Onderzoek met big data uit de eerste lijn

10

Welke gezondheidsproblemen leven er in de bevolking? Welke zorg krijgen mensen voor die gezondheidsproblemen? Wat is de kwaliteit daarvan? Met behulp van geanonimiseerde, routinematig vastgelegde gegevens geeft NIVEL Zorgregistraties antwoord op die vragen. Op het symposium Big data van en voor de eerste lijn, vandaag in Amersfoort, gaan onderzoekers en beleidsmakers in op de mogelijkheden en beperkingen van big data in de gezondheidszorg en in het bijzonder in de eerste lijn.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens van bijna 400 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. Daarnaast bevatten de registraties gegevens van patiënten van eerstelijnspsychologen, fysio- en oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken en apotheken en van de huisartsenpost. Het zijn gegevens die zorgverleners toch al registeren voor hun eigen administratie.

Wat is er mogelijk met deze data? Naast concrete voorbeelden wordt er tijdens het symposium ingezoomd op de aansluiting van NIVEL Zorgregistraties bij actuele beleidsthema’s zoals zorg in de buurt, substitutie, de herziening van de langdurige zorg en de veranderende rol van gemeenten. De registraties bevatten voor wetenschappers en beleidsmakers een schat aan informatie over actuele thema’s in de gezondheidszorg.

Tijdens het symposium wordt verder ingegaan op de vraag wat ervoor nodig is om data te verkrijgen en hoe je die vervolgens verwerkt tot informatie. Hoe zit het met de privacy? Wie heeft zeggenschap over de data en onder welke voorwaarden mag je die gebruiken?

NIVEL Zorgregistraties biedt inzicht in de rol en de bijdrage van de verschillende eerstelijnsdisciplines in de Nederlandse gezondheidszorg. NIVEL Zorgregistraties verzamelt gegevens uit de dagelijkse praktijk van zorgverleners en onderzoekt hoe het staat met de gezondheid van de Nederlandse bevolking en hoe de zorg in de eerste lijn werkt.

Bron: Nivel

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl