Een recent door Spine gepubliceerde studie laat zien dat vroegtijdige fysiotherapeutische interventie bij lage rugpijn, in vergelijking met een later gestarte interventie, aanleiding vormt tot een verminderd gebruik van latere zorg en lagere totale zorgkosten.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Onderzoekers deden een steekproef onder 32.070 patiënten die voor het eerst een huisarts wegens lage rugpijn consulteerde. De patiënten werden geïdentificeerd en gecategoriseerd op basis van het gebruik van fysiotherapie binnen een termijn van 90 dagen na het consult bij de huisarts. Degenen die meteen naar een fysiotherapeut werden doorverwezen (binnen maximaal 14 dagen na het consult) toonde een verminderd risico van latere zorggebruik en lagere totale zorgkosten dan de patiënten die later (na 15 tot 90 dagen na het huisartsenconsult) door een fysiotherapeut werden geholpen.

Tijdens een follow-up periode van 18 maanden, vonden de onderzoekers dat een vroegtijdige fysiotherapeutische interventie in relatie stond met een verminderd risico op een daaropvolgende operatie, injecties, artsen bezoek, gebruik van opiaten, en beeldvormende technieken, samen met een overeenkomstige vermindering van de totale aan rugpijn gerelateerd zorgkosten ten opzichte van later gestarte fysiotherapeutische interventie. De totale zorgkosten lagen gemiddeld $ 2.736 lager bij de patiënten die sneller een fysiotherapeutische interventie kregen.

Volgens onderzoeker Julie M. Fritz, universitair hoofddocent bij de afdeling Fysiotherapie aan de Universiteit van Utah en wetenschappelijk onderzoeker bij Intermountain Healthcare in Salt Lake City, “De waarde van het doorverwijzen van patiënten voor fysiotherapie, die voor het eerst een huisarts raadplegen met lage rugpijn hangt waarschijnlijk af van de timing van het verwijzen en hoe patiënten zich houden aan fysiotherapie adviezen met betrekking tot het blijven bewegen en het opbouwen van de activiteiten. ” Ze voegt toe: “Ondanks het feit dat de richtlijn voor huisartsen een afwachtend beleid zonder fysiotherapie voorschrijft zagen we dat ongeveer de helft van de patiënten binnen twee weken begeleiding kregen en dat er steeds meer aanwijzingen zijn die deze praktijk rechtvaardigt”

Fritz denkt dat een mogelijke verklaring voor het verband tussen de vroege zorg door een fysiotherapeut en de positieve resultaten gevonden kan worden omdat de fysiotherapeut een bijdrage levert bij het bevorderen van een groter gevoel van zelfredzaamheid en het vertrouwen in een positief resultaat. “Als een fysiotherapeutische behandeling helpt bij de ontwikkeling van de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen, is het redelijk te verwachten dat het meer effect zou hebben wanneer deze in een vroeg stadium gegeven, nog vóórdat er negatieve verwachtingen worden versterkt en verankerd.” Fritz voegde eraan toe dat vroege fysiotherapeutische zorg een beter alternatief voor behandelstrategieën die de patiënt een gevoel van afhankelijkheid geven, zoals dat vaak bij het gebruik van MRI of zware pijnstillers optreedt.

Spine beschreef in april ook al een onderzoek dat de voordelen van vroege fysiotherapie bij lage rugpijn onderschrijft. In deze studie hebben onderzoekers ontdekt dat patiënten na die na een periode van acute lage rugpijn daarna vroegtijdig (binnen 30 dagen) fysiotherapie kregen een lager risico hadden om later uitgebreide medische zorg te ontvangen (een operatie of pijnblokkades) dan patiënten waarbij fysiotherapie later ingezet werd.

