Tempo vergrijzing loopt op

8

Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen. In de komende 5 jaar komen er een half miljoen 65-plussers bij. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

In de periode van 2011-2015 komen er volgens de cijfers van het CBS een half miljoen 65-plussers bij. In de afgelopen vijf jaar was dit nog een kwart miljoen. De belangrijkste oorzaak is dat de grote babyboomgeneraties, geboren na de Tweede Wereldoorlog, de komende jaren 65 worden.

Cijfers
Uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS blijkt er in 2040 4,6 miljoen ouderen zullen zijn, ten opzichte van 2,6 miljoen nu. Na 2040 zet een daling in. Volgens de nieuwe prognose hebben de mannen van generatie 1946 na hun 65e gemiddeld nog 19 levensjaren voor de boeg. Voor de vrouwen is dat 22 jaar. Vergeleken met de generatie geboren in 1930 zijn dat 3 extra jaren voor de mannen en 2 extra jaren voor de vrouwen. Voor mannen en vrouwen geboren in 1960 komt daar naar verwachting nog een jaar bij.

Sterfterisico’s dalen
De sterfterisico’s dalen volgens de nieuwe prognose iets sterker dan volgens de prognose uit 2008. De verwachte resterende levensduur voor de mannen van generatie 1946 ligt daardoor 0,1 jaar, die voor de vrouwen 0,6 jaar boven het cijfer van de vorige prognose. In 2040 zal iets meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn, nu is dat 16 procent.

Bron: Kiesbeter

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl