Onderzoek naar zware complicaties na cervicale manipulaties

613

Monitoring Cervical Manipulations (MCM): a prospective cohort study.

De MCM-studie wordt uitgevoerd om representatieve incidentiecijfers te verkrijgen van ernstige complicaties na cervicale manipulaties.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Deze studie wordt in Nederland uitgevoerd onder diverse beroepen die manipulaties uitvoeren (manueeltherapeuten, chiropractors, osteopaten en artsen manuele geneeskunde).

Geplande looptijd van de studie is een jaar: (juni 2016 – juni 2017).

Metingen:

Er worden twee soorten metingen gedaan:
1) frequentierapportage van behandelingen
2) meldingen van ernstige complicaties.

Anonimiteit

De melding van ernstige complicaties gebeurt volledig anoniem en kan alleen gemeld worden voor de eigen beroepsgroep. Meldingen worden digitaal gedaan via deze website of een mobiele app (komt beschikbaar voor IOS en Android).

Symposium

Voorafgaand aan de meetperiode zal er een symposium plaatsvinden dat gratis en exclusief voor deelnemers aan het onderzoek is.
Dit symposium vindt plaats onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het Lectoraat Healthy Aging, Allied Health Care and Nursing van de Hanze Hogeschool Groningen en in samenwerking met UMCG (afdelingen revalidatiegeneeskunde en neurologie) Het symposium zal op maandagavond 23 mei in Papendal plaatsvinden en starten om 19.00 uur. Sprekers zijn o.a. dr. Maarten Schmitt, dr. Jan Pool en dr. G.J. Luijckx. Accreditatie wordt aangevraagd voor alle deelnemende beroepsgroepen.
De organisatie van het symposium wordt uitgevoerd door het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

Anonimiteit en kwaliteit

Anonimiteit en kwaliteit van het onderzoeksprotocol zal gecontroleerd en gegarandeerd worden door een raad van toezicht (RvT) met een onafhankelijke voorzitter. U kunt de RvT leden altijd benaderen indien u participeert in het onderzoek en vragen heeft aangaande transparantie of anonimiteit / veiligheid. De leden van de RvT zijn:

  • drs. Jan Davids, lid METc van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) (voorzitter),
  • drs. François Maissan, manueeltherapeut, bestuurslid NVMT (lid)
  • Vacant

Dit onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van Rik Kranenburg en wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Cees van der Schans, dr. Maarten Schmitt, en dr. G.J. Luijckx. Het onderzoek wordt gedaan vanuit het Lectoraat Healthy Aging, Allied Health Care and Nursing van de Hanze Hogeschool Groningen en het UMCG (afdelingen revalidatiegeneeskunde en neurologie).

Deelname aan het onderzoeken opgave symposium:

Contact:

Rik Kranenburg
Email: h.a.kranenburg@pl.hanze.nl
Telefoon: 050-5953867

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl