De Zorgmodule Bewegen, waarin vanuit patiëntperspectief wordt beschreven waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening moet voldoen, is opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. In dit openbare register staat wat zorgaanbieders, patiënten, cliënten en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken over wat goede zorg is voor een bepaald zorgonderwerp.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Generiek van opzet

De zorgmodule ondersteunt de fysiotherapeut om beweegzorg te verbeteren en duidelijke afspraken te maken met huisartsen, zorggroepen, verzekeraars, gemeenten en sport- en beweegaanbieders. De module bevat hiervoor algemene afspraken over goede beweegzorg in het kader van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie en algemene organisatorische informatie over thema’s als doorverwijzen en verantwoordelijkheden. Voor de generieke opzet is gekozen om aan te sluiten bij verschillende zorgstandaarden voor chronische aandoeningen. De partijen die in 2016 aan de slag gaan met de verdere uitwerking van beweegzorg voor mensen met diabetes, COPD en Obesitas waren dan ook bij de ontwikkeling van de module betrokken.

Uitwerking van generiek naar specifiek van belang voor toelating Register

Bij elke uitwerking van de generieke zorgmodule Bewegen in de verschillende zorgstandaarden is het van belang dat de partijen de beschrijving van het zorgproces verder concretiseren; aangeven welke mensen in aanmerking komen voor welke specifieke beweegzorg en onderbouwen hoe de beweegzorg er per zorgprofiel uit moet zien. Ook moet men indicatoren over de kwaliteit van de beweegzorg ontwikkelen. Het Zorginstituut heeft deze aandachtspunten genoemd in het besluit om de Zorgmodule Bewegen in het Register op te nemen.

Kijk voor meer informatie over de Zorgmodule Bewegen op Zorginzicht.
Download de zorgmodule-bewegen-15122015 in PDF