Bron: spinejournal

25 REACTIES

 1. Klinkt misschien een beetje uit de hoogte, maar het was al zo met de optimale zithouding, de hoogte van de PC-monitor en dus nu ook met de vroegtijdige behandeling van rugklachten. De wetenschap volgt nu eindelijk mijn al jarenlang bestaande overtuiging, die bij mij was ontstaan door logisch denken. Ik wijk dus al jarenlang bij acute rugklachten af van de richtlijn, door ze wel degelijk meer informatie en begeleiding te geven als 1 ztting met het advies: blijf maar in beweging. Naast het doel van zo volledig mogelijk herstel (waar de natuurlijke belooptendens een grote rol in speelt) zijn mijn adviezen vooral gericht op recidievenpreventie. Klinisch zie ik na een goed verlopen en door mij begeleide acute fase bijna alleen mensen weer met een recidief verschijnen, die bekennen mijn adviezen niet te hebben opgevolgd (of met een geheel andere klacht). Dat is in tegenspraak is met het normale verloop waarbij 60-75% recidief binnen een jaar normaal is.
  Dit onderzoeksresultaat is spectaculair, vooral als men er vanuit gaat dat de fysiotherapie die hier is bekeken niet nader is omschreven en niet hoeft te voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria. Als dat zo zou zijn, zijn de resultaten waarschijnlijk namelijk nog beter. Weer een bewijs dat korten op fysiotherapie geld kost en geen geld bespaart! Nu nog verder onderzoeken waaraan deze acute fysiotherapie vooral moet voldoen. Afwachten of men daar ook op dezelfde ideëen komt die ik daar nu over heb..
  Uit het bovenstaande is ook te concluderen lezen dat mijn 4 tot 6 behandelingen minstens 2700,= US dollar waard zijn. Zorgverzekeraar betaalt u maar..

 2. Mag dan nu eindelijk die idiote richtlijn Lage Rugklachten, die een klakkeloos overgenomen protocol is van de huisartsenstandaard uit de jaren ’90, de ijskast in?

 3. Wat mij opvalt in dit artikel is dat er gesproken wordt over het starten van fysiotherapeutische zorg na een huisartsenconsult. Nergens zie ik een verwijzing naar de aanvang van de klachten. Er zijn immers genoeg patienten die een aantal weken wachten voordat zij een huisarts bezoeken. Daarnaast wordt er in het artikel niets genoemd over de gegeven zorg die heeft plaatsgevonden. Als laatste zijn alleen patienten geincludeerd die bij een huisarts geweest zijn. Zijn de resultaten die hier behaald zijn ook te behalen voor patienten die via DTF een fysiotherapeut bezoeken?

 4. Dag Femke,
  In de jaren ’90 is op dezelfde manier fysiotherapie bij lage rugklachten behandeld maar dan afgeserveerd, en je hoorde er niemand over.
  Integendeel: e.e.a. werd zowel in de huisartsenstandaard als in de richtlijn lage rugklachten van het KNGF overgenomen.

  In Hengelo deed een huisarts, A. Faas, een promotieonderzoek naar de fysiotherapeutische behandeling bij lage rugklachten.
  Wat deed hij: hij liet acute rugpatiënten onder leiding van fysiotherapeuten standaard Williams-oefeningen (in ruglig bekken kantelen) uitvoeren.

  Dat hielp natuurlijk niet en daar promoveerde hij op.
  Hoe kwam het in de media?
  Niet: Williams-oefeningen helpen niet bij alle patiënten met acute lage rugklachten
  Niet: oefentherapie werkt niet bij acute lage rugklachten
  Niet: oefentherapie werkt niet bij lage rugklachten
  Niet: fysiotherapie werkt niet bij acute lage rugklachten
  Maar: fysiotherapie werkt niet bij lage rugklachten.

  Een geschenk uit de hemel voor de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen.

  Het jaar daarop werd Faas aangesteld een commissie voor te zitten die de huisartsenstandaard lage rugklachten opstelde en het mag geen verbazing wekken dat fysiotherapie daarin geen rol meer speelde.
  Het was uiteraard een bezuinigingsmaatregel en de richtlijn werd ingevoerd in een tijd dat een andere richtlijn voorschreef tennisellebogen standaard meteen met een corticosteroïde in te spuiten.

  • Dag Francis,

   Met mijn reactie was het niet de bedoeling om fysiotherapie bij acute lage rugklachten van de hand te wijzen. In tegendeel. Als bijna afgestudeerd manueel therapeut heb ik de afgelopen jaren behoorlijk wat artikelen gelezen over acute lage rugklachten en ik ben ook op de hoogte van de (in ontwikkeling zijnde) clinical prediction rule voor manipulaties bij ALBP.
   Ik wilde alleen aangeven dat het artikel wat mij betreft niet geheel duidelijk is, en dat de gegevens uit dit artikel niet direct te extrapoleren zijn naar mijn praktijk als zorgverlener.
   Het direct behandelen van lage rugklachten door fysiotherapeuten juich ik juist van harte toe! Ik denk dat we de duur van de klachten en het aantal recidieven daarmee kunnen verminderen.

Reacties zijn gesloten.