Minder regels, minder lasten en meer rendement

Het ministerie van VWS gaat 310 miljoen euro besparen op administratieve lasten. Vooral in de zorgsector kan er op papierwerk en overbodige regels bezuinigd...

Congres “Als genieten niet meer vanzelfsprekend is”

NVFB organiseert op 15 mei 2004 een congres met als thema "Als genieten niet meer vanzelfsprekend is". Problemen rond de seksualiteit en...

Doktersassistente steeds belangrijker in huisartspraktijk

Assistentes in de huisartspraktijk zijn, vergeleken met 15 jaar geleden, vaker gediplomeerd, hebben vaker een eigen werkruimte om patiënten te behandelen en verrichten veel...

Tarief voor internetconsult huisarts

Het tarievencollege CTG werkt aan een apart tarief voor het consult via internet. De vergoeding wordt waarschijnlijk gelijkgesteld aan het telefonisch consult: 12,40 euro....

Belgische huisarts communiceert het best

Belgische chronische patiënten vinden dat huisartsen het beste communiceren. Artsenkrant gaf Dedicated Research de opdracht om 500 patiënten en 525 zorgverleners te ondervragen over...

‘Een fictie dat markwerking in zorg goedkoper is’

In Amerika heeft Rob Scheerder, vertrekkend voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg, gezien hoe het mis kan gaan. 'Sinds de zorg is overgelaten aan...

Ook acceptatieplicht voor aanvullende verzekering

De acceptatieplicht die op 1 januari 2006 voor de basisverzekering wordt ingevoerd, moet worden uitgebreid naar delen van de aanvullende verzekering. Dit bepleit de...

Behandeling na CVA verbetert sterk door ketenzorg

Met de invoering van ketenzorg voor patiënten met een CVA (beroerte) is veel winst te boeken voor alle betrokkenen. Bij ketenzorg verblijven patiënten korter...

Nieuw zorgprogramma orthopedie verkort opnameduur

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam is gestart met een nieuwe zorgvorm voor patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen: Joint...

Diagnostisch Kompas voortaan ook beschikbaar via internet

Het Diagnostisch Kompas (DK) van het College voor zorgverzekeringen is vanaf 8 april via internet te raadplegen. In het diagnostisch kompas worden ziektebeelden en...

Symposium Acute Laterale Enkelletsels

Op 24 juni 2004 organiseert het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek van het VU medisch centrum een symposium over acute laterale enkelletsels. Vijf vooraanstaande...

IFOMT-congres 2008 komt naar Nederland

24 maart Kaapstad Zuid Afrika De NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) is erin geslaagd om het IFOMT-congres van 2008 naar Nederland te halen.Zojuist...

Verwijzing voor fysiotherapie niet apart vergoeden

04-03-2004 Een huisarts die een patiënt naar een fysiotherapeut verwijst, hoeft hiervoor niet apart te worden gehonoreerd. Het gaat om een onderdeel van de...

Bewegen met lage rugpijn sneller weer aan het werk

23 januari 2004 - Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat wanneer werknemers met lage-rugpijn in beweging blijven, ze sneller weer aan het...