alle overigen knoeiers zijn?
  Ik de koek en zij de gard!
  Moeten daarom om allerlei samenwerkingsverbanden direct piketpaaltjes geslagen worden om maar aan te geven dat daarbuiten slechte kwaliteit geleverd wordt?

  Zou onduidelijkheid over een definitie van wat fysiotherapie nu precies is een rol spelen?
  Als je weet wat je kunt, en daarmee ook wat je niet kunt, sta je volgens mij al een stuk vaster in je schoenen tegen interne en externe kritiek.

  Behoren fysiotherapeuten tot een groep mensen die eigenlijk dokter had willen worden en die zich alsnog na de initiële opleiding tot dat niveau op wil werken en zich miskent voelt door de rest van gezondheidszorgwereld?
  Zou die idiote concurrentiedrift via ‘kwaliteit’ meer psychologisch vanuit een gemankeerde ziel van de fysiotherapeut verklaard moeten worden?
  Staat in de DSM de diagnose ‘Calimerocomplex’?

  Nosce te ipsum.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 23. Nou, daar zou je wel eens heel dicht bij de kern van de zaak kunnen zitten, Peter! Ik verbaas me in stijgende mate over de inflatie in topmerken, pluspraktijken en vijfsterrentherapie, alles om maar te benadrukken dat men zich veel beter acht dan de conculega. En zowel het KNGF als de zorgverzekeraars zwenglen deze inflatoire ontwikkelingen juist aan met hun beleid. Dat daarover bij jou de nodige vraagtekens rijzen, snap ik volkomen.

  Ook ik kan niet goed bevatten wat er nou precies achter deze kwaliteitsrage in de (eerstelijns-?!) fysiotherapie zit. Ik ken geen andere (para-)medische beroepsgroep die op deze manier haar leden op een hoger plan (over het paard?) probeert te tillen. Waarom doen we dit zo? Wat mij betreft staan die gedegen HBO opleiding, CKR registratie en eventueel een specialisatie voldoende garant voor de kwaliteit van de NL fysiotherapeut. Wat je nog meer aan “kwaliteit’ wilt meten is gedoemd te eindigen in eindeloze discussies over appels en peren…..

 24. Het kwaliefy project lijkt dus ten dode opgeschreven. Na een enorme inverstering, zowel in tijd (van individuele fysiotherapeuten) als geld (deels vanuit de contributiegelden van het genootschap)hebben wij nog steeds geen transparant beeld kunnen scheppen van de door onze beroepsgroep geleverde kwaliteitszorg.
  Hoe nu verder?
  Kwaliefy nieuw leven inblazen lijkt mij zonloos.
  Behndelgemiddeldes zeggen niets over de kwaliteit van de behandeling.
  Beheersmodelaudits vanuit zorgverzekeraars zijn voor onze collega’s te veel inbreuk op hun individuele ‘behandelvrijheid’.
  Kwaliteitsverbetering o.b.v. differentiatie in tarief, daar geloof ik ook niet in (waar therapeut A na een gedegen onderzoek, in overleg met de patiënt een behandelplan opstelt, evalueert en afsluit en zo max. 16 pt. op een dag kan zien, behandelt collega B 6 patiënten tegelijk in een fitness-achtige setting en ziet hij er daardoor >40 op een dag).

  Wat is er nu toch mis mee, om vanuit onze eigen beroepsgroep te visiteren? Ik ben van mening, dat wij niet bang moeten zijn om in ons eigen vlees te gaan snijden. Uit mijn persoonlijke ervaring, weet ik dat er echt veel rotte appels in onze beroepsgroep zitten.
  Moeten wij (en dus ook het KNGF) nu het belang van de individuele fysiotherapeut beschermen, of het belang van de fysiotherapie (op de lange termijn). Dat is de vraag die wij onszelf moeten stellen.

 25. Beste ‘polleke’,

  ‘Nosce te ipsum’, zelfs ik ken u niet onder deze naam en zonder foto.

  ‘Nosce te ipsum’ daartoe biedt ‘Kwaliefy’ u geen oplossing.

  Snijden in eigen vlees wordt ook wel ‘automutulatie’ genoemd.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 26. Nu snap ik het niet meer, Koen. Eerst schreef je dat je het met me eens bent, en even later dat je het niet met me eens bent. Of wil je helemaal geen kwaliteitssysteem? Zo wel, dan lees ik graag hoe dat er volgens jou uit moet komen te zien.

 27. Beste Frank: Ik ben het niet met je eens over jouw ideeën hoe dat andere kwaliteitssysteem er uit zou moeten zien en of je niet nadien moet meten.

