Leergang: Fysiotherapie en Medicatie

123

Fysiotherapeuten kunnen veelvuldig te maken hebben met medicijnengebruik. Steeds meer mensen gebruiken medicijnen door de toename van welvaartsziekten en de vergrijzing. De beroepsrol van de fysiotherapeut is ook aan het veranderen. Taakherschikking en anderhalve lijn zorg hebben als gevolg dat er steeds meer eisen en verwachtingen worden gesteld aan de kennis en kunde van de fysiotherapeut. Maar is de fysiotherapeut klaar voor deze ontwikkelingen?

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Kennis over medicatie is van groot belang voor elke fysiotherapeut

Een fysiotherapeut hoort wel te vragen naar de medicijnen die gebruikt worden, maar wat zijn de implicaties van het medicijngebruik op jouw fysiotherapeutisch handelen? En wat is jouw rol als fysiotherapeut binnen het geneesmiddelengebruik van jouw patiënt? Wat mag er van jou als zorgverlener wel verwacht worden en wat zeer zeker niet?
Dit zijn belangrijke vragen voor nu en voor in de toekomst, omdat medicijnen gevolgen kunnen hebben voor de fysiotherapeutische handelingen (en andersom).

Kennishiaten

Basiskennis over medicijnen en de interactie met het fysiotherapeutisch handelen is van groot belang voor elke praktiserende fysiotherapeut. De basisopleiding tot fysiotherapeut biedt echter te weinig handvatten om met deze materie uit de voeten te kunnen.
De wereld van medicatiegebruik is voor de gemiddelde fysiotherapeut dan ook een ongemakkelijke omgeving met onbekende spelregels.
Om kennishiaten te dichten verzorgt Illuminon.nl een unieke leergang farmacologie ten behoeve van iedere fysiotherapeut, van de algemeen practicus tot en met de extended scope specialist, van de oedeemfysiotherapeut tot de manueeltherapeut.

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon

Of mail naar fysio@illuminon.nl

Illuminon Leergang Fysiotherapie en Medicatie

In deze leergang maak je kennis met de boeiende wereld van medicijnen. En je leert wat jouw rol kan zijn betreffende het medicijngebruik van je patiënten en welke rol je wel of niet moet innemen.
Wat betekent het medicijngebruik voor het fysiotherapeutische handelen? Al deze en nog meer vragen worden beantwoord in deze modulaire leergang waarin casuïstiek, (groeps)opdrachten en colleges elkaar afwisselen volgens themadagen. De leergang heeft een praktische beroepsspecifieke all-you-need-to-know insteek.

Doelgroepen

  • Basis (algemeen) fysiotherapeuten
  • Manueeltherapeuten
  • Verbijzonderde fysiotherapeuten (Geriatrie-, Sport-, Bekken-, Psychosomatisch-, Orofaciaal, Oncologie- en Oedeem Fysiotherapeuten)
  • Extended Scope Specialist (ESS) fysiotherapeuten

Waarom kiezen voor deze leergang?

  • Illuminon Leergang Fysiotherapie en Medicatie biedt fysiotherapeuten de broodnodige en beroepsspecifieke kennis die in veel Europese landen reeds verplicht is.
  • Geen onnodige of saaie theorie, maar een duidelijke vertaling naar de praktijk op basis van all-you-need-to-know
  • Aansprekende en deskundige sprekers uit het veld
  • De totale leergang is modulair: iedere module is los te volgen

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon

Of mail naar fysio@illuminon.nl

 

Inhoud van de leergang

De leergang betreft een modulaire opleiding in de beroepsspecifieke farmacologie waarbij je werkt aan je Persoonlijke Farmacologie Portfolio om je gewenste niveau van expertise te bereiken. De leergang farmacologie voor fysiotherapeuten bestaat uit diverse losse modules van één dag. Er zijn twee basismodules en meerdere vervolgmodules (mastercourses). De basismodules zijn bedoeld voor alle fysiotherapeuten, ongeacht hun specialisatie. Welke mastercourses gevolgd dienen te worden bepaal je zelf afhankelijk van het beoogde niveau, je expertise, je verbijzonderingen, specialisaties, werksetting en/of je patiëntenpopulatie. Na het afronden van elke module, wordt je Persoonlijke Farmacologie Portfolio bijgewerkt en ontvang je een certificaat waarin de nieuwe module is toegevoegd aan de reeds eerder behaalde modules.

Let op: De twee basismodules en de mastercourses kunnen in elke gewenste willekeurige volgorde worden gevolgd. Echter, om een mastercourse te kunnen volgen moet er afdoende basiskennis aanwezig zijn. Daarom kunnen mastercourses alleen gevolgd worden na afronding van de twee basismodules.

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon

Of mail naar fysio@illuminon.nl

Programma Illuminon Leergang Fysiotherapie en Medicatie

Module Naam
Basismodule Algemeen Fysiotherapie en medicatie: een inleiding
Basismodule Pijn en MSK Fysiotherapie en medicatie: farmacologische behandelopties van pijn en musculoskeletale klachten
Mastercourse Geriatrie

 

Geriatriefysiotherapie en medicatie: de samenhang tussen polyfarmacie, kwetsbaarheid, mobiliteit en functionaliteit.
Mastercourse Bekken Bekkenfysiotherapie en medicatie: medicatie-geïnduceerde urogenitale problematiek, lactatie, gynaecologie en seksuele dysfunctiestoornissen
Mastercourse (Sport)fysiotherapie (Sport)fysiotherapie en medicatie: lichamelijke inspanning en farmaca
Mastercourse Hart-, vaat- en long Hart-, vaat- en longfysiotherapie en medicatie: cardiovasculaire en pulmonale problematiek en farmacologische implicaties voor de fysiotherapie
Mastercourse Psychosomatiek Psychosomatische fysiotherapie en medicatie: implicaties van psychofarmaca voor de fysiotherapeut
Mastercourse Orofaciaal en Manueel Orofaciale fysiotherapie, manuele therapie en medicatie: geneesmiddelengebruik bij hoofd-, hals-, kaak-, en wervelkolomgerelateerde klachten.
Mastercourse Leefstijl Fysiotherapie en medicatie: Medicatie in relatie tot chronische leefstijlgerelateerde aandoeningen
Mastercourse Oncologie en oedeem Oncologie- en oedeemfysiotherapie en medicatie: farmacologische implicaties voor het fysiotherapeutisch handelen.
Mastercourse ESS Extended Scope Specialist en medicatie: de skills en competenties  van de ESS in het farmacotherapeutisch domein

Docenten (onder anderen)

Hendrik van der Velde

Hendrik van der Velde is Master Manueeltherapeut en Extended Scope Practitioner, met bijzondere interesse in de farmacologie bij fysiotherapie. Hij is auteur van het boek ‘Fysiotherapie en medicatie. Medicijngebruik en implicaties voor fysiotherapeutisch handelen’.

 

 

Asmar Al HadithyDr. Asmar Al Hadithy is BIG-geregistreerde ziekenhuisapotheker (opgeleid in het Erasmus MC) en heeft een doctorsgraad (PhD) in de farmacogenetica en de farmacologie (Rijksuniversiteit Groningen). Hij is (co-)auteur van tientallen wetenschappelijke publicaties en een spreker op internationale bijeenkomsten.

- Advertentie -
Vorig artikelIn 2020 gingen minder mensen naar de fysiotherapeut
Volgend artikelHoe herken je pijn bij ouderen met dementie?