Hoe noodzakelijk de maatregelen omtrent corona ook zijn, veel beroepsgroepen worden er hard door geraakt. Neem bijvoorbeeld fysiotherapeuten, wiens werk voornamelijk bestaat uit fysiek contact. Met de veelal lege agenda’s die dit tot gevolg heeft, zijn ze gedwongen om creatief te zijn; nog nooit hebben zorgverleners zo snel moeten veranderen om hun expertise bij de patiënt te krijgen. Daarom biedt de huidige crisis, hoe vervelend ook, een kans om onze zorg te evalueren en technologie blijvend te integreren in ons zorgaanbod.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Kans voor een inhaalslag

Waar eHealth voorheen in slechts minder dan 1 procent van de behandelingen werd gebruikt, biedt inmiddels meer dan de helft van de fysiotherapeuten videoconsulten aan. Zelfs felle tegenstanders omarmen het principe. Een toename die niet volgt uit nieuwsgierigheid. In deze beroepsgroep is er sprake van een gemiddelde omzetdaling van 45 procent. Afgelopen week was, met een daling van 75 procent, de slechtste week tot nu toe. Daardoor is eHealth voor velen op dit moment geen keuze, maar pure noodzaak. Enerzijds om de patiënten nog van zorg te kunnen voorzien, en anderzijds ook om de financiële gevolgen voor henzelf zoveel mogelijk te beperken. Ook patiënten zijn positief. En dat biedt mogelijkheden.

Een nieuw en efficiënt zorgaanbod

Met de opkomst van eHealth kan een geheel nieuw zorgaanbod gecreëerd worden, ook buiten crisistijd. Dat biedt niet alleen financiële zekerheid, maar ook een oplossing voor de toenemende zorgvraag, die volgt uit het grote en stijgende aantal revalidatiepatiënten als gevolg van de coronacrisis en de patiënten die hun gecancelde afspraken willen inhalen. eHealth kan de hogere werkdruk die dit met zich meebrengt echter verlichten. Als eHealth op de juiste manier ingezet wordt, draagt het bij aan een nieuwe balans in vraag en aanbod. Er zullen patiënten zijn die vaker online begeleid willen worden en therapeuten die zullen adviseren om bepaalde zaken voortaan online te behandelen. Middels eHealth kun je patiënten immers prima aansturen of hen voorzien van een breed arsenaal aan video’s met oefeningen.

Momenteel gaat slechts een klein deel van de therapeutische behandelingen door, al dan niet via videoconsulten. Tijdgebrek, dat voorheen vaak werd genoemd als reden om niet met eHealth te beginnen, is nu niet meer aan de orde. Een financiële prikkel om overeind te kunnen blijven in deze crisis is hiervoor in de plaats gekomen. Weggevallen uren van behandelingen kunnen nu nuttig besteed worden door de mogelijkheden van eHealth te ontdekken en de technologie eigen te maken. Therapeuten maken zo kennis met nieuwe mogelijkheden en kunnen daardoor patiënten zo goed mogelijk van dienst zijn, ook op afstand.

Zorgvraag structureel beter aanpakken met een nieuw businessmodel

Het gebruik van eHealth, waar de coronacrisis op dit moment toe dwingt, moet daarom niet enkel als noodoplossing worden gezien. Deze periode kan juist gebruikt worden om een inhaalslag op het gebied van eHealth te maken en zelfs resulteren in een aanpassing van het businessmodel van praktijken. Door een breder zorgaanbod via eHealth te faciliteren en zo de patiëntbetrokkenheid te vergroten, verandert de zorgvraag. Hoewel behandelingen met fysiek contact altijd noodzakelijk zullen blijven, kunnen zowel de therapeut als de patiënt een betere afweging maken of een daadwerkelijk praktijkbezoek nodig is of dat zorg op afstand ook volstaat. Hierdoor kan vijf tot tien procent van het totale zorgaanbod via eHealth aangeboden worden en ontstaat er een nieuwe manier van werken en behandelen, die zorgt dat we de steeds hoger wordende zorgvraag structureel beter aankunnen. En daar profiteert iedereen van.

Door: Gerard Boschman, Executive Director bij Intramed
Fotograaf omslagfoto: Wim van IJzendoorn