Manipulaties zijn niet het beste bij acute lagerugpijn

18

Actief blijven, het vermijdend van bedrust is in combinatie met paracetamol is een adequate remedie voor de meeste patiënten met acute lage rugklachten. Tot deze conclusie kwamen enkele onderzoekers uit Australië.

Het gebruik van Diclofenac en manipulatie in combinatie met het huidige beleid geeft geen snellere klachtenafname bij patiënten met acute lage rugklachten.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Het huidige beleid in de eerste lijn bestaat uit het advies om actief te blijven, bedrust te vermijden en het geruststellen door te stellen dat de klachten vanzelf over gaan soms in combinatie met het voorschrijven van paracetamol. Als alternatief kunnen NSAID´s worden voorgeschreven en manipulaties.

Om te beoordelen of het toevoegen van Diclofenac en of het manipuleren van de rug het genezingsproces gunstig zou beïnvloeden, zijn 240 patiënten met acute lage rugklachten gevolgd. De patiënten werden door de huisarts gezien die ze standaard advies gaven.

De patiënten werden tussen juni 2005 tot oktober 2006 door 19 artsen uit 14 praktijken geselecteerd. De patiënten hadden geen extreme pijn, geen grote beperkingen, en weinig bewegingsangst.

In een periode van 12 weken kregen alle patiënten de standaardtherapie: paracetamol (1g) vier keer per dag tot het herstel was bereikt of tot een maximum van vier weken, en de raad van de huisarts om actief te blijven en bedrust te vermijden.

De patiënten werden toen willekeurig toegewezen aan één van de volgende vier groepen: Diclofenac 50 mg twee keer per dag en placebomanipulatie; manipulatie van de wervelkolom en een placebodrug; Diclofenac 50 mg tweemaal dagelijks met manipulatie van de wervelkolom; of een dubbele placebo (de controlegroep).

De manipulatie van de wervelkolom bevatte verschillende  rustige mobiliseringen en snelle manipulatietechnieken die door fysiotherapeuten met de opleiding  manuele therapie werd verricht. Het gemiddeld aantal therapiezittingen per week was 2,3. De placebotherapie bestond uit pulserend ultra geluid.

De gemiddelde hersteltijd bedroeg ongeveer twee weken en werd niet verkort met Diclofenac of spinale manipulaties.Geen van de combinaties verminderde merkbaar de hersteltijd in vergelijking met de placebodrug of placebo manipulaties (Diclofenac u: 1,09, 95% ci: 0,84 tot 1,42, P=0.516; spinale manipulaties u: 1,01, 95% ci: 0,77 tot 1,31, P=0.955).

Daarnaast bleek wanneer deze solo werden toegepast, noch de Diclofenac noch de manipulaties een statistisch significant effect te hebben op pijn, beperkingen, dysfunctie, of het globaal waargenomen effect in de 12 weekse studie, volgens de onderzoekers.

Een systematisch overzicht van andere studies waarbij NSAID´s werden gebruikt, stelt voor dat de resultaten van deze proef met Diclofenac met andere NSAIDs kunnen worden gelijkgesteld.

Hoewel 22 patiënten mogelijke bijwerkingen zoals gastro-intestinale storingen, duizeligheid, en harthartkloppingen vertoonden, kwamen deze voor de helft voor in de actieve diclofenacgroep en de andere helft bij het gebruik van een placebo. Eén patiënt die Diclofenac gebruikte kreeg vermoedelijk een hypergevoeligheidsreactie en stopte de behandeling.

Momenteel zijn de onderliggende processen en mechanismen in de manipulatietherapie nog onduidelijk. Wanneer de werkzaamheid beter zou worden begrepen, zouden mogelijk efficiëntere soorten manipulaties kunnen worden toegepast, zeiden de onderzoekers.

Een klein aantal patiënten (28) kreeg neven-interventies gedurende de studie, die de resultaten mogelijk hebben kunnen beïnvloed, maar deze acties waren gelijkaardig in de actieve en placebogroepen. Bovendien zeiden de onderzoekers, was het naleven van de vooronderstelde therapie hoewel niet perfect, wel hoog in beide groepen en zijn ze representatief voor klinische praktijk.

Deze studie suggereert dat patiënten met acute lage rugklachten kunnen worden begeleid zonder hen aan de verhoogde risico’s en de kosten bloot te stellen verbonden aan NSAIDS of manipulaties van de wervelkolom, volgens de onderzoekers.

In een begeleidende commentaar, schreef Bart W. Koes, PH D., aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat sommigen zouden opperen dat het type van manipulatie dat in deze studie (hoofdzakelijk rustige mobiliseringen) wordt gebruikt niet gelijkaardig aan snelle duwtechnieken (HVT) is. Nochtans stellen de, zei hij, willekeurig verdeelde proeven en een verder Cochrane review voor dat noch de laag-snelheid noch de snelle technieken gunstigere resultaten dan andere hebben. Bovendien, waren de behandelingen die in deze studie worden gebruikt grotendeels gelijkaardig aan het gebruik van spinale manipulaties in de gemeenschappelijke dagelijkse praktijk, zei Dr. Koes.

Het belangrijke bericht is volgens Bart, dat het beheer van acute lage rugklachten in primaire zorg, namelijk advies en Paracetamol, volstaat voor de meeste patiënten.

Bron: The Lancet

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

4 REACTIES

 1. Opmerkelijk bericht! Niet vanwege het eerste gedeelte; alleen dat Diclofenac ittt paracetamol vaak niet werkt.
  Ik ben echter verbaasd over de laatste zinsnede: “Nu krijgen veel rugpatiënten het advies rustig aan te doen,…..volgen”
  Waar komt dat vandaan? Staat dit in het betreffende artikel?
  Zowel in Nederland als Australië wordt in de richtlijnen van huisartsen en fysiotherapeuten een activerend beleid zonder fysiotherapie bij normaal beloop voorgestaan.
  Wellicht hudt het verband met de observatie dat er weinig tot niet volgens richtlijnen wordt gewerkt?

  Rob van Bemmel

 2. Bedankt voor je opmerkzaamheid.
  Het staat inderdaad niet in het originele artikel, ik heb een slechte vertaling overgenomen. %-6

  Inmiddels staat hier een eigen vertaling. De oude is terug te lezen op deze – link –
  [ Bijgewerkt 10 Nov : 15:33 ]

Reacties zijn gesloten.