  Zoals gezegd als je iets doet doe het dan goed. Je kunt inderdaad de HBO opleiding en de BIG en CKR registratie al genoeg vinden, zeker als je het vergelijkt met andere beroepsgroepen die ook snoepen uit de ruif van de zorgverzekering. Als we dat willen zouden we dat wel als eenheid moeten besluiten en naar buiten dragen en dan ook zo consequent moeten zijn en allemaal geen enkel contract meer met meer eisen moeten tekenen. Ik denk dat het totale budget uitgaven fysiotherapie dan verder gekort geknipt worden, onder het mom van selectieve inkoop.
  Ik denk dat een goed meetsysteem ons heel veel zou kunnen baten. Daarom ben ik er voor. Men zou het belang van de fysiotherapie nog veel sterker kunnen aantonen. Daarmee zouden we ook heel andere vergoedingen kunnen krijgen. Goede effectieve fysiotherapie bespaart namelijk de samenleving enorm veel geld. Zelfs als je de vergoeding voor zulke therapie per behandeling nog verdubbelt of verdrievoudigd. Het scenario: de vergoeding voor de huidige fysiotherapie wordt bevroren. Die van de aangetoond betere fysiotherapie wordt door extra beloning gestimuleerd. Die betere fysiotherapie is in omvang minder, want effectiever en de patiënten krijgen minder recidieven. Daarom hoeft het in totaal niet meer geld te kosten. De fysiotherapie zal na deze aangetoonde effecten verder kunnen groeien en toenemen in het belang ten opzichte van andere disciplines. De vergrijzing zorgt namelijk voor een toch verder toenemende vraag. Dit is eigenlijk wat Klink voor ogen had. Toename van kwaliteit en efficiëntie in de zorg. Die kwaliteit moet en kan dan wel gestimuleerd en beloond worden maar komt uiteindelijk goedkoper als op dezelfde voet doorgaan en alleen gaan besparen/snijden in de uitgaven. Hij zag dit ook als noodzaak omdat door de vergrijzing de vraag naar zorg zo groot wordt dat naast het geld ook de capaciteit en het nodige personeel zal ontbreken.

  Iets anders: doet het ertoe dat we hier discussiëren? Vraagt het KNFG wat zijn leden wil? Passen zij daar het beleid daar op aan? Of verschuilt het zich achter het argument van de getrapte democratie van de RLV’s met geen werkelijke ledenpeilingen en een sterke meningssturing bij een select KNGF-minded minderheidspubliek? Zoals ik dat ervaar in de Regio maasvallei? Het komt bij mij altijd zo over als dat het bestuur in Amersfoort een beleid uitdenkt en daarbij denkt te weten wat goed voor ons (en hen!)is.

  Gegroet,
  Allen een fijne Sinterklaas,
  Koen

 28. Beste Koen,

  Wij doen dit jaar niet aan Sinterklaas maar aan Santa Claus, dus ik heb vanavond tijd om te antwoorden.

  Ik ben het helemaal met je eens dat de KNGF-democratie een schijndemocratie is. Voorstellen moeten door de RGF’s goedgekeurd worden, maar alleen het bestuur kan een voorstel met één simpele actie op de agenda van alle RGF-vergaderingen zetten. Leden moeten daarvoor in alle RGF’s groepen mensen zien te vinden die die voorstellen indienen, en dat is véél meer werk dan het lijkt — ik heb dat gezien met de VOTE-voorstellen.

  Maar het is me nog steeds niet duidelijk hoe het kwaliteitssysteem er volgens jou uit zou moeten komen te zien. Je schrijft: “Het scenario: de vergoeding voor de huidige fysiotherapie wordt bevroren. Die van de aangetoond betere fysiotherapie wordt door extra beloning gestimuleerd.” Maar hoe bepaal je dan welke fysiotherapeut betere fysiotherapie levert? Want je kunt wel via wetenschappelijk onderzoek de (kosten)effectiviteit van bepaalde fysiotherapeutische behandelmethoden aantonen, maar dan weet je nog steeds niet wie die methoden toepast en wie niet. Onder de noemer fysiotherapie vallen m.i. uitermate werkzame en uitermate onwerkzame subtherapieën, dus je zult daar toch een individueel meetsysteem voor moeten maken.

 29. Beste Frans (en anderen ook natuurlijk),

  Er staan een aantal prima voorstellen in je brief wat mij betreft. Ik vind het altijd wel inspirerend om dit soort input van leden te krijgen. Op dezelfde manier lees ik hier en op linkedin ook altijd graag wat er leeft.

  Voor aankomende week moet ik me vanwege veel werk en hoge studielast wel op de vlakte houden voor wat betreft zelf reageren, maar ik blijf de pennenvruchten in dit topic met aandacht volgen.

Reacties zijn gesloten.