Als de leden van het KNGF tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 november instemmen met zijn benoeming, wordt Guido van Woerkom de nieuwe voorzitter van het KNGF. De leden hebben echter maar 1 keuze, er wordt namelijk maar één kandidaat aangedragen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Bestuursbenoeming

Daarnaast is er nog een bestuursbenoeming. Voor de bestuursfunctie met het aandachtsveld Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie heeft de benoemingsadviescommissie de kandidaten Brechtus Engelsma en Bert Mutsaers aangedragen. De leden mogen tijdens de ALV hun keuze op één van deze twee uitbrengen.

Bert Mutsaers

Bert Mutsaers: “We zijn letterlijk onvoldoende verenigd. Dat begint bij de grote diversiteit aan opleidingen en werkt door tot in netwerken en maatafspraken over bekostiging. We lopen het risico dat ook onze patienten niet meer weten wat ‘fysiotherapie’ is.

In een zorgveld waarin domeinen elkaar steeds meer overlappen, moeten we niet profileren ten opzichte van elkaar, maar verenigd werken aan een sterk profiel in relatie tot andere zorgprofessionals. Als bestuurder wil ik bijdragen aan meer cohesie binnen onze beroepsgroep, een sterk profiel en een helder dienstenpallet, vanuit de bedoeling weer de maatschappelijke positie te bekleden die we verdienen.”

Lees meer op de website van het KNGF.

Twitter
LinkedIn

Guido van Woerkom

Guido van Woerkom: “Je zou kunnen zeggen dat ‘bewegen’ een belangrijke factor in mijn professionele bestaan is. Bij de ANWB ging het natuurlijk over Nederland mobiel houden. In beweging dus. Die ervaring en mijn ervaring bij een grote vereniging met een missie en ambities neem ik graag mee naar het KNGF, waar bewegen niet alleen vanuit vakinhoudelijke overwegingen belangrijk is, maar waar ook zaken in beweging moeten komen…”

Guido is de door het KNGF beoogde opvolger van Guusje ter Horst. Lees meer op de website van het KNGF.

Dit eerdere interview met dhr. van Woerkom vonden we op YouTube.

Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom is tot 1 januari 2019 voorzitter van Detailhandel Nederland. Hij combineert zijn voorzitterschap van het KNGF met functies bij o.a. de SER (lid), GGZ Rivierduinen (vz), Ymere (RVC) en Oost NL (RVC).

Twitter
LinkedIn

Brechtus Engelsma

Brechtus: “Het is die eenheid in verscheidenheid die me motiveert om me weer vier jaar als KNGF-bestuurslid in te zetten tegen behandelindex, PREM en extra administratieve lasten, zoals bijvoorbeeld het verbod op een antwoordapparaat. Over zoveel onbenul -notabene uit mijn eigen provincie- maak ik me kwaad. ”

Lees meer over Brechtus op de website van het KNGF.

Twitter
LinkedIn

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl