De gewichtsafname bij patiënten met overgewicht is na een leefstijlinterventie beperkt. Datzelfde geldt na behandeling bij een diëtist: driekwart van de patiënten met overgewicht behaalt daar niet de aanbevolen gewichtsafname van 5% (of meer) van hun startgewicht. Ook de registratie van overgewicht schiet tekort. Dat concludeert Lisa Verberne in haar proefschrift ‘Management of overweight and obesity in primary healthcare’, dat ze op 30 oktober verdedigt aan Tilburg University.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Verberne onderzocht de gezondheid en de behandeling van mensen met overgewicht en obesitas in huisartsen- en diëtistenpraktijken in Nederland. Ze vond dat de Body Mass Index (BMI) vaak niet wordt geregistreerd in elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken. Zelfs bij patiënten met chronische aandoeningen als diabetes mellitus en COPD wordt het gewicht niet altijd geregistreerd. Ook stoppen veel patiënten vroegtijdig met de behandeling bij een diëtist.

Gezonde leefstijl bevorderen

De helft van de volwassenen Nederlanders heeft overgewicht. Aan ziekten als gevolg daarvan, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, wordt jaarlijks zo’n 1,6 miljard euro uitgegeven. De laatste jaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan preventie van overgewicht. Zo heeft de overheid het Nationaal Preventieakkoord opgesteld om overgewicht terug te dringen. Het akkoord bevat een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Sinds 1 januari 2019 vergoeden zorgverzekeraars de zgn. ‘gecombineerde leefstijlinterventie’. Huisartsen kunnen volwassen cliënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar aanbieders van deze leefstijlinterventies, zoals leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Aanbevelingen

Verberne beveelt huisartsen aan om het gewicht van patiënten met overgewicht adequaat te registreren. En diëtisten zouden meer aandacht moeten besteden aan het verbeteren van de therapietrouw.

- Advertentie -

2 REACTIES

  1. Zou er een link kunnen komen naar het proefschrift? Via Google kan ik hem niet vinden. Wel allerlei artikelen met dezelfde titel, maar het gaat me specifiek om dit onderzoek. Ik ben namelijk heel benieuwd of de patiënten in kwestie zelf hun leefstijl wilden verbeteren of dat ze meededen aan het onderzoek omdat ze gevraagd zijn.

    Patiënten zullen naar mijn mening zelf gemotiveerd moeten zijn; anders gaat het niet werken en wordt de GLI een kostenineffectieve interventie. Ik stel zelfs al jarenlang voor om een korting in te voeren op de ziektekostenpremies (nominale en inkomensafhankelijke) en de AWBZ/LWZ-premie (die daarvoor weer op de loonstrook c.q. in de belastingaangifte vermeld dient te worden), voor mensen met een gezond voedings- en beweegpatroon. Dat patroon zou af te lezen moeten zijn aan bepaalde biomarkers, zoals de HbA1c, de bloedvettenwaarden en mogelijk de c-reactieve proteïnen.

    Zie voor meer info https://gezondezorg.org/preventiebeleid.

Reacties zijn gesloten.