Geriatrische trauma-unit voor ouderen met heupfractuur

221

Wanneer oudere mensen een heup breken, is er vaak meer en andere zorg nodig dan bij jongere mensen. Daarom zijn de specialismen Orthopedie, Chirurgie en Geriatrie in het Albert Schweitzer ziekenhuis samen begonnen met een zogeheten ‘geriatrische trauma-unit’, voor 70-plussers met een gebroken heup.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Op deze unit werken de chirurg, orthopeed en geriater nauw samen. Zij lopen dagelijks visite en houden wekelijks samen patiëntbesprekingen. Op de unit bieden verpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten gespecialiseerde zorg afgestemd op ouderen.

Medicijngebruik

Door deze samenwerking en gecoördineerde verpleegkundige zorg kunnen onder meer medicijngebruik beter worden gereguleerd, verwardheid sneller worden herkend en ondervoeding en uitdroging beter worden voorkomen. Hierdoor is dan weer sneller herstel mogelijk. Ook de transferverpleegkundige is nauw betrokken bij de unit, zodat ouderen de juiste nazorg krijgen na ontslag uit het ziekenhuis.

Huiskamer

De geriatrische trauma-unit is nu nog gevestigd op de afdelingen B2 en C2 (locatie Dordwijk). Het is de bedoeling dat de unit in de toekomst op één plek komt met een gezamenlijke huiskamer, waar patiënten samen kunnen revalideren. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is in het bezit van het predicaat Seniorvriendelijk Ziekenhuis, dankzij bijzondere aandacht voor de behoeften van de oudere patiëntengroep. De nieuwe unit en de bijbehorende aanpak passen daar goed in.

Bron: Albert Schweitzer Ziekenhuis

